a basisstof

advertisement
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
1
B E O OIRNDHEO
LI
UN
DG S T O E T S A
I nl e i d i ng
3
T he m a 1 E r f e l i j k he i d e n e v o l ut i e
6
T he m a 2 O r g a ni s m e n i n h u n m i l i e u
16
T he m a 3 J e t o e k o m s t
24
Scorebladen
31
A nt w o o r d e nb l a d e n
41
B E O OIRNDLEELIIDNIG
NSGT O E T S A
Deze toetsenbundel behoort bij de tweede druk van deel 6 vmbo-kgt van Biologie & Verzorging voor jou. In
deze toetsenbundel treft u voor elk thema twee beoordelingstoetsen aan. In de bundel staan
achtereenvolgens de beoordelingstoetsen, de scorebladen en de antwoordenbladen.
BEOORDELINGSTOETSEN
Bij elk van de drie thema's uit Biologie & Verzorging voor jou 6 vmbo-kgt zijn twee beoordelingstoetsen
opgenomen: Toets A en Toets B. Er is naar gestreefd beide versies een even grote moeilijkheidsgraad te
geven. Daardoor zijn beide versies naast elkaar te gebruiken.
De beoordelingstoetsen sluiten nauw aan bij de basisstof van de thema's. Bij de samenstelling ervan is
uitgegaan van de doelstellingen, die in de Samenvatting van elk thema staan. Daarin staat nauwkeurig
omschreven aan welke eisen leerlingen moeten voldoen na het doorwerken van de basisstof. De begrippen en
de processen uit de thema's worden in de beoordelingstoetsen teruggevraagd. De vaardigheden die geoefend
zijn, lenen zich niet voor schriftelijke beoordeling en komen dus niet in de toetsen voor.
Aan het einde van elke toets staan vragen die gaan over de extra basisstof. Of u uw leerlingen deze
toetsvragen moet laten maken, hangt af van wat u met de extra basisstof gedaan hebt.
Bij het samenstellen van de vragen is ernaar gestreefd variatie in de vraagvormen aan te brengen (voor zover
de doelstellingen dat toelaten). Hierdoor worden leerlingen die niet goed overweg kunnen met bepaalde
vraagvormen, minder gedupeerd. Door de diagnostische toetsen in Biologie & Verzorging voor jou te maken,
hebben leerlingen met diverse vraagvormen vertrouwd kunnen raken.
De omvang van de beoordelingstoetsen is zodanig dat ze gemakkelijk binnen een les van vijftig minuten
gemaakt kunnen worden.
TOETSEN OP EPACK
Deze toetsenbundel maakt als pdf-document deel uit van het docenten-ePack van Biologie & Verzorging voor
jou leerjaar 2. Om toegang te kunnen krijgen tot het docenten-ePack heeft u een voucher nodig. Deze
voucher kunt u bestellen via de webshop op www.malmberg.nl.
In het docenten-ePack staan ook de afzonderlijke toetsen als Word- en pdf-bestand, en als digitaal
toetsbestand. De pdf-bestanden maken het mogelijk om afzonderlijke toetsen, score- en antwoordenbladen
eenvoudig te printen. In de Word-bestanden kunt u zelf vragen toevoegen, verwijderen en/of wijzigen.
De digitale toetsbestanden kunt u gebruiken om de beoordelingstoetsen te bewerken, digitaal af te nemen en
te beoordelen. Meer informatie hierover kunt u vinden in de handleiding op de methodesite.
DE SCOREBLADEN
De scorebladen zijn bedoeld voor gebruik door leerlingen. Bij het maken van de toetsen kunnen leerlingen
snel en gemakkelijk hun antwoorden noteren op de scorebladen. U zult ze dan voorafgaand aan het afnemen
van de toets moeten printen en/of kopiëren.
DE ANTWOORDENBLADEN
De antwoordenbladen zijn op dezelfde manier uitgevoerd als de scorebladen. Daardoor kunt u de scorebladen
snel en efficiënt nakijken met behulp van de antwoordenbladen. Wij wensen u veel genoegen met het gebruik
van deze beoordelingstoetsen.
De auteurs
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
3
Beoordelingstoetsen
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S A
THEMA 1
A
ERFELIJKHEI D EN EVOLUTIE
6 VMBO-KGT
BASISSTOF
Hieronder staan enkele uitspraken.
Kruis op je scoreblad aan of de uitspraak juist of onjuist is.
1 Het fenotype bestaat uit allemaal eigenschappen die je kunt
veranderen.
2 Alleen dierlijke organismen hebben chromosomen.
3 Het genotype wordt voor een deel bepaald door het milieu.
4 Een gen bevat informatie voor één erfelijke eigenschap.
5 Genenparen kunnen van elkaar verschillen.
6 Een vlokkentest maakt de kans op een miskraam iets groter.
7 Een arts kan in een echogram afwijkingen in de embryonale
ontwikkeling ontdekken.
8 De ontwikkeling van het leven op aarde heet evolutie.
9 Een ijsbeer en een bruine beer kunnen samen nakomelingen
krijgen.
10 De aarde is 4,6 miljard jaar oud.
11 Alle mensen zijn aan elkaar verwant.
B
BASISSTOF
Hieronder staan enkele meerkeuzevragen.
Kruis op je scoreblad de juiste antwoorden aan.
1 Na een ongeluk moet het been van iemand geamputeerd
worden.
Wat is het gevolg van de amputatie voor zijn genotype en
fenotype?
A
Beiden blijven gelijk.
B
Het fenotype verandert.
C
Het genotype verandert
D
Beide veranderen.
2 Wanneer kun je chromosomen in een celkern met een
microscoop zien?
A
Als de cel gaat delen, de chromosomen zijn dan korter en
dikker.
B
Als de cel gaat delen, de chromosomen zijn dan langer en
dunner.
C
Als de cel niet deelt, de chromosomen zijn dan korter en
dikker.
D
Als de cel niet deelt, de chromosomen zijn dan langer en
dunner.
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
6
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S A
THEMA 1
ERFELIJKHEI D EN EVOLUTIE
6 VMBO-KGT
3 Kijk naar afbeelding 1.
Wanneer komt het genotype tot stand?
A
Moment A.
B
Moment B.
C
Moment C.
D
Moment D.
Afbeelding 1
4 Vanaf welk moment in de zwangerschap is een vlokkentest
mogelijk?
A
Vanaf de 6e week.
B
Vanaf de 8e week.
C
Vanaf de 10e week.
D
Vanaf de 16e week.
5 Welke uitspraak over belangrijke eigenschappen van een soort
om te overleven is waar?
A
Het fenotype en het genotype moeten zoveel mogelijk
verschillen.
B
Het fenotype en het genotype moeten zoveel mogelijk op
elkaar lijken.
C
Het fenotype moet zoveel mogelijk verschillen, het
genotype juist niet.
D
Het genotype moet zoveel mogelijk verschillen, het
fenotype niet.
6 Annika en Tom hebben een discussie.
Annika zegt dat fossielen versteende overblijfselen van
organismen zijn.
Tom stelt dat er van weekdieren nauwelijks fossielen gevonden
worden.
Wie van de beide leerlingen heeft of hebben gelijk?
A
Geen van beiden.
B
Annika.
C
Tom.
D
Beide leerlingen.
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
7
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S A
THEMA 1
ERFELIJKHEI D EN EVOLUTIE
6 VMBO-KGT
7 In afbeelding 2 zie je de tijdbalk van de geschiedenis van de
aarde.
Wanneer kwamen de eerste landplanten op aarde?
Afbeelding 2
A
500 jaar geleden.
B
2100 jaar geleden.
C
500.000.000 jaar geleden.
D
2.100.000.000 jaar geleden.
8 Waardoor zijn de sauriërs uitgestorven?
C
A
Zij hebben de klimaatverandering niet overleefd.
B
Zij zijn als fenotype veranderd in zoogdieren.
C
Zij zijn als genotype veranderd in zoogdieren.
D
Zij zijn door mensen uitgeroeid.
BASISSTOF
Hieronder staan enkele zinnen.
Kies het juiste antwoord en schrijf dat op je scoreblad.
1 Een mens heeft 23/46 paren chromosomen in zijn
lichaamcellen.
2 In geslachtcellen komen chromosomen ENKELVOUDIG/IN
PAREN voor.
3 Een TWEE-EIIGE/EENEIIGE tweeling heeft hetzelfde genotype.
4 Na een ECHOSCOPIE/VLOKKENTEST kan zeker het geslacht van
het embryo worden bepaald.
5 De eerste gewervelde dieren waren VISSEN/AMFIBIEËN.
D
BASISSTOF
Beantwoord de volgende vragen.
Schrijf op je scoreblad het juiste antwoord.
1 In afbeelding 3 zie je een schematische tekening van een
celdeling.
Hoe wordt de cel (A) genoemd die zich gaat delen?
2 Wat is een drager?
Afbeelding 3
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
8
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S A
THEMA 1
ERFELIJKHEI D EN EVOLUTIE
6 VMBO-KGT
3 In afbeelding 4 zie je een onderzoek.
Welke vorm van erfelijkheidsonderzoek zie je op deze
afbeelding getekend?
Afbeelding 4
4 Niet alle kikkers hebben een even grote overlevingskans.
Kikkers met een zwakke gezondheid of met een opvallende
kleur vallen snel ten prooi aan roofdieren.
Over welk verschijnsel wordt hier verteld?
5 In afbeelding 5 zie je het ontstaan van fossielen schematisch
getekend. De afbeeldingen staan niet in de juiste volgorde.
Noteer op je scoreblad de juiste volgorde.
Afbeelding 5
6 In welk geologisch tijdperk leven wij tegenwoordig?
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
9
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S A
THEMA 1
E
ERFELIJKHEI D EN EVOLUTIE
6 VMBO-KGT
EXTRA BASISSTOF 8
Hieronder staan enkele uitspraken.
Kruis op je scoreblad aan of de uitspraak juist of onjuist is.
1 Brood wordt bereid met speciale bacteriën: de gisten.
2 Yoghurt wordt gemaakt door aan melk een speciale bacterie toe
te voegen.
3 Genetische modificatie maakt producten goedkoper.
4 Bij biotechnologie worden organismen gebruikt om producten te
vervaardigen voor de mens.
5 Bij klonen is geen bevruchte eicel meer nodig.
F
EXTRA BASISSTOF 9
Hieronder staan enkele meerkeuzevragen.
Kruis op je scoreblad de juiste antwoorden aan.
1 Welk chromosoom komt bij mensen met het syndroom van
Down in drievoud voor?
A
Chromosoom 19.
B
Chromosoom 20.
C
Chromosoom 21.
D
Chromosoom 22.
2 Op welk moment ontstaat het syndroom van Down?
A
Bij de bevruchting.
B
Direct na de bevruchting.
C
Tijdens de zwangerschap.
D
Tijdens de bevalling.
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
10
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S B
THEMA 1
A
ERFELIJKHEI D EN EVOLUTIE
6 VMBO-KGT
BASISSTOF
Hieronder staan enkele uitspraken.
Kruis op je scoreblad aan of de uitspraak juist of onjuist is.
1 Chromosomen liggen paarsgewijs in de celkernen van je
lichaam.
2 Het fenotype bevat de complete informatie voor al je erfelijke
eigenschappen.
3 Tijdens de celdeling zijn chromosomen korter en dikker.
4 In geslachtcellen komen chromosomen enkelvoudig voor.
5 Een nakomeling heeft hetzelfde genotype als zijn ouders.
6 Een vruchtwaterpunctie maakt de kans op een miskraam iets
groter.
7 Een arts kan in een echogram afwijkingen in de genetische
ontwikkeling ontdekken.
8 De evolutie is niet te bewijzen.
9 Een ijsbeer en een bruine beer kunnen samen geen
nakomelingen krijgen.
10 In het begin van het bestaan van de aarde was er geen leven,
want het was te koud.
11 Alle mensen hebben een gemeenschappelijke voorouder.
B
BASISSTOF
Hieronder staan enkele meerkeuzevragen.
Kruis op je scoreblad de juiste antwoorden aan.
1 Iemand verft zijn haar in een andere kleur.
Wat is het gevolg van het verven voor zijn genotype en
fenotype?
A
Beiden blijven gelijk.
B
Het fenotype verandert.
C
Het genotype verandert.
D
Beide veranderen.
2 Wanneer kun je chromosomen in een celkern niet met een
microscoop zien?
A
Als de cel gaat delen: de chromosomen zijn dan korter en
dikker.
B
Als de cel gaat delen: de chromosomen zijn dan langer en
dunner.
C
Als de cel niet deelt, de chromosomen zijn dan korter en
dikker.
D
Als de cel niet deelt, de chromosomen zijn dan langer en
dunner.
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
11
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S B
THEMA 1
ERFELIJKHEI D EN EVOLUTIE
6 VMBO-KGT
3 Kijk naar afbeelding 1.
Wanneer komt het fenotype tot stand?
A
Moment A.
B
Moment B.
C
Moment C.
D
Moment D.
Afbeelding 1
4 Vanaf welk moment in de zwangerschap is een
vruchtwaterpunctie mogelijk?
A
Vanaf de 6e week.
B
Vanaf de 8e week.
C
Vanaf de 10e week.
D
Vanaf de 16e week.
5 Welke uitspraak over belangrijke eigenschappen van een soort
om te overleven is waar?
A
Het fenotype en het genotype moeten zoveel mogelijk op
elkaar lijken.
B
Het fenotype moet zoveel mogelijk verschillen, het
genotype juist niet.
C
Het genotype moet zoveel mogelijk verschillen, het
fenotype niet.
D
Het fenotype en het genotype moeten zoveel mogelijk
verschillen.
6 Annika en Tom hebben een discussie.
Annika zegt dat er alleen fossielen van dieren gevonden worden.
Tom stelt dat er van weekdieren nauwelijks fossielen gevonden
worden.
Wie van de beide leerlingen heeft of hebben gelijk?
A
Geen van beide.
B
Annika.
C
Tom.
D
Beide leerlingen.
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
12
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S B
THEMA 1
ERFELIJKHEI D EN EVOLUTIE
6 VMBO-KGT
7 In afbeelding 2 zie je de tijdbalk van de geschiedenis van de
aarde.
Wanneer kwamen de eerste planten op aarde?
Afbeelding 2
A
500 jaar geleden.
B
2100 jaar geleden.
C
500.000.000 jaar geleden.
D
2.100.000.000 jaar geleden.
8 Waardoor zijn de sauriërs uitgestorven?
C
A
Zij hebben de klimaatverandering niet overleefd.
B
Zij zijn als fenotype veranderd in zoogdieren.
C
Zij zijn als genotype veranderd in zoogdieren.
D
Zij zijn door mensen uitgeroeid.
BASISSTOF
Hieronder staan enkele zinnen.
Kies het juiste antwoord en schrijf dat op je scoreblad.
1 Een mens heeft 23/46 chromosomen in zijn lichaamcellen.
2 Een gen bevat informatie over EEN/MEERDERE erfelijke
eigenschap(pen).
3 Een tweeling kan ontstaan uit bevruchting VAN TWEE
EICELLEN/DOOR TWEE ZAADCELLEN.
4 Na een ECHOSCOPIE/VRUCHTWATERPUNCTIE kan zeker het
geslacht van het embryo worden bepaald.
5 Het eerste leven op het land waren PLANTEN/DIEREN.
D
BASISSTOF
Beantwoord de volgende vragen.
Schrijf op je scoreblad het juiste antwoord.
1 In afbeelding 3 zie je een schematische tekening van een
celdeling.
Hoe noem je de twee cellen die na de celdeling (C) zijn
ontstaan?
Afbeelding 3
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
13
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S B
THEMA 1
ERFELIJKHEI D EN EVOLUTIE
6 VMBO-KGT
2 Hoe wordt voorkomen dat bij een echoscopie het beeld onzuiver
wordt?
3 In afbeelding 4 zie je een onderzoek.
Welke vorm van erfelijkheidsonderzoek zie je op deze
afbeelding getekend?
Afbeelding 4
4 Niet alle kikkers hebben een even grote overlevingskans.
Kikkers met een zwakke gezondheid of met een opvallende
kleur vallen snel ten prooi aan roofdieren.
Over welk verschijnsel wordt hier verteld?
5 In afbeelding 5 zie je het ontstaan van fossielen schematisch
getekend. De afbeeldingen staan niet in de juiste volgorde.
Noteer op je scoreblad de juiste volgorde.
Afbeelding 5
6 In welk geologisch tijdperk leven wij tegenwoordig?
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
14
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S B
THEMA 1
E
ERFELIJKHEI D EN EVOLUTIE
6 VMBO-KGT
EXTRA BASISSTOF 8
Hieronder staan enkele uitspraken.
Kruis op je scoreblad aan of de uitspraak juist of onjuist is.
1 Bier wordt bereid met speciale schimmels: de gisten.
2 Yoghurt wordt gemaakt door aan melk speciale schimmels toe
te voegen.
3 Dankzij genetische modificatie kunnen medicijnen worden
gemaakt.
4 Biotechnologie is een nieuwe techniek.
5 Bij klonen wordt embryosplitsing toegepast.
F
EXTRA BASISSTOF 9
Hieronder staan enkele meerkeuzevragen.
Kruis op je scoreblad de juiste antwoorden aan.
1 Welk chromosoom komt bij mensen met het syndroom van
Down in drievoud voor?
A
Chromosoom 19.
B
Chromosoom 20.
C
Chromosoom 21.
D
Chromosoom 22.
2 Op welk moment ontstaat het syndroom van Down?
A
Bij de bevruchting.
B
Direct na de bevruchting.
C
Tijdens de zwangerschap.
D
Tijdens de bevalling.
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
15
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S A
THEMA 2
A
ORGANISMEN IN HUN MILIEU
6 VMBO-KGT
BASISSTOF
Hieronder staan enkele uitspraken.
Kruis op je scoreblad aan of de uitspraak juist of onjuist is.
1 Alle organismen worden beïnvloed door hun milieu.
2 Een voorbeeld van een ecosysteem is een bos.
3 Elke voedselketen heeft een plant als eerste schakel.
4 Een ander woord voor ecosysteem is voedselnet.
5 In de kringloop van stoffen zijn planten consument.
6 Stoffen in de natuur worden steeds opnieuw gebruikt.
7 Elk organisme kan zich aan zijn omgeving aanpassen.
8 Het slijm op de vissenhuid vermindert de weerstand.
9 Eenden hebben een zeefsnavel.
10 Aardolie is een voorbeeld van een fossiele brandstof.
11 Bij warm weer neemt het aantal sterfgevallen af.
12 Een volledig duurzaam product kan volkomen worden
gerecycled.
B
BASISSTOF
Hieronder staan enkele meerkeuzevragen.
Kruis op je scoreblad de juiste antwoorden aan.
1 Zes invloeden vanuit het milieu zijn:
1
licht
2
regen
3
soortgenoten
4
voedsel
5
water
6
ziekteverwekkers
Welke drie invloeden vanuit het milieu horen bij de abiotische
factoren?
A
1, 2, 5.
B
1, 2, 6.
C
3, 4, 5.
D
3, 4, 6.
2 Bekijk afbeelding 1.
Welk niveau van ecologie zie je afgebeeld in afbeelding 1?
A
Individu.
B
Ecosysteem.
C
Levensgemeenschap.
D
Populatie.
Afbeelding 1
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
16
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S A
THEMA 2
ORGANISMEN IN HUN MILIEU
6 VMBO-KGT
3 Wat is de functie van een schimmel in de kringloop van stoffen?
A
Consument van de eerste orde.
B
Consument van de tweede orde.
C
Producent.
D
Reducent.
4 Wat is de functie van een vin bij een vis?
A
Hierdoor kunnen ze rechtop in het water blijven.
B
Hierdoor kunnen ze vooruit zwemmen.
C
Hierdoor kunnen ze de weerstand van het water
verminderen.
D
Hierdoor kunnen ze zuurstof uit het water opnemen.
5 Welke van de onderstaande dieren is een voorbeeld van een
zoolganger?
A
Egel.
B
Kat.
C
Paard.
D
Varken.
6 Afbeelding 2 is een afbeelding van een vogelpoot.
Van wat voor een soort vogel is deze afbeelding afkomstig?
Afbeelding 2
A
Steltloper.
B
Zangvogel.
C
Watervogel.
D
Roofvogel.
7 Welke van de onderstaande beschrijvingen past het beste bij
een kegelsnavel?
A
Korte snavel waarmee veel kracht gezet kan worden.
B
Puntige snavel waarmee insecten gevangen kunnen
worden.
C
Snavel geschikt om een grote prooi mee te kunnen vangen.
D
Zeer lange snavel, geschikt om mee in de vochtige bodem
te prikken.
8 Hoeveel water gebruiken wij in Nederland gemiddeld per dag
voor de voedselbereiding?
A
1,7 liter.
B
1,8 liter.
C
5,3 liter.
D
6,8 liter.
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
17
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S A
THEMA 2
ORGANISMEN IN HUN MILIEU
6 VMBO-KGT
9 In afbeelding 3 zie je de bedreigde soorten in Nederland.
Naar aanleiding van deze afbeelding hebben Yorick en Ellen een
discussie.
Ellen beweert dat naar verhouding de meeste dagvlinders in
Nederland verdwenen zijn.
Yorick stelt dat juist de reptielen in Nederland erg bedreigd
worden.
Wie van de leerlingen heeft gelijk?
A
Geen van beide leerlingen.
B
Ellen.
C
Yorick.
D
Beide leerlingen.
Afbeelding 3
10 Welke uitspraak over het broeikaseffect is waar?
A
Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door koolstofdioxide
en zuurstof.
B
Het broeikaseffect zorgt er voor dat de temperaturen op
aarde dalen.
C
Met het broeikaseffect worden de temperaturen op aarde te
hoog.
D
Zonder het broeikaseffect is leven op aarde onmogelijk.
11 Welke van de onderstaande energiebronnen is een voorbeeld
van duurzame energie?
C
A
Aardolie.
B
Kernenergie.
C
Windenergie.
D
Steenkool.
BASISSTOF
Hieronder staan enkele zinnen.
Kies het juiste antwoord en schrijf dat op je scoreblad.
1 De invloeden die afkomstig zijn uit de levenloze natuur heten
ABIOTISCHE/BIOTISCHE factoren.
2 Wezels zijn PLANTENETERS/VLEESETERS.
3 Alleseters zijn CONSUMENTEN/REDUCENTEN.
4 LANDDIEREN/WATERDIEREN hebben een lichter skelet.
5 Water dat warmer wordt ZET UIT/KRIMPT.
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
18
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S A
THEMA 2
D
ORGANISMEN IN HUN MILIEU
6 VMBO-KGT
BASISSTOF
Beantwoord de volgende vragen.
Schrijf op je scoreblad het juiste antwoord.
1 Op je scoreblad is een kringloop van stoffen getekend.
Omcirkel op je scoreblad de consumenten van de eerste orde.
2 Een voorbeeld van ongunstige omstandigheden voor een
populatie is dat er te weinig voedsel beschikbaar is.
Noem een ander voorbeeld van ongunstige omstandigheden
voor een populatie.
3 Doordat er steeds meer mensen op aarde komen is er steeds
meer voedsel nodig.
Over welke oorzaak van milieuproblemen gaat deze tekst?
4 Wat wordt bedoeld met biodiversiteit?
5 Welk begrip past het beste bij de omschrijving: “Het bestaat uit
alle energierijke stoffen van organisch materiaal?”
6 Wat is een ander woord voor atmosfeer?
7 Waarin verschilt het klimaat van het weer?
E
EXTRA BASISSTOF 10
Hieronder staan enkele uitspraken.
Kruis op je scoreblad aan of de uitspraak juist of onjuist is.
1 Zonplanten groeien het beste bij veel licht.
2 Zonplanten zijn voorjaarsbloeiers.
3 Waterplanten hebben weinig stevige delen.
4 Waterpest heeft drijvende wortels.
F
EXTRA BASISSTOF 11
Hieronder staan enkele zinnen.
Kies het juiste antwoord en schrijf dat op je scoreblad.
1 In oceanen vindt VERDAMPING/CONDENSATIE van water plaats.
2 Het aardoppervlak bestaat voor 65%/75% uit water.
G
EXTRA BASISSTOF 12
Beantwoord de volgende vragen.
Schrijf op je scoreblad het juiste antwoord.
1 Op wat voor een manier komt koolstof in de lucht voor?
2 Welke stof wordt gevormd bij fotosynthese?
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
19
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S B
THEMA 2
A
ORGANISMEN IN HUN MILIEU
6 VMBO-KGT
BASISSTOF
Hieronder staan enkele uitspraken.
Kruis op je scoreblad aan of de uitspraak juist of onjuist is.
1 Het milieu wordt door organismen beïnvloed.
2 In de ecologie onderzoek je ecosystemen.
3 Een voedselketen is een reeks soorten die voedselbron voor
elkaar zijn.
4 Een alleseter eet planten en dieren.
5 In de kringloop van stoffen zijn planten producent.
6 Het begin van de kringloop van stoffen zijn de planten.
7 Cactussen hebben zich aangepast aan de warmte.
8 Waterdieren zijn gestroomlijnd.
9 Een buizerd heeft een priemsnavel.
10 Aardgas is een voorbeeld van een fossiele brandstof.
11 Bij warm weer is er een grotere kans op smog.
12 Een volledig duurzaam product verslijt heel langzaam.
B
BASISSTOF
Hieronder staan enkele meerkeuzevragen.
Kruis op je scoreblad de juiste antwoorden aan.
1 Zes invloeden vanuit het milieu zijn:
1
licht
2
regen
3
soortgenoten
4
voedsel
5
water
6
ziekteverwekkers
Welke drie invloeden vanuit het milieu horen bij de biotische
factoren?
A
1, 2, 5.
B
1, 2, 6.
C
3, 4, 5.
D
3, 4, 6.
2 Bekijk afbeelding 1.
Welk niveau van ecologie zie je afgebeeld in afbeelding 1?
A
Individu.
B
Ecosysteem.
C
Levensgemeenschap.
D
Populatie.
Afbeelding 1
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
20
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S B
THEMA 2
ORGANISMEN IN HUN MILIEU
6 VMBO-KGT
3 Wat is de functie van een bacterie in de kringloop van stoffen?
A
Consument van de eerste orde.
B
Consument van de tweede orde.
C
Producent.
D
Reducent.
4 Wat is de functie van een staartvin bij een vis?
A
Hierdoor kunnen ze rechtop in het water blijven.
B
Hierdoor kunnen ze vooruit zwemmen.
C
Hierdoor kunnen ze de weerstand van het water
verminderen.
D
Hierdoor kunnen ze zuurstof uit het water opnemen.
5 Welke van de onderstaande dieren is een voorbeeld van een
topganger?
A
Egel.
B
Hond.
C
Kat.
D
Varken.
6 Afbeelding 2 is een afbeelding van een vogelpoot.
Van wat voor een soort vogel is deze afbeelding afkomstig?
Afbeelding 2
A
Steltloper.
B
Roofvogel.
C
Watervogel.
D
Zangvogel.
7 Welke van de onderstaande beschrijvingen past het beste bij
een pincetsnavel?
A
Korte snavel waarmee veel kracht gezet kan worden.
B
Puntige snavel waarmee insecten gevangen kunnen
worden.
C
Snavel geschikt om een grote prooi mee te kunnen vangen.
D
Zeer lange snavel, geschikt om mee in de vochtige bodem
te prikken.
8 Hoeveel water gebruiken wij in Nederland gemiddeld per dag
voor het afwassen?
A
1,7 liter.
B
5,3 liter.
C
6,8 liter.
D
15,5 liter.
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
21
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S B
THEMA 2
ORGANISMEN IN HUN MILIEU
6 VMBO-KGT
9 In afbeelding 3 zie je de bedreigde soorten in Nederland.
Naar aanleiding van deze afbeelding hebben Yorick en Ellen een
discussie.
Ellen beweert dat naar verhouding de meeste dagvlinders in
Nederland verdwenen zijn.
Yorick stelt dat juist de reptielen in Nederland erg bedreigd
worden.
Wie van de leerlingen heeft gelijk?
A
Geen van beide leerlingen.
B
Ellen.
C
Yorick.
D
Beide leerlingen.
Afbeelding 3
10 Welke van de onderstaande energiebronnen is een voorbeeld
van duurzame energie?
A
Zonne-energie.
B
Kernenergie.
C
Steenkool.
D
Aardolie.
11 Welke uitspraak over het broeikaseffect is waar?
A
Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door koolstofdioxide
en zuurstof.
B
Het broeikaseffect zorgt er voor dat de temperaturen op
aarde dalen.
C
Met het broeikaseffect worden de temperaturen op aarde te
hoog.
D
C
Zonder het broeikaseffect is leven op aarde onmogelijk.
BASISSTOF
Hieronder staan enkele zinnen.
Kies het juiste antwoord en schrijf dat op je scoreblad.
1 De invloeden afkomstig uit de levende natuur heten
ABIOTISCHE/BIOTISCHE factoren.
2 Elke voedselketen begint met een PLANT/DIER als eerste
schakel.
3 Een koe is een consument van de EERSTE/TWEEDE orde.
4 LANDDIEREN/WATERDIEREN hebben een zwaarder skelet.
5 Water dat afkoelt ZET UIT/KRIMPT.
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
22
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S B
THEMA 2
D
ORGANISMEN IN HUN MILIEU
6 VMBO-KGT
BASISSTOF
Beantwoord de volgende vragen.
Schrijf op je scoreblad het juiste antwoord.
1 Op je scoreblad is een kringloop van stoffen getekend.
Omcirkel op je scoreblad de consumenten van de tweede orde.
2 Een voorbeeld van gunstige omstandigheden voor een populatie
is dat er voldoende voedsel beschikbaar is.
Noem een ander voorbeeld van gunstige omstandigheden voor
een populatie.
3 Mensen gebruiken steeds meer apparaten en machines
Over welke oorzaak van milieuproblemen gaat deze tekst?
4 Welk begrip past bij de volgende beschrijving: “Het totaal aan
verschillende soorten planten en dieren op aarde.”
5 Wat wordt bedoeld met biomassa?
6 Wat is een ander woord voor dampkring?
7 Waarin verschilt het weer van het klimaat?
E
EXTRA BASISSTOF 10
Hieronder staan enkele uitspraken.
Kruis op je scoreblad aan of de uitspraak juist of onjuist is.
1 Schaduwplanten kunnen ook in de zon goed groeien.
2 Schaduwplanten zijn voorjaarsbloeiers.
3 Een waterlelie heeft drijvende wortels.
4 Waterplanten worden door het water ‘gedragen’.
F
EXTRA BASISSTOF 11
Hieronder staan enkele zinnen.
Kies het juiste antwoord en schrijf dat op je scoreblad.
1 Hoog in de lucht vindt VERDAMPING/CONDENSATIE van water
plaats.
2 Het aardoppervlak bestaat voor 25%/35% uit land.
G
EXTRA BASISSTOF 12
Beantwoord de volgende vragen.
Schrijf op je scoreblad het juiste antwoord.
1 Op wat voor een manier komt koolstof in de lucht voor?
2 Welke stof wordt gevormd bij fotosynthese?
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
23
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S A
THEMA 3
A
JE TOEKOMST
6 VMBO-KGT
BASISSTOF
Hieronder staan enkele uitspraken.
Kruis op je scoreblad aan of de uitspraak juist of onjuist is.
1 Jongens en meisjes hebben dezelfde verwachtingen over hun
toekomst.
2 In de maatschappij gaat veel veranderen.
3 Steeds meer mensen zullen gaan telewerken.
4 In Nederland hebben meer mannen dan vrouwen betaald werk.
5 Een voorbeeld van een beroepsziekte is huiduitslag bij een
kapper.
6 Wanneer je wordt afgekeurd krijg je een WW uitkering.
7 Vrouwen verdienen gemiddeld minder dan mannen.
8 Werkgevers zijn niet verplicht mee te betalen aan de
kinderopvang.
9 Aletta Jacobs was het eerste vrouwelijke Kamerlid in Nederland.
10 Gastouders moeten aan bepaalde eisen voldoen.
B
BASISSTOF
Hieronder staan enkele meerkeuzevragen.
Kruis op je scoreblad de juiste antwoorden aan.
1 Welk gevolg van telewerken is geen voordeel?
A
Je bepaalt je eigen werktijden.
B
Je ontlast het milieu.
C
Je ontmoet minder collega’s.
D
Je staat minder in de file.
2 Wat betekenen de letters IP in het IP-adres?
A
Identiteit Paspoort.
B
Identiteit Protocol.
C
Internet Paspoort.
D
Internet Protocol.
3 Jeannette en Christel hebben een discussie.
Christel beweert dat je alleen werkt als je hiervoor betaald
krijgt.
Jeannette beweert dat je alleen van werken kunt spreken
wanneer je iets produceert.
Wie van de leerlingen heeft of hebben gelijk?
A
Geen van beide leerlingen.
B
Christel.
C
Jeannette.
D
Beide leerlingen.
4 Yahim werkt iedere dag na schooltijd maximaal twee uur in de
bediening in een restaurant.
Hoe oud is Yahim minstens?
A
14.
B
15.
C
16.
D
17.
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
24
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S A
THEMA 3
JE TOEKOMST
6 VMBO-KGT
5 Vanaf welke leeftijd heb je recht op het minimumloon?
A
14.
B
15.
C
16.
D
17.
6 Welke wet regelt loon als je nooit werk gehad hebt en geen
baan kunt vinden?
A
Arbo.
B
Bijstand.
C
WIA.
D
WW.
7 Waarvoor staat de afkorting WIA?
A
Werk en Inkomen naar Arbeid.
B
Werk Inkomen naar Arbeidsvermogen.
C
Wet Inkomen naar Arbeid.
D
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.
8 Anneke en Joost hebben een gesprek over beeldvorming.
Anneke beweert dat vrouwen op televisie veel vaker praten.
Joost beweert dat de beeldvorming op TV veel minder
rolbevestigend is dan vroeger.
Wie van de leerlingen heeft of hebben gelijk?
C
A
Geen van beide leerlingen.
B
Anneke.
C
Joost.
D
Beide leerlingen.
BASISSTOF
Hieronder staan enkele zinnen.
Kies het juiste antwoord en schrijf dat op je scoreblad.
1 In 1951/1961 was de eerste televisie-uitzending.
2 Ongeveer 25%/40% van de jongeren heeft een bijbaantje.
3 In de laatste tien jaar is het aantal werkende vrouwen
TOEGENOMEN/AFGENOMEN.
4 Bijstand is LAGER DAN/GELIJK AAN het minimumloon.
5 In 1919/1922 kregen vrouwen stemrecht.
6 Vrouwen komen vaker in beeld in programma’s over
GEZONDHEID/RECREATIE.
D
BASISSTOF
Beantwoord de volgende vragen.
Schrijf op je scoreblad het juiste antwoord.
1 Wat maakt dat werken goed is voor je gevoel van eigenwaarde?
2 Wat kan het ongezonde gevolg zijn van werken in een
ploegendienst?
3 Hoe heet het loon wanneer je er nog belasting en premies van
moet betalen?
4
Wat is geregeld in de Wet gelijke behandeling?
5 Sinds 1990 zijn mannen en vrouwen economisch zelfstandig.
Wat betekent dit in de praktijk?
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
25
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S A
THEMA 3
E
JE TOEKOMST
6 VMBO-KGT
EXTRA BASISSTOF 6
Hieronder staan enkele zinnen.
Kies het juiste antwoord en schrijf dat op je scoreblad.
1 In 1874/1894 werd het Kinderwetje van Van Houten
aangenomen.
2 Het Kinderwetje regelde een verbod op
KINDERARBEID/KINDERBIJSLAG.
3 Over de hele wereld werken 100.000.000/200.000.000
kinderen.
4 De Verenigde Naties wil BETER LOON/BETERE RECHTEN voor
kinderen.
F
EXTRA BASISSTOF 7
Hieronder staan enkele uitspraken.
Kruis op je scoreblad aan of de uitspraak juist of onjuist is.
1 In Nederland mag iedereen zich kleden zoals hij of zij wil.
2 Je hoeft je niet aan de Arbo-wet te houden op het moment dat
het tegen je geloof in gaat.
3 Om werk te vinden kan het zijn dat je je uiterlijk moet
aanpassen.
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
26
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S B
THEMA 3
A
JE TOEKOMST
6 VMBO-KGT
BASISSTOF
Hieronder staan enkele uitspraken.
Kruis op je scoreblad aan of de uitspraak juist of onjuist is.
1 Jongens en meisjes hebben verschillende verwachtingen over
hun toekomst.
2 De afgelopen eeuw zijn er weinig technische ontwikkelingen
geweest.
3 Privacy is de bescherming van je privéleven.
4 In Nederland hebben evenveel mannen als vrouwen betaald
werk.
5 Een voorbeeld van een beroepsziekte is stress.
6 Wanneer je wordt afgekeurd krijg je een WIA-uitkering.
7 Vrouwen verdienen gemiddeld evenveel als mannen.
8 Werkgevers zijn verplicht mee te betalen aan de kinderopvang.
9 Aletta Jacobs was de eerste vrouwelijke arts in Nederland.
10 Wanneer je werkt mag je kind naar een gastouder.
B
BASISSTOF
Hieronder staan enkele meerkeuzevragen.
Kruis op je scoreblad de juiste antwoorden aan.
1 Wat is een nadeel van internet?
A
Je kunt er informatie op vinden.
B
Je kunt er muziek en afbeeldingen vanaf halen.
C
Je kunt winkelen op internet.
D
Je wordt soms opgelicht op internet.
2 Wat betekenen de letters IP in het IP-adres?
A
Identiteit Paspoort.
B
Identiteit Protocol.
C
Internet Paspoort.
D
Internet Protocol.
3 Christel en Jeannette hebben een gesprek over werken. Christel
beweert dat werken niet altijd betekent dat je salaris krijgt.
Jeannette beweert dat je pas werkt wanneer je iets produceert.
Wie van de leerlingen heeft of hebben gelijk?
A
Geen van beide leerlingen.
B
Christel.
C
Jeannette.
D
Beide leerlingen.
4 Nelleke werkt iedere dag een uur na schooltijd achter de kassa.
Hoe oud is Nelleke minstens?
A
14.
B
15.
C
16.
D
17.
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
27
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S B
THEMA 3
JE TOEKOMST
6 VMBO-KGT
5 Het minimumloon wordt regelmatig bijgesteld.
Hoe vaak per jaar wordt het minimumloon bijgesteld?
A
Iedere twee maanden.
B
Iedere drie maanden.
C
Ieder half jaar.
D
Ieder jaar.
6 Welke wet regelt loon als je nooit werk gehad hebt en geen
baan kunt vinden?
A
Arbo.
B
Bijstand.
C
WIA.
D
WW.
7 Wat wordt geregeld in de Arbo-wet?
A
Verplichtingen voor alle Nederlanders.
B
Verplichtingen voor werkgevers.
C
Verplichtingen voor werkgevers en werknemers.
D
Verplichtingen voor werknemers.
8 Anneke en Joost hebben een gesprek over beeldvorming.
Anneke beweert dat mannen op televisie veel vaker praten.
Joost beweert dat de beeldvorming op TV veel minder
rolbevestigend is dan vroeger.
Wie van de leerlingen heeft of hebben gelijk?
C
A
Beide leerlingen.
B
Anneke.
C
Joost.
D
Geen van beide leerlingen.
BASISSTOF
Hieronder staan enkele zinnen.
Kies het juiste antwoord en schrijf dat op je scoreblad.
1 Vanaf 1980/1990 kwam de mobiele telefoon in gebruik.
2 Ongeveer 25%/40% van de jongeren heeft een
vakantiebaantje.
3 In de laatste tien jaar is het aantal werkende mannen
TOEGENOMEN/AFGENOMEN.
4 Bij werkloosheid BLIJFT JE INKOMEN GELIJK/WORDT JE
INKOMEN LAGER.
5 In 1970/1975 kwam de Wet op gelijk loon voor mannen en
vrouwen.
6 Vrouwen komen vaker in beeld in programma’s over
BINNENLANDSE POLITIEK/CULTUUR.
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
28
B E O OB
RE
DO
EO
L IRN
DG
ES
LT
IN
OG
ET
SS
T OAE T S B
THEMA 3
D
JE TOEKOMST
6 VMBO-KGT
BASISSTOF
Beantwoord de volgende vragen.
Schrijf op je scoreblad het juiste antwoord.
1 Wat maakt dat werken goed is voor de emancipatie van
vrouwen?
2 Wat kan het ongezonde gevolg zijn van veel werken met een
computer?
3 Hoe heet het loon dat je overhoudt nadat belasting en premies
er af zijn?
4 In welke wet is geregeld dat alle werknemers hetzelfde
behandeld moeten worden door de werkgever?
5 Sinds 1990 zijn mannen en vrouwen economisch zelfstandig.
Wat betekent dit als je een alleenstaande ouder bent met een
kind van drie?
E
EXTRA BASISSTOF 6
Hieronder staan enkele zinnen.
Kies het juiste antwoord en schrijf dat op je scoreblad.
1 Het Kinderwetje is gemaakt door VAN HOUTEN/VERKADE.
2 Het Kinderwetje regelde een verbod op
KINDERARBEID/KINDERBIJSLAG.
3 NIET ALLE/ALLE kinderen in de wereld gaan naar school.
4 Het keurmerk RUGMARK/MARKRUG geeft aan dat iets zonder
kinderarbeid gemaakt is.
F
EXTRA BASISSTOF 7
Hieronder staan enkele uitspraken.
Kruis op je scoreblad aan of de uitspraak juist of onjuist is.
1 In Nederland heb je het recht om je mening te geven.
2 Een werkgever mag geen eisen stellen aan je kledingkeuze.
3 Je kunt vanwege je uiterlijk ontslagen worden.
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
29
Scorebladen
BEOORDELINGSTOETS A
Naam:
THEMA 1
ERFELIJKHEI D EN EVOLUTIE
6 VMBO-KGT
e
SCOREBLAD
Klas:
b
o
o
.......................................................
r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d
..................
e
A
l
BASISSTOF
Juist
Onjuist
i
C
n
1
g
1
2
s
2
t
3
o
3
............................................................
............................................................
............................................................
4
e
t
4
BASISSTOF
............................................................
5
............................................................
s
5
6
A
D
7
1
8
2
BASISSTOF
............................................................
............................................................
9
............................................................
10
............................................................
11
3
............................................................
4
B
BASISSTOF
A
............................................................
5
B
C
D
............................................................
6
............................................................
1
2
E
EXTRA BASISSTOF 8
3
Juist
4
5
6
7
8
Onjuist
1
2
3
4
5
F
EXTRA BASISSTOF 9
A
B
C
D
1
2
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
32
BEOORDELINGSTOETS B
Naam:
THEMA 1
ERFELIJKHEID EN EVOL UTIE
6 VMBO-KGT
e
SCOREBLAD
Klas:
b
o
o
.......................................................
r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d
..................
e
A
l
BASISSTOF
Juist
Onjuist
i
C
n
1
g
1
2
s
2
t
3
o
3
............................................................
............................................................
............................................................
4
e
t
4
BASISSTOF
............................................................
5
............................................................
s
5
6
A
D
7
1
8
2
BASISSTOF
............................................................
............................................................
9
............................................................
10
3
11
............................................................
4
............................................................
5
B
BASISSTOF
A
............................................................
6
B
C
............................................................
D
1
E
EXTRA BASISSTOF 8
2
Juist
3
4
5
6
7
8
Onjuist
1
2
3
4
5
F
EXTRA BASISSTOF 9
A
B
C
D
1
2
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
33
BEOORDELINGSTOETS A
Naam:
THEMA 2
ORGANISMEN IN HUN MILIEU
6 VMBO-KGT
e
SCOREBLAD
Klas:
b
o
o
.......................................................
r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d
..................
e
A
l
BASISSTOF
Juist
D
i
n
Onjuist
BASISSTOF
1
g
1
s
t
2
o
3
e
t
4
s
5
6
A
7
8
9
10
2
11
............................................................
............................................................
12
............................................................
B
............................................................
BASISSTOF
3
A
B
C
D
4
1
............................................................
............................................................
............................................................
2
5
3
6
4
7
5
............................................................
............................................................
............................................................
6
............................................................
7
............................................................
8
............................................................
9
E
10
EXTRA BASISSTOF 10
Juist
11
Onjuist
1
C
1
2
3
4
5
BASISSTOF
2
............................................................
3
............................................................
4
............................................................
............................................................
............................................................
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
34
BEOORDELINGSTOETS A
SCOREBLAD
Klas:
Naam:
b
THEMA 2
ORGANISMEN IN HUN MILIEU
6 VMBO-KGT
e
o
o
.......................................................
r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d
..................
e
F
1
2
EXTRA BASISSTOF 11
l
i
n
............................................................
g
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s
..................
t
G
1
2
EXTRA BASISSTOF 12
o
e
t
............................................................
s
............................................................
A
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
35
BEOORDELINGSTOETS B
Naam:
THEMA 2
ORGANISMEN IN HUN MILIEU
6 VMBO-KGT
e
SCOREBLAD
Klas:
b
o
o
.......................................................
r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d
..................
e
A
l
BASISSTOF
Juist
D
i
n
Onjuist
BASISSTOF
1
g
1
s
t
2
o
3
e
t
4
s
5
6
A
7
8
9
10
2
11
............................................................
............................................................
12
............................................................
B
............................................................
BASISSTOF
3
A
B
C
D
1
4
5
2
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
3
6
4
7
5
............................................................
............................................................
6
............................................................
7
............................................................
8
............................................................
9
E
10
EXTRA BASISSTOF 10
Juist
11
Onjuist
1
C
1
2
3
4
5
BASISSTOF
2
............................................................
3
............................................................
4
............................................................
............................................................
............................................................
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
36
BEOORDELINGSTOETS B
SCOREBLAD
Klas:
Naam:
b
THEMA 2
ORGANISMEN IN HUN MILIEU
6 VMBO-KGT
e
o
o
.......................................................
r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d
..................
e
F
1
2
EXTRA BASISSTOF 11
l
i
n
............................................................
g
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .s
..................
t
G
1
2
EXTRA BASISSTOF 12
o
e
t
............................................................
s
............................................................
A
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
37
BEOORDELINGSTOETS A
Naam:
THEMA 3
JE TOEKOMST
6 VMBO-KGT
e
SCOREBLAD
Klas:
b
o
o
.......................................................
r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d
..................
e
A
l
BASISSTOF
Juist
D
i
n
Onjuist
1
g
1
s
2
o
3
3
e
t
4
4
s
5
............................................................
............................................................
t
2
BASISSTOF
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
6
5
A
7
............................................................
............................................................
8
9
E
10
1
2
B
BASISSTOF
A
3
B
C
D
4
EXTRA BASISSTOF 6
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
1
2
F
3
EXTRA BASISSTOF 7
Juist
4
Onjuist
1
5
2
6
3
7
8
C
1
2
3
4
5
6
BASISSTOF
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
38
BEOORDELINGSTOETS B
Naam:
THEMA 3
JE TOEKOMST
6 VMBO-KGT
e
SCOREBLAD
Klas:
b
o
o
.......................................................
r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .d
..................
e
A
l
BASISSTOF
Juist
D
i
n
Onjuist
1
g
1
s
2
o
3
3
e
t
4
4
s
5
6
............................................................
............................................................
t
2
BASISSTOF
5
A
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
7
8
E
9
1
10
2
3
B
BASISSTOF
A
4
B
C
EXTRA BASISSTOF 6
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
D
1
F
2
EXTRA BASISSTOF 7
Juist
3
Onjuist
1
4
2
5
3
6
7
8
C
1
2
3
4
5
6
BASISSTOF
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
39
Antwoordenbladen
BEOORDELINGSTOETS A
b
THEMA 1
ERFELIJKHEI D EN EVOLUTIE
6 VMBO-KGT
e
ANTWOORDENBLAD
o
o
r
d
e
A
l
BASISSTOF
Juist
Onjuist
1
2
3
4
5
6
7
8
x
x
x
x
x
9
10
11
x
x
i
C
n
1 23
............................................................
g
x
x
x
BASISSTOF
s
2 enkelvoudig
t
3 eeneiige
............................................................
............................................................
o
e
4 vlokkentest
t
5 vissen
............................................................
............................................................
s
A
D
BASISSTOF
1 moedercel
............................................................
2 Iemand die wel het gen van een
............................................................
x
erfelijke ziekte bezit, maar er zelf
............................................................
niet
ziek van is.
............................................................
3 vlokkentest
............................................................
4 natuurlijke selectie
B
............................................................
BASISSTOF
5 D-B-A-C
............................................................
A
1
2
x
3
4
5
x
B
C
x
8
x
6 Kwartair
............................................................
E
x
x
EXTRA BASISSTOF 8
Juist
x
x
x
x
x
2
3
4
x
5
F
EXTRA BASISSTOF 9
A
1
2
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
Onjuist
x
1
6
7
D
x
B
C
D
x
42
BEOORDELINGSTOETS B
b
THEMA 1
ERFELIJKHEI D EN EVOLUTIE
6 VMBO-KGT
e
ANTWOORDENBLAD
o
o
r
d
e
A
l
BASISSTOF
Juist
Onjuist
1
2
3
4
x
x
5
6
x
7
8
9
x
x
10
11
x
i
C
n
1 46
............................................................
g
x
x
BASISSTOF
s
2 één
t
3 door twee eicellen
............................................................
............................................................
o
e
4 vruchtwaterpunctie
t
5 planten
............................................................
............................................................
s
x
A
D
x
BASISSTOF
1 dochtercellen
............................................................
2 Op de buik wordt een laagje
............................................................
gel
gesmeerd.
............................................................
x
3 vruchtwaterpunctie
............................................................
4 natuurlijke selectie
............................................................
5 D-B-A-C
B
............................................................
BASISSTOF
6 Kwartair
............................................................
A
B
C
x
1
2
3
4
5
x
6
7
8
x
D
x
x
x
x
x
E
EXTRA BASISSTOF 8
Juist
x
1
x
2
x
3
x
4
x
5
F
EXTRA BASISSTOF 9
A
1
2
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
Onjuist
x
B
C
D
x
43
BEOORDELINGSTOETS A
b
THEMA 2
ORGANISMEN IN HUN MILIEU
6 VMBO-KGT
e
ANTWOORDENBLAD
o
o
r
d
e
A
l
BASISSTOF
Juist
1
2
3
4
5
6
x
7
8
9
10
x
x
x
11
12
B
x
moeten
omcirkeld worden.
............................................................
s
t
2 Een van de onderstaande antwoorden:
............................................................
o
e
1
t
6
7
8
x
x
–
Slecht weer.
............................................................
x
4 Het totaal aan verschillende soorten
............................................................
planten
en dieren op aarde.
............................................................
5 biomassa
............................................................
6 dampkring
............................................................
x
7 Het klimaat wordt berekend over een
............................................................
langere
periode en een groter gebied.
............................................................
Het
weer is plaatselijk en een
............................................................
momentopname.
............................................................
B
C
D
E
x
x
EXTRA BASISSTOF 10
Juist
x
x
x
3
x
4
10
x
x
x
BASISSTOF
1 abiotische
............................................................
2 vleeseters
............................................................
F
Onjuist
x
1
2
9
11
Veel vijanden.
3 bevolkingstoename
A
3
5
–
............................................................
x
x
x
Ziekte.
............................................................
s
2
4
–
............................................................
BASISSTOF
A
C
............................................................
g
x
x
BASISSTOF
1 De sprinkhaan, de hamster en het konijn
n
Onjuist
x
x
x
D
i
EXTRA BASISSTOF 11
1 verdamping
............................................................
2 75%
............................................................
G
EXTRA BASISSTOF 12
1 Als koolstofdioxide.
............................................................
2 glucose
............................................................
3 consumenten
............................................................
4 waterdieren
............................................................
5 zet uit
............................................................
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
44
BEOORDELINGSTOETS B
b
THEMA 2
ORGANISMEN IN HUN MILIEU
6 VMBO-KGT
e
ANTWOORDENBLAD
o
o
r
d
e
A
l
BASISSTOF
Juist
1
2
3
4
5
x
x
x
6
7
8
x
9
10
11
12
B
x
x
x
omcirkeld
worden.
............................................................
s
t
2 Een van de onderstaande antwoorden:
............................................................
o
e
t
............................................................
5 Biomassa bestaat uit alle energierijke
............................................................
x
stoffen
van organisch materiaal.
............................................................
6 atmosfeer
............................................................
7 Het weer is plaatselijk en een
............................................................
momentopname.
Het klimaat wordt
............................................................
berekend
over een langere periode
............................................................
en
een groter gebied.
............................................................
B
C
x
x
x
11
D
x
x
x
5
10
Goed weer.
............................................................
x
9
–
4 biodiversiteit
3
8
Geen natuurlijke vijanden.
3 Manier van leven van de mens.
A
x
7
–
............................................................
x
x
2
6
Geen ziekte.
............................................................
s
1
4
–
............................................................
BASISSTOF
A
C
............................................................
g
x
BASISSTOF
1 De vos, de wezel en de kikker moeten
n
Onjuist
x
D
i
E
EXTRA BASISSTOF 10
Juist
x
1
x
2
x
3
x
4
x
x
Onjuist
F
EXTRA BASISSTOF 11
1 condensatie
............................................................
x
BASISSTOF
1 biotische
............................................................
2 plant
............................................................
2 25%
............................................................
G
EXTRA BASISSTOF 12
1 Als koolstofdioxide.
............................................................
2 glucose
............................................................
3 eerste
............................................................
4 landdieren
............................................................
5 krimpt
............................................................
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
45
BEOORDELINGSTOETS A
b
THEMA 3
JE TOEKOMST
6 VMBO-KGT
e
ANTWOORDENBLAD
o
o
r
d
e
A
l
BASISSTOF
Juist
2
3
4
5
x
x
x
x
6
7
x
8
9
10
x
............................................................
g
x
nuttig
te zijn.
............................................................
s
2 slaapstoornissen
t
............................................................
o
3 brutoloon
e
............................................................
4 Volgens deze wet zijn alle mensen gelijk
t
............................................................
s
x
BASISSTOF
1 Dankzij je werk heb je het gevoel
n
Onjuist
1
D
i
en
mag een werkgever niet discrimineren.
............................................................
5 Alle mannen en vrouwen zijn
A
............................................................
verantwoordelijk
voor hun eigen inkomen.
............................................................
x
x
E
EXTRA BASISSTOF 6
1 1874
............................................................
2 kinderarbeid
B
............................................................
BASISSTOF
3 200.000.000
............................................................
A
B
C
x
1
2
3
x
4
5
6
C
1
2
3
4
5
6
4 betere rechten
x
F
............................................................
EXTRA BASISSTOF 7
Juist
x
x
x
1
x
x
3
Onjuist
x
X
2
7
8
D
x
BASISSTOF
1951
............................................................
40%
............................................................
toegenomen
............................................................
lager dan
............................................................
1922
............................................................
gezondheid
............................................................
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
46
BEOORDELINGSTOETS B
b
THEMA 3
JE TOEKOMST
6 VMBO-KGT
e
ANTWOORDENBLAD
o
o
r
d
e
A
l
BASISSTOF
Juist
1
2
3
x
4
5
6
x
7
8
9
x
x
10
............................................................
g
inkomen,
dit maakt hen onafhankelijk.
............................................................
s
x
2 Een muisarm of RSI.
t
............................................................
o
3 nettoloon
e
x
x
BASISSTOF
1 Dankzij hun werk verdienen zij een eigen
n
Onjuist
x
D
i
............................................................
t
4 Wet op gelijke behandeling.
s
5 Je hoeft niet verplicht werk te zoeken,
............................................................
............................................................
maar
je moet wel een opleiding volgen.
............................................................
A
x
E
EXTRA BASISSTOF 6
1 van Houten
............................................................
x
2 kinderarbeid
............................................................
3 niet alle
B
............................................................
BASISSTOF
4 rugmark
............................................................
A
B
C
x
x
1
2
x
3
4
5
x
6
7
8
C
1
2
3
4
5
6
x
D
x
x
F
EXTRA BASISSTOF 7
Juist
1
x
X
2
3
Onjuist
x
x
BASISSTOF
1990
............................................................
25%
............................................................
afgenomen
............................................................
wordt je inkomen lager
............................................................
1975
............................................................
binnenlandse politiek
............................................................
Biologie & Verzorging voor jou © Malmberg, ’s-Hertogenbosch
47
B E O OC
RO
DLEO
LF
IN
OG
NS T O E T S A
Auteurs:
Illustraties:
Arja Bonsink
Teun Berserik, Den Haag
Arteunis Bos
Wim Euverman, Utrecht
Onno Kalverda
Corine van Riel, Amsterdam
Gerard Smits
Bas Teunis, Eindhoven
Ben Waas
Henk van der Vrande, Lith
Redactie en opmaak:
Foto's:
Redactiebureau Ron Heijer, Markelo
Fotostudio Schuurmans, Elshout
Ontwerp:
Pointer grafische vormgeving, Eindhoven
tweede druk, versie 2010
© Malmberg, 's-Hertogenbosch
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave
Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n)
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en
opnamen, of enig andere manier, zonder
andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet
voorafgaande schriftelijke toestemming van de
1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.
uitgever.
Voorzover het maken van kopieën uit deze
De uitgever geeft de school het recht om na
uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b
aanschaf van een docenten-ePack Biologie &
Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974,
Verzorging voor jou leerjaar 2 dit toetsmateriaal
St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23
te kopiëren voor eigen gebruik gedurende de
augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17
geldigheid van de ePack-licentie.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards