De koninklijk Weg

advertisement
De koninklijk Weg
Komt de Heerbaan naar Nederland?
Geraakt door een oude profetie
Op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. Dan zullen de
Assyriërs naar Egypte komen en de Egyptenaren naar Assyrië, en samen
zullen zij de Heer dienen.
Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot zegen
voor de hele wereld. (Jesaja 19:23-24)
Uitspraak van een bekende leider:
Als je twijfelt over de waarheid van de Islam,
vraag het dan aan de mensen die de Bijbel
hebben gelezen.
Maar van wie is dit?:
Als je twijfelt over de waarheid van de Islam,
vraag het dan aan de mensen die de Bijbel
hebben gelezen.
van Mohammed!
Als je twijfelt over de waarheid van de Islam,
vraag het dan aan de mensen die de Bijbel
hebben gelezen.
(Q’ran: Soera 10, vers 94)
‫وسلم‬
‫صلى هللا عليه‬
Maar Islam = onderwerping. Verwrongen beeld van God.
Erkenning door demonen komt vaker voor, bijv:
Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door
een onreine geest, en hij schreeuwde: “Wat hebben wij
met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen
om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent: De
Heilige van God.”
(Marcus 1: 23-24)
Wat kan ik betekenen?
•
•
•
•
•
•
•
•
Vrijwilligers bij vluchtelingenwerk.
Verdeling etnische groepen over de kerken.
Bijbelstudies en vertalers.
Vertaling in de zondagse diensten.
Kerkelijke activiteiten openzetten voor vluchtelingen.
Taal leer je door contacten met Nederlanders.
Kringen openzetten.
Persoonlijke netwerken openzetten voor
stage/werkervaring.
Maar vooral:
Ben jij degene uit de profetie van Mohammed?
Ben jij degene die moslims uitleg kan geven bij
hun twijfels over God?
(Video: Mario Joseph)
En dan?
De Heerbaan wordt vanuit Europa gebouwd.
VRAGENRONDE:
Gert Schouwstra
Internationaal secretaris
+
Vluchtelingencoördinator
Hemkerk, Sneek
[email protected]
06-46047775
Download