Openingswoord CdK drs. Ank Bijleveld

advertisement
Openingswoord CdK drs. Ank Bijleveld-Schouten bij de bijeenkomst over
Profiel Provincies op 3 april in New Babylon, Den Haag.
Beste collega’s van de 12 provincies,
De provincies er nog steeds niet goed op in
politiek Den Haag.
Kijk naar het huidige regeerakkoord, waarin
onder het mom van een platte bezuiniging een
eindbeeld wordt geschetst van 5 landsdelen met
een gesloten huishouding.
Blijkbaar is de boodschap van het middenbestuur
nog altijd te subtiel.
De mensen zien gewoon niet welk nuttig werk wij
als provincies verrichten op bovenlokaal niveau.
Al het geweld wat ‘Den Haag’ dagelijks over ons
uitstort beheerst de media en de publieke opinie.
Maar daarmee lijkt de zorg voor onze directe
woon- werk- en leefomgeving steeds minder
belangrijk in het publieke debat. En dat zijn bij
1
uitstek de gebieden waarop wij als provincies aan
de lat staan.
Persoonlijk vind deze houding van de Haagse
politiek onbegrijpelijk.
In plaats van energie weg te gooien met het
morrelen aan de bestuurlijke indeling van
Nederland kunnen we ons veel beter bezig
houden met wat echt nodig is.
Namelijk het stimuleren van de regionale
economie!
De eerste tekenen van een voorzichtig herstel
lijken zich aan te dienen.
Maar er moet nog veel gebeuren. De
werkloosheid is nog altijd hoog en mensen
houden hun hand op de knip.
Geef ons de mogelijkheid om onze rol hierbij te
vervullen!
Maar… wie A zegt, moet ook A dóen.
2
We moeten het het ruimtelijk-economisch profiel
van de provincies versterken.
Daarmee helpen we de economie van Nederland
vooruit.
Deze rol moeten we echt veel meer gaan
opeisen.
Een beetje brutaal mag, met gezag!
Beste collega’s,
We starten nu met de laatste van een serie van
vier bijeenkomsten.
Centraal staan de dingen die we als gezamenlijke
provincies goed doen en waar het nog een tandje
beter en scherper kan.
Zodát we onze rol ook met gezag kunnen
opeisen.
In april 2010 hebben we Profiel Provincies
vastgesteld.
Het had een helder doel: een duidelijk en
3
onbetwist beeld van de provincies als
middenbestuur neerzetten.
Het had een heldere inhoud: de verdere
versterking van het ruimtelijk-economisch profiel
van de provincies op het gebied van zeven
kerntaken.
Maar het moet en kan nog strakker.
Daarom staan vandaag vijf praktische projecten
in de spotlights.
Projecten waar de provincies uiteindelijke echt
voor meerwaarde hebben gezorgd. Zij het soms
met vallen en opstaan.
Projecten waarvan we in ons gezamenlijke doen
èn laten kunnen leren.
Het zijn:
 ROM-Zuidvleugel, inmiddels genaamd:
InnovationQuarter, van Zuid-Holland.
 De projecten Energy Valley en Grenzeloos
Gunnen van Groningen,
4
 Transitie jeugdzorg van Utrecht.
 En Limburg en Noord-Brabant presenteren
hun project Grensoverschrijdende
samenwerking.
Het zijn stuk voor stuk projecten die qua aard,
schaal en complexiteit nergens anders thuishoren
dan bij de provincie.
Waar het om gaat: wat is de essentie van ons
optreden in deze projecten?
We gaan dus van specifiek naar algemeen.
Van elk project zijn er vandaag enkele direct
betrokkenen meegekomen.
Mensen die op welke wijze dan ook geraakt
worden in hun belangen door het handelen van
de provincies en die rechtstreeks hun mening
kunnen geven over het optreden binnen deze
projecten.
5
Tegen deze mensen zeg ik in het bijzonder: fijn
dat u er bent en dat u bereid bent om zover van
huis uw ervaringen met ons te delen.
Dames en heren, wees fair maar spaar ons niet.
Van u moeten wij als provincies leren.
Welkom ook aan de mensen van de spiegelgroep:
 Liesbeth Spies,
 Boudewijn Steur,
 en Geert Teisman.
We hebben jullie gevraagd om jullie
waarnemingen en beelden over het optreden, de
meerwaarde van de provincie op basis van deze
gepresenteerde voorbeeldprojecten te delen. Dit
doen we straks in de plenaire afsluiting. Ik
verwacht daar veel van, dame en heren.
Het succes van een aangescherpt profiel ligt
volgens mij in de mate waarin we invulling geven
aan eenheid in verscheidenheid.
6
Met 12 provincies is het aanscherpen geen
geringe opgave.
Maar het is nodig.
Het is nodig om in staat zijn om op een scherpe
en heldere manier input te leveren voor de
verkiezingen voor Provinciale Staten in 2015, de
inhoudelijke agenda voor de provincies in de
Statenperiode 2015-2019 en de Tweede
Kamerverkiezingen in 2017; ons KOMPAS 2020
Een profiel waarin we laten zien dat hét
middenbestuur onmisbaar is.
Een profiel waaruit klip en klaar blijkt dat het
middenbestuur de geëigende bestuurslaag is voor
vraagstukken op regionaal niveau.
In de bijeenkomsten tot nu toe ben ik getroffen
door het aanstekelijke enthousiasme waarmee de
mensen van de provincies en hun stakeholders
hun projecten presenteren.
Mensen met plezier in hun werk en grote inzet
om de gewenste doelen in hun regio te bereiken.
7
Ik verheug me op de presentaties die we zo gaan
zien.
Mijn doel is om dit enthousiasme en deze
betrokkenheid bij de regio over te brengen in het
KOMPAS 2020.
Dames en heren,
Het is mooi werk waar de provincie voor staat.
Ik wens u veel scherpte en inspiratie toe
vanmiddag.
(slot)
8
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards