opdracht 5: Wat is bodem?

advertisement
opdracht 5: Wat is bodem?
15 minuten
Zoek in de computerinfo wat we verstaan onder het begrip : “bodem”.
Schrijf deze hier op.
Wij vinden het normaal dat er zoiets als een bodem bestaat, maar
waar komt het eigenlijk vandaan.
In het begin waren er veel gesteenten (moedergesteente). Wanneer
gesteenten aan weersomstandigheden worden blootgesteld, beginnen
ze langzaamaan af te brokkelen. Zo ontstaat aan het oppervlak een
flinterdun laagje los materiaal dat mantelgesteente wordt genoemd.
De bodem begint zich pas te ontwikkelen als er in het mantelgesteente
leven ontstaat zoals bacteriën en planten. Geleidelijk stapelen zich
organische overblijfselen op en geraken ze vermengd met het
gesteente. De bodem ontstaat over een proces van duizenden jaren.
Hoe een bodem verder ontwikkelt, hangt af van veel factoren : het
soort gesteente onder de bodem, het klimaat, de tijd, hellingsgraad
waarop de bodem ligt, het aanwezige leven in de bodem en niet in het
minst de mens die de grond gebruikt voor landbouw en industrie.
biotoopstudie : bos
opdracht 5
Pagina 1 van 3
De verschillende lagen in de
diepte, noemen we de
gelaagdheid van de bodem.
Beschrijf kort hoe we dit
gaan onderzoeken bij de
biotoopstudie.
Pagina 2 van 3

Wat is "humus"?

Hoe ontstaat humus?

Waarvoor is humus belangrijk?

Is een bosbodem volgens jou hard of zacht?

Wat is de oorzaak van het hard of zacht zijn van een
bosbodem?

Welke invloed heeft het betreden van een bosbodem op de
hardheid?
biotoopstudie : bos
opdracht 2
biotoopstudie : bos
opdracht 5
Pagina 3 van 3
Download