Brief met uitleg over procedure

advertisement
BELANGENVERENIGING DOLOR
www.dolorvzw.be [email protected]
contactpersoon: Hendrik Boonen 0475/ 62 69 61
Geachte mevrouw, mijnheer,
Enige tijd geleden contacteerde u ons als gedupeerde spaarder in de zaak Arco
(Arcopar, Arcoplus, Arcofin).
Ondertussen kreeg onze VZW vragen van verschillende mensen die zich in dezelfde
situatie als u bevinden. Vele van hen vroegen welke actie ze konden ondernemen.
Er zijn mogelijke initiatieven op burgerrechtelijk en strafrechtelijk gebied.
Een burgerlijke zaak schrikt vele gedupeerden af omwille van mogelijk hoge kosten.
Wanneer u zou deelnemen aan een burgerlijke procedure moet u rekening houden
met het feit dat wanneer u de zaak verliest u zal veroordeeld worden tot een
rechtsplegingsvergoeding. Als u terugbetaling vraagt van een bedrag tussen de
2.500 Euro en 5.000 Euro (wat overeenkomt met het gemiddelde verlies van een
Arco-gedupeerde) dan kan deze rechtsplegingsvergoeding oplopen van 715 Euro als
basisbedrag tot 1.650 Euro maximum.
Vele Arco-spaarders willen niet het risico lopen om bovenop het verlies van hun
spaargeld nog eens 715 Euro of meer te moeten betalen en schrikken terug voor een
burgerlijke procedure.
Wij hebben daarom onderzocht of er nog andere mogelijkheden zijn. De teloorgang
van Arco is te wijten aan de problemen bij Dexia. Het kapitaal van Arco is
voornamelijk belegd in Dexia-aandelen en door de teloorgang van de waarde van
deze aandelen is Arco in vereffening moeten gaan. De procureur des Konings in
Brussel is al een jaar bezig met een onderzoek naar de vraag of men bij Dexia het
publiek heeft misleid omtrent de toestand en de waarde van Dexia. Als dit onderzoek
voldoende bewijzen oplevert en de zaak voor de rechtbank wordt gebracht, kan
iedereen die schade heeft geleden door de wantoestanden bij Dexia
schadevergoeding vragen.
Als Arco-aandeelhouder bent u eigenlijk ook
aandeelhouder bij Dexia. Op deze manier komt u op uw beurt in aanmerking om
schadevergoeding te vragen.
Een rondvraag leert dat veel gedupeerde Arco-spaarders inderdaad hun klacht bij
het onderzoek van de procureur in Brussel willen voegen. Op hun vraag hebben wij
een klachtformulier ontwikkeld dat u bij ons kan aankopen voor de prijs van 53 Euro.
Indien u dit formulier aanvult, ondertekent en opstuurt naar de procureur in Brussel,
zal uw dossier bij het lopend onderzoek worden gevoegd.
Hoe kan u het klachtenformulier bekomen? U klikt op de onderstaande link en vult
de informatiefiche in.
Vervolgens betaalt u het bedrag van 53 Euro op
rekeningnummer BE51 0015 0758 9962 met duidelijke vermelding van uw naam.
Let op: voor elke Arco-spaarder moet een afzonderlijk dossier met afzonderlijke
klacht worden aangemaakt. Van zodra wij uw registratie en betaling hebben
ontvangen maken wij u de klacht over met verdere instructies over hoe de klacht aan
te vullen, te ondertekenen en op te sturen aan de procureur des Konings in Brussel.
Raadpleeg voor meer informatie het bijgevoegde formulier “vaak gestelde vragen”.
Link= https://www.surveymonkey.com/s/aanmeldingarco.
Zelfs indien de Raad van State of Europa de garantieregeling voor Arco-spaarders
niet zouden vernietigen, dan nog is deze klacht nuttig omdat de garantieregeling
wellicht enkel uw oorspronkelijke inleg garandeert. Dividenden, interesten en geld op
de wachtrekening vallen niet onder de garantieregeling en kunnen dus steeds
bijkomend worden teruggevorderd.
Wij hopen dat u deze informatie nuttig vond en blijven proberen om u op regelmatige
tijdstippen adequaat verder te informeren.
Met voorname achting,
Hendrik Boonen
Voorzitter
0475/ 62 69 61
Download