Algemeen werkschema: zorg aan de volwassene

advertisement
Algemeen werkschema: zorg aan de volwassene
Leerdoelen

Dit algemeen werkschema hoort bij elk uitgeschreven protocol van module 7.
Voorbereiding
Zorgvrager
- Begroet de patiënt en stel jezelf steeds voor.
- Observeer de zorgvrager en schat de beginsituatie
in.
- Bereid de zorgvrager voor.
Nazorg
- Zorg terug voor een goede en aangepaste houding.
- Houd rekening met het comfort en de wensen en
noden van de zorgvrager.
- Observeer de reacties.
- Informeer de zorgvrager.
Zorgverlener
- Zorg voor persoonlijke hygiëne en kortgeknipte
nagels, een verzorgd uniform, balpen/schaar/
notaboekje/uurwerk met secondewijzer op zak.
-Handhygiëne
- Rapporteer mondeling en schriftelijk.
- Doe juwelen uit.
- Zorg voor een correcte handhygiëne.
- Dossierkennis
- Maak een correcte planning.
Materiaal
- Verzamel al het nodige materiaal.
- Ruim het materiaal op volgens de instructies:

Wegwerp – niet-wegwerp

Linnen op de juiste wijze

Reinigen en ontsmetten van bepaalde
materialen
Omgeving
- Steek het aanwezigheidslichtje aan.
- Ruim de kamer op.
- Zorg voor een goede lichtbron.
- Doe het aanwezigheidslichtje uit.
- Sluit zo nodig gordijnen en ev.tussengordijn.
- Neem op een correcte wijze het materiaal mee
- Zorg voor een warme ruimte en voorkom tocht.
uit de kamer.
- Creëer ruimte rond plaats van uitvoering.
- Leg alle benodigdheden in logisch handbereik.
- Zorg indien mogelijk voor een goede werkhoogte
rekening houdend met het comfort van de
zorgvrager.
1
Basisprincipes
Hygiëne
Veiligheid
Beleving
Geef steeds aandacht aan hygiëne en steriliteit

Handhygiëne

Geen linnen op de grond

…
Werk steeds met je gezicht naar de zorgvrager.
Zorg voor de veiligheid van de patiënt.
Algemene aandachtspunten
Specifieke aandachtpunten kunnen verschillen
naargelang de vaardigheid en worden in de
desbetreffende protocollen beschreven.
Werk steeds volgens de basisprincipes bij elke
vaardigheid.
Observeer de reacties van de zowel de zorgvrager als de
omgeving.
Houd je aan gemaakte afspraken.
Zelfzorg
Zoek naar de beste manier om de zorg uit te voeren en
stimuleer de omgeving van de zorgvrager.
Comfort
Werk steeds door om afkoeling te vermijden.
Let op een gemakkelijke houding.
Zorg voor een goed werktempo.
Ergonomie Zoek naar de beste manier om ergonomisch te werk te
gaan (bv. werkhoogte aanpassen,….)
Economie
Spring zuinig om met materiaal.
Handel volgens de ecologische of milieuvriendelijke
principes.
2
Download