Organische samengestelde Meststof 4-10-2

advertisement
Vaste meststoffen
Organische samengestelde
Meststof 4-10-2
Uitputting van de bodem brengt vaak het productieniveau van waardevol land- en
tuinbouwland tot een onaanvaardbaar laag niveau. De biologische mestkorrels veranderen
dit radicaal, omdat het product niet alleen de vereiste voedingswaarde mineralen voor de
planten bevat, maar ook een grote hoeveelheid organisch materiaal, dat nodig is om het
humusgehalte van de bodem te handhaven.
In het kort: de bodem mestkorrels leveren een optimale bijdrage aan de bodem en het gewas.
Biologische meststof 4-10-2 is een biologische korrel en is speciaal ontwikkeld
voor gebruik in fosfaatarme en sterk alkalische grond. De combinatie van een
hoogwaardig organische stof met een fosfaatbron die geleidelijk vrijkomt,
garandeert de optimale verkrijgbaarheid van fosfaat voor de planten.
Toepassingsgebieden
• Groenteteelt
• Fruitteelt
Samenstelling (gemiddeld)
Droog materiaal
88% min.
Vochtigheid
12% max.
Organische stof
55%
Humic en Fulvic acids
15%
Stikstof
(N totaal)
3,5%
Stikstof
(N organisch)
3,0%
Stikstof
(N ammonium)
0,5%
Fosfor(P2O5)
10,3%
Kalium(K 2O)
2,4%
Calcium(Ca0)
6,9%
Magnesium(Mg0)
0,9%
Zwavel(SO 4)
1,2%
IJzer(Fe)
900 mg/kg
Mangaan(Mn)
330 mg/kg
Zink(Zn)
310 mg/kg
Koper(Cu)
56 mg/kg
Borium(B)
33 mg/kg
Kobalt(Co)
1 mg/kg
Sodium(Na2O)
0,38% max.
Chlorine(Cl)
0,081% max.
C/N
9
pH
(10% oplossing)
Korrel diameter
7
5-6 mm
3 mm (crumb)
Dichtheid
22
700 kg/m³
Download