PPT1 Levenscyclus planten + onderzoek doen

advertisement
Thema 2 Planten
Basisstof 1 Levenscyclus van een plant
Basisstof 6 Het doen van een onderzoeksexperiment
Levenscyclus van een bruine boon
Levenscyclus van een bruine boon:
Een worteltje groeit het eerst
Dan een stengeltje met blaadjes
De plant groeit: meer blaadjes
Er komen bloemen aan de plant
De bloemen worden bevrucht
De bloemen veranderen in vruchten
De vruchten laten de zaden los
Hoe doe je onderzoek?
Het begint altijd met een vraag: probleemstelling
Je voorspelt de uitkomst: hypothese
Welke materialen heb je nodig?
Wat ga je precies doen: methode
Wat neem je waar: resultaten
Wat is de uitkomst: conclusie
Wat had je anders of beter kunnen doen?
Onderzoek naar de kieming van tuinkers
Klas wordt opgedeeld in groepjes van vier
Je bedenkt iets wat invloed kan hebben op
kieming
Je maakt een werkplan
Je voert het onderzoek dubbel uit:
proefgroep + controlegroep
Twee reageerbuizen
Watten + water
Elke reageerbuis: 10 zaden
Thema 2 Planten – Cijfer voor portfolio
Verslag onderzoek: werken in een groepje maar eigen verslag!
Tekeningen van wortels – stengel – vaatbundel – blad
Kenmerken van bladeren: je zoekt + droogt 3 verschillende bladeren
Mini-poster fotosynthese
Cijfer telt even zwaar als een SO
Download