Richtlijnen om gezonde groenten te kweken in de stad

advertisement
Waar hou je best rekening mee als je zelf gezonde groenten wil kweken in de stad?
1. Geschikte locatie
De ligging is een belangrijke factor voor mogelijke vervuiling in de stad. Tuintjes in de nabijheid van
drukke autowegen, spoorlijnen en sommige (historische) industriële activiteiten zijn kwetsbaar. Houd
voldoende afstand tot auto- en spoorwegen. Literatuuronderzoek toont aan dat
normoverschrijdingen van zware metalen dikwijls worden waargenomen binnen de eerste 10 meter
afstand tot de autoweg. Deze zone dient dan ook zeker te worden gemeden. Vanaf 30 meter afstand
zijn de concentraties meestal als normaal te beschouwen. Toch dient bij kweek in volle grond
voorzichtigheid geboden. Bij vermoeden van vervuiling dringt een bodemonderzoek zich op.
2. Bodem
Verontreiniging van de bodem, bijvoorbeeld door historische industriële activiteit, kan resulteren in
verhoogde concentraties van schadelijke stoffen in de plant. Heb je weet van zo’n vervuiling? Door in
bakken met verse teelaarde te werken of gecontamineerde bodem te vervangen door zuiver bodem
kun je problemen vermijden. Bij twijfel kan het winnen van informatie bij de stadsdiensten, een
bodemattest te verkrijgen bij OVAM en/of uitvoeren van een bodemanalyse duidelijkheid geven.
3. Afscherming
Vermijd rechtstreeks contact met bronnen van fijn stof door de moestuin fysisch af te schermen van
de verontreinigingsbron door middel van een voldoende gesloten scherm (bv. groenbuffer).
Gebouwen kunnen ook als een goede buffer dienen. Achtertuinen zijn dan ook meer geschikt dan
voortuinen.
4. Zuiver water gebruiken voor bewatering
Geef de planten enkel water dat geen zware metalen bevat. Water afkomstig van loden leidingen of
zinken daken kan verhoogde concentraties aan zware metalen bevatten.
5. Goed wassen, verwijderen van buitenste blad en/of schillen voor consumptie
Verontreinigingen die vanuit de lucht op het blad worden afgezet, kunnen meestal grotendeels
verwijderd worden door de groenten goed te wassen (met zuiver water!) en eventueel de buitenste
bladeren te verwijderen bij kool- en bladgewassen. Knol- en bolgewassen (bv. rode biet, ui,
aardappel, …) worden best steeds geschild.
6. Eigen groenten als onderdeel van gezond en afwisselend dieet
Met bovenstaande maatregelen rekening houden, heeft uiteraard slechts zin als de geproduceerde
groenten geconsumeerd worden als onderdeel van een bewust, gezond en gevarieerd dieet.
Download