Thema 4, Mens en Milieu

advertisement
Thema 4, Mens en Milieu
• Misschien niet het meest “sexy”onderwerp
• Maar wél ontzettend belangrijk
• Voor een goede toekomst voor jullie en
jullie kinderen is aandacht voor het milieu
belangrijk
• Daarnaast: deze periode maar 2 toetsen,
en dus maar 2 cijfers.
• Doe dus gewoon je best, ook nuttig voor
het examen.
Waar hebben we het milieu voor
nodig?
Milieuproblemen door de mens
• Stoffen toevoegen
→ vervuiling
• Stoffen onttrekken
→ uitputting
• Het milieu veranderen → aantasting
Maar wat is nu de grote oorzaak van de
milieuproblemen?
En al die mensen willen……
• In de laatste 100 jaar is er verschrikkelijk
veel veranderd.
• Mijn oma, geboren in 1908 had géén:
– Koelkast
– Wasmachine
– Verwarming
– Auto
– Reisplannen
– En ze at nooit aardbeien buiten mei en juni!
Maak nu opdracht 1 en 2 in je
werkboek
Klaar met je opdracht? Begin met
lezen in basisstof 2
Basisstof 2, voedselproductie
• Al die miljarden mensen moeten eten…..
• Verbetering van de voedselproductie was
dus hard nodig. Is ook gelukt, door een
aantal zaken die we kort gaan bekijken,
inclusief hun nadelen
Bemesten van de bodem
• Dit gebeurt met stalmest of kunstmest
• Is nodig om de kringloop weer compleet te
maken
Maar….teveel is niet goed
Daar komen we in basisstof 5 nog uitgebreid
op terug. Onthoudt nu vast dat mest nodig
is, maar dat teveel zeker zo schadelijk is
als te weinig.
Bewerken van de bodem
• Door ploegen en eggen kunnen de
plantenwortels beter in de bodem
doordringen
• Ook komt er meer zuurstof beschikbaar
voor de reducenten (die weer zo belangrijk
zijn in de kringloop van de mineralen)
• Landbouwgewassen
moeten beschermd
worden tegen ziekten
en plagen
• Dit kan chemisch of
biologisch
• Beiden hebben voor
en nadelen
Chemische bestrijding
+ heel effectief
+ vaak goedkoop
- Niet selectief
- Resistentie
- Vervuiling oppervlaktewater en grondwater
- accumulatie
Accumulatie
Biologische bestrijding
• Gebruik maken van natuurlijke vijanden
• Letten op goed gebruik van de akkers:
vruchtwisseling of wisselteelt
En dan nog wat over erfelijkheid
• Kunstmatige selectie/veredeling
• Recombinant DNA-technieken
Afgelopen dagen veel in het nieuws:
http://www.ad.nl/diagnose/2721343/Nieuwe_
paarse_tomaat_is_extra_gezond.html
Bij landbouwdieren veel gebruik van KI
• Maak voor woensdag opdracht 1 t/m 8 af
• Lees basisstof 3 (blz. 153 t/m 161 vast
door).
• Wil je deze powerpoint nog eens bekijken?
Hij staat binnenkort op de biogie-pagina
van de schoolwebsite!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards