Weet u wat de voordelen zijn van naaldloze

advertisement
Weet u wat de voordelen zijn van
naaldloze intradermale vaccinatie
voor de varkens en uzelf?
NAALDLOZE INTRADERMALE VACCINATIE - DE HUID ALS DOELWEEFSEL
Haren
Epidermis
Dermis
Bij naaldloze intradermale vaccinatie is de huid het
doelweefsel. Onder gedoseerde druk wordt de entstof
zonder een naald te gebruiken in de huid gebracht.
Hypodermis
Antigenen
Dermis
Dendritische cellen
In de bovenste lagen van de huid zijn zeer veel dendritische
cellen aanwezig: dit zijn de waakhonden van het lichaam.
Deze dendritische cellen bewaken de huid continu op het
binnendringen van ziekteverwekkers. Ze gebruiken hun
flexibele tentakelstructuur om hun oppervlakte te vergroten
en zoveel mogelijk vaccinantigen (of lichaamsvreemde
stoffen) op te nemen.
Zodra de antigenen gevangen zijn door de dendritische
cellen verplaatsen ze zich via de lymfevaten naar de
lymfeknoop en wordt het antigen gepresenteerd aan
andere afweercellen. Zo start de opbouw van antistoffen en
cellulaire immuniteit.
Diervriendelijk
Parameter
Zonder naald in de huid
Met naald in de spier
Stress
Laag
Meteen na intradermale vaccinatie vertonen de biggen
39% meer sociaal- en 29% meer zuiggedrag.
Hoger
Angst
Laag
Intradermaal gevaccineerde zeugen hebben minder
angst van mensen.
• keren 93% minder om
• lopen 95% minder weg
Hoger
Pijn
Laag
Intrademaal gevaccineerde zeugen krijsen 84% minder.
Hoger
Letsels
Laag
• 0% kans op gebroken naalden
• Minder abscessen
• Injectievolume (90% lager)
Hoger
Overdracht van
ziekteverwekkers
via de naald
Geen
Zeer hoog
Gebruiksgemak
Parameter
Zonder naald in de huid
Met naald in de spier
Vaccinatieplaats
Verschillende mogelijkheden
In de nek
Kans op zelfinjectie
Laag risico
Hoog risico
Snelheid van toedienen
Sneller
Traag
Naalden opruimen
Niet nodig
Nodig
Parameter
Zonder naald in de huid
Met naald in de spier
Letsels
Laag
• Minder abscessen
• 0% kans op gebroken naalden
• Injectievolume (90% lager)
Hoger
Overdracht van
ziekteverwekkers via de naald
Geen risico
Hoog risico
Werkzaamheid
Minstens even goed
Referenties: 1 Institute for Animal Hygiene, Animal Welfare and Farm Animal Behaviour, Hanover, Germany, 2015
2 European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine, Bristol, 2015
BE/IDA/1016/0016
Rentabiliteit
Download