BEWEEGBARE BODEM ZWEMBAD SPORTPUNT ZWEVEGEM

advertisement
BEWEEGBARE BODEM ZWEMBAD SPORTPUNT
ZWEVEGEM – PUBLIEK EN SCHOOLZWEMMEN
Het 50-meterbad van Sportpunt Zwevegem kan ingedeeld worden in 2
verschillende baden (± 2x25m) dankzij de beweegbare tussenmuur.
Het bad aan de kant van het uurwerk, is 3,5 meter diep.
De ganse bodem van het badgedeelte langs de kant van de cafetaria
kan eveneens in de hoogte versteld worden. De bodem kan horizontaal
of schuin afhellend geplaatst worden.
De bodemdiepte kan, afhankelijk
van het moment waarop u komt
zwemmen, verschillen.
Meestal varieert de diepte
tussen 90 en 120 cm, in horizontale
of in schuinstand.
Het is dus belangrijk dat u, vooraleer u het water ingaat, deze diepte
controleert.
De bodemdiepte is aangekondigd op infoborden opgehangen aan de
wanden van het bad en op een bord net aan de ingang van de
zwemhal, achter de doorloopwaadbak. Soms wijkt de vast-ingestelde
diepte af van de normale dieptes. Desgevallend wordt dit ook aan de
kassa geafficheerd.
U kan hieromtrent ook steeds info inwinnen bij de kassier of bij de
redder.
Beweegbare bodem
Beweegbare muur
Vaste bodem (3,50 meter diep)
Download