Dexia-Green Building Solutions

advertisement
Energieperformante publieke gebouwen, makkelijker te
realiseren dan u denkt.
Dexia Green Building Solutions
Sophie Alloin, Commercial Advisor Public Real Estate
Oostende, 2 september 2011
Agenda
2
I.
Uw projecten
II.
Dexia en duurzaamheid
III.
Dexia Green Building Solutions
Agenda
3
I.
Uw projecten
II.
Dexia en duurzaamheid
III.
Dexia Green Building Solutions
Uw projecten
Talrijke behoeften in de sectoren…
Administratie
Veiligheid
Onderwijs
Vrijetijdsbesteding
Administratieve centra,
vredegerecht...
Politiekantoren,
brandweerkazernes...
Crèches, scholen,
kinderopvang...
Cultuur, sportinfrastructuur,
bibliotheken...
Huisvesting
Zorg
Garages,
parkings
Andere
Sociale en middelgrote
woningen
4
Rusthuizen, ziekenhuizen,
zorgcentra, poliklinieken...
Gemengde voorzieningen,
voorzieningen van algemeen
nut, crematoria…
Uw projecten
Duurzame groene immoprojecten
U wil uw huidig gebouwenpatrimonium
energiezuiniger maken via een totaalaanpak
U wil een nieuwbouwproject realiseren
met aandacht voor duurzaamheid
U wil investeren in hernieuwbare energie
(geïntegreerd in een totaalaanpak of afzonderlijk)
5
Uw projecten
Sleutelvragen
…een aantal sleutelvragen …

Wil u alle taken zelf uitvoeren of bepaalde taken uitbesteden?

Welke vastgoedrisico’s wil u zelf dragen en welke overdragen aan een derde partij?

Impact van het project op de begroting

Is het belangrijk eigenaar te zijn of kan huren ook?

Binnen welke termijn moet u erover kunnen beschikken?

Externe financiering of financiering met eigen middelen?

Kunt u het onderhoud zelf organiseren, of wil u dit liever uitbesteden?
U doet alles zelf
6
U wenst projectbegeleiding en
administratieve
ondersteuning
U wilt zekerheid
over de kost en
timing
U wenst het
onderhoud
uit te besteden
Immo?
Uw projecten
Sleutelvragen
…maar ook …
Hoe “groen” wenst u het gebouw te maken ?

Hoe energiezuinig?

Wil u de wettelijke energienormen naleven of denkt u eerder aan een
passiefbouw of bijna-energie-neutraal-gebouw?

Wil u hernieuwbare-energie-technieken toepassen?
Green?
7
Uw projecten
Uw wensen
Welke wensen heeft u op het vlak van


8
Duurzaamheid en energie efficiëntie

Naleving van de wettelijke normen of méér?

Integratie van geavanceerde technieken

Beschikbare expertise en ervaring
Budgetoptimalisatie

Efficiënte inzet van mensen en middelen

Een duidelijke planning

Flexibele financiële oplossingen

Investeringen die terugverdiend worden

Debudgettering
Uw projecten
Uw wensen


9
Risicobeheersing

Betrouwbare externe expertise

Resultaatsgaranties
Comfort

Technische en administratieve ondersteuning

Vereenvoudigd administratief beheer en projectopvolging

Eén gesprekspartner i.p.v. vele

Uitbesteding van het onderhoud
Agenda
10
I.
Uw projecten
II.
Dexia en duurzaamheid
III.
Dexia Green Building Solutions
Dexia en duurzaamheid
Mission Statement
“Dexia wil een toegevoegde waarde creëren voor

Haar klanten

Haar medewerkers

De maatschappij en andere stakeholders
door via haar producten en gedrag, sociale, milieugerelateerde en
economische uitdagingen aan te gaan, steeds met een visie op lange
termijn en met respect voor de keuzevrijheid van de klant.”
11
Dexia en duurzaamheid
Om deze missie op het vlak van duurzaamheid waar te maken en u te
helpen bij de realisatie van duurzame groene immoprojecten, heeft
Dexia het gamma Green Building Solutions ontwikkeld:
oplossingen om uw huidig gebouwenpatrimonium energiezuiniger
te maken met een totaalaanpak
formules waarin u kan beslissen hoe “groen” uw nieuwbouwprojecten
moeten worden gerealiseerd
investeringen in hernieuwbare energie kunnen in de totaalaanpak
worden opgenomen of afzonderlijk worden aangeboden
12
Agenda
13
I.
Uw projecten
II.
Dexia en duurzaamheid
III.
Dexia Green Building Solutions
Dexia Green Building Solutions
Voor uw bestaand patrimonium…
Energy Efficiency Krediet
ESCO formule
14

Kan Dexia uw gebouw energieperformant(er) maken met de formule van het
Energy Efficiency Krediet. Deze formule beoogt een totaalaanpak. Wenst u een
modulaire realisatie, dan kan dit ook.

Biedt Dexia in samenwerking met een partner een ESCO-formule aan, waarbij de
becijferde energiebesparing, die dankzij de te realiseren investeringen verwacht
wordt, gegarandeerd is.
Dexia Green Building Solutions
Energy Efficiency Krediet (1/2)
Beschrijving
Dexia staat in voor:

de voorstudie omtrent de mogelijke
energiebesparende investeringen
Stappenplan

Voorstudie

U keurt het voorgestelde
actieplan goed of wijzigt het
(Wil u de realisatie uitstellen, dan
betaalt u enkel de voorstudie)

de begeleiding tot bij de oplevering van de
werken en investeringen

de financiering.

en werkt daarvoor samen met
gespecialiseerde partners en experten
Aanbesteding diverse technieken
en investeringen*

Begeleiding bij de realisatie en
implementatie

Financiering (krediet met
terugbetaling vanaf oplevering)
* Voorbeelden: Relighting (energie-efficiënte lampen, energiezuinige installaties, tijdsklok, aanwezigheidsdetectoren,
aanpassing verlichtingsniveau…) Verwarming (hoogrendements- of condensatieketel, optimalisering van de afstelling,
pompen van de verwarmingsinstallatie op een lagere stand zetten) Warmtekrachtkoppeling, Zonnepanelen (thermische,
fotovoltaïsche) Isolatie / Zonnewering, Systeem voor ventilatie-airconditioning, Gebouwenschil (luchtdichtheid van ramen,
dak…, hoogrendementsglas).
15
Dexia Green Building Solutions
Energy Efficiency Krediet (2/2)
Uw voordelen
16

Rendement: relatief korte terugverdientijden, nog jaren (financiële)
voordelen in het vooruitzicht

Goed voor het imago: kostenreductie, creatie van werkgelegenheid, minder
grote afhankelijkheid van prijsstijgingen, beperking CO2-uitstoot

Voordelen van een duurzaam gebouw: meer comfort, stimulering
energiezuinig gedrag, betere positionering op de vastgoedmarkt

Ondersteuning van specialisten bij de realisatie: projectbegeleiding,
projectmanagement

Een totaalaanpak waarbij u de beslissingen neemt in iedere stap
Dexia Green Building Solutions
ESCO-formule met resultaatsgarantie (1/2)
Beschrijving
Een ESCO (Energy Services Company) staat in voor :



het energieperformant maken van een of meerdere
gebouwen op basis van een energieprestatiecontract
voor een bepaalde duur. De ESCO neemt de
nodige investeringsbeslissingen en garandeert
de energiebesparing
Op basis van een (bestaande) energieaudit (die als
0-meting geldt) wordt het contract ondertekend en
start de ESCO met de implementatie van de
besparingsmaatregelen
U betaalt een periodieke vergoeding voor de
investering en de dienstverlening
Verbruiken worden gemeten. Wanneer de
gegarandeerde besparing niet behaald werd
ontvangt u het verschil
Dexia heeft met een technische partner een dergelijke
oplossing uitgewerkt.

17
Stappenplan

Energieaudit / 0-meting

Aanbesteding

Energieprestatiecontract

Implementatie van de
energiebesparingsmaatregelen

Exploitatie

Onderhoud

Monitoring en jaarlijkse
evaluatie
Dexia Green Building Solutions
ESCO-formule met resultaatsgarantie (2/2)
Uw voordelen
18

Specialisten installeren, exploiteren en onderhouden het gebouw. Expertise
verzekerd.

De ESCO werkt volledig zelfstandig. U hebt er geen omzien naar.

U krijgt de garantie dat de vooropgestelde energiebesparingen worden
gehaald. Het risico hiervoor ligt bij de ESCO.

Mooi rendement: relatief korte terugverdientijden, nog jaren (financiële)
voordelen in het vooruitzicht. De garantie heeft uiteraard ook een prijskaartje.

Positief imago: kostenreductie, creatie van werkgelegenheid, minder grote
afhankelijkheid van prijsstijgingen, beperking CO2-uitstoot

Rentabiliteit van een duurzaam gebouw : meer comfort, stimulering
energiezuinig gedrag, betere positionering op de vastgoedmarkt)
Dexia Green Building Solutions
Voor uw nieuwe projecten of een belangrijke renovatie…
Immokrediet
PPS
19

Verschillende formules om uw project te realiseren en te financieren : financiering
+ projectrealisatie.

IMMOKREDIET (adviserende rol) ->PPS formule (bouwrisico en eventueel
beschikbaarheidsrisico).

keuzes inzake de graad van duurzaamheid en energieperformantie van uw
projecten.
Dexia Green Building Solutions
Immokrediet (1/2)
Beschrijving

Financiering via klassieke lening

Met ondersteuning projectbeheer en advies tijdens de bouwfase

Administratief
 Budgettair
 Technisch
 U als opdrachtgever blijft eigenaar en bouwheer van het project en
neemt de beslissingen
20
Dexia Green Building Solutions
Immokrediet (2/2)
Uw voordelen
21

Sterk vereenvoudigde administratieve formaliteiten

Begeleiding tijdens de verschillende fases van uitwerking van uw project
(selectie en gunning van aannemers, opvolging van facturen,
werfopvolging…)

Verbetering van de kwaliteit dankzij de regelmatige technische opvolging
van de werf door Dexia

Vereenvoudigde integratie van de kosten in de begroting en het
financieel plan

Het immokrediet kan ook voor een grondig renovatieproject waar
belangrijke investeringen gebeuren. Een combinatie met het Energy
Efficiency Krediet stappenplan is perfect mogelijk.
Een geïntegreerde aanpak verdient altijd de voorkeur.
Dexia Green Building Solutions
PPS (1/2)
Beschrijving
Beschrijving
 Samenwerking
tussen een openbare
dienst en een privépartner voor de
realisatie van een specifiek project
 Creatie
van toegevoegde waarde voor
elk van de partijen door een optimale
risicoverdeling
2 standaardformules: DBF en DBFM:
Design, Build, Finance, (Maintain)
Rol van de privépartner:
 Resultaatsverbintenis
naar timing en
prijs (en beschikbaarheid van het
gebouw)
 Het
constructierisico (en
onderhoudsrisico of
beschikbaarheidsrisico) wordt door de
private partner gedragen
22
Rol Dexia:
 Bouwheer
(via een recht van opstal) en
uniek aanspreekpunt
 Belast
met ontwerp, bouw, financiering
(en onderhoud) in eigen beheer
 Resultaatsverbintenis
qua prijs en
timing (en beschikbaarheid gebouw)
Dexia Green Building Solutions
PPS (2/2)
Uw voordelen

Dexia = single point of contact voor de realisatie van uw project (en
eventueel het onderhoud, i.g.v. een DBFM)

Resultaatsverbintenis naar bouwprijs en timing toe (DBF en DBFM)

Dexia neemt het technisch en bouwfysisch onderhoudsrisico
op zich (DBFM)
23

Kostenbesparing dankzij een lifecycle benadering (DBFM)

Boekhoudkundig eventueel niet op uw balans (DBFM)
Dexia Green Building Solutions
Op maat
Een oplossing op maat nodig?

Uw project past niet binnen voorgaande formules?

U wenst een leasingformule?

U wenst uw patrimonium onder te brengen in een afzonderlijke vennootschap?
Dexia kan voor u een oplossing op maat uitwerken
24
Dexia Green Building Solutions
Nog meer “green” oplossingen; geïntegreerd in het project of afzonderlijk
Zonnepanelen
WKK
Green IT
Uw voordelen

Lagere energiefactuur
 Fotovoltaïsch: gedeeltelijk zelfvoorzienend (in elektriciteitsbehoefte)
 WKK: minder brandstof nodig door recuperatie van warmte
 Green IT: optimale samenstelling ICT-park, energiezuiniger

Extra inkomsten
 Fotovoltaïsch: groenestroomcertificaten, dakverhuur
 WKK: warmtekrachtcertificaten

25
Een groen imago
Dexia Green Building Solutions
Zo veel meer dan financiering…
26

Een langetermijnvisie met bijzondere aandacht
voor het duurzame

Kennis van « duurzame » technieken (bv.
passiefbouw Aeropolis)

Een volledig aanbod oplossingen, ook maatwerk

Een gespecialiseerd team dat zich toelegt op uw
project

Gebruik van geavanceerde technologieën

Ondersteuning op lange termijn, inclusief
onderhoud, is mogelijk

Eén enkel aanspreekpunt voor de realisatie van
uw project
Contacten
Meer info?
Op https://www.dexia.be/ vindt u alvast meer informatie in de dossiers « Duurzame
Ontwikkeling », « Energy Line » en « Immo Line ».
Een afspraak?
Uw relatiebeheerder zal graag samen met u uw project en wensen doornemen en in
samenwerking met de specialistenteams analyseren. Zo kunnen we u de gepaste
« groene » oplossing voorstellen.
27
Download