tariefkaart pensioenverzekeraar Brandnewday

advertisement
Tariefkaart Brand New Day
Kosten per werknemer per jaar.
Hieronder ziet u hoeveel de kosten per werknemer per jaar zijn, afhankelijk van de omvang
van uw werknemersbestand.
Aantal werknemers
Inclusief vrij beleggen
t/m 10 € 75
t/m 50 € 65
t/m100 € 55
t/m150 € 45
t/m200 € 35
200
€ 30
Exclusief vrij beleggen
€ 70
€ 60
€ 50
€ 40
€ 30
€ 25
Opstartkosten. Om alles te regelen, betaalt u éénmalig opstartkosten. De hoogte van deze
kosten is afhankelijk van het aantal werknemers.
Aantal werknemers
1 t/m 10
€ 100
11 t/m 20
€ 150
21 t/m 50
€ 250
51 t/m 150
€ 500
151 t/m 200 € 750
Meer dan 200 € 1.000
Waardeoverdracht.
Als uw werknemer de beleggingswaarde van zijn pensioen bij zijn vorige werkgever naar
ons overdraagt, vragen wij u eenmalig € 150. Als u een collectieve waardeoverdracht doet
van uw vorige pensioenuitvoerder naar ons, rekenen we geen aparte kosten voor de
overdracht. Wel worden over het ingebrachte vermogen, zoals over elke storting, 0,5%
aankoopkosten berekend. Deze worden ingehouden op de storting en zijn dus kosten voor
de werknemer.
Kosten voor uw werknemers
Standaard betalen uw werknemers 3 soorten kosten:
Aankoopkosten
Eénmalig 0,5% over elke premiebetaling
Portefeuillebeheerkosten
Jaarlijks 0,15% over het opgebouwde pensioenvermogen
Fonds



Fondsbeheerkosten (TER)
BND Staatsobligatiefonds Kort Collectief
BND Staatsobligatiefonds Lang Collectief
BND Spaarfonds Collectief
0,25%
0,25%
0,00%


BND Wereldindexfonds Collectief
BND Duurzaam Wereldindexfonds Collectief
Een indicatieve opgave oktober 2015
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend
0,25%
0,50%
Download