Agenda bodemoverleg

advertisement
Goede bodem, ook een
doel van het waterschap
Jos Athmer
Manon van de Vliert-Scholte
Waterschap Vallei en Veluwe
Programma Bodem en Water
Programma Bodem en Water
Speerpunt Dijkgraaf & Heemraden
Geen directe taken of verantwoordelijkheden
Wezenlijk onderdeel integraal watersysteem
Samen met …
Programma Bodem en Water
Eerst intern zaken op orde
kennisniveau
relevante werkzaamheden
Inventarisatie van onze eigen belangen
Vooruit kijken
wateroverlast
watertekort
waterkwaliteit
Eigenaren van de bodem
Waarom we anderen nodig hebben
Op zoek naar de gouden driehoek
Programma Bodem en Water
3 x inventarisatie belangen  doelen
Overlap doelen
Maatregelen zoeken
onderzoeksmaatregelen
fysieke maatregelen
stimuleringsmaatregelen
Bodemleven – gewas - bewortelingscyclus
De bodemleven-, gewas- en bewortelingscyclus (Van Eekeren et al., 2007)
Wat is de bodem voor ons?
Filter
Spons
Het bodemleven
draagt bij aan de
bodemstructuur,
de beschikbaarheid van
nutriënten en de
bodemweerbaarheid.
(Met je kop in het
zand, Aeres)
De aspecten van bodemkwaliteit
chemisch
structuur
biologisch
Maiswortels en verdichting
Links: normale dichtheid; rechts: verdichte grond (Kutschera et al., 2009).
Bodem problemen
Bodemleven
Impressie van de diversiteit van het bodemleven (Jeffery et al, 2010).
Download