chemische reacties OVUR UITVOEREN

advertisement
Campus Sint-Aloysius
Naam:…………………
Klas: 3 …
Kasteelstraat 53
3800 Zepperen
Datum: …………….
Lkr: Van Stappen N.
Vak: Chemie
LABO:CHEMISCHE REACTIES
Attitudebeoordeling …/3
Werken in groep
o Trekt zich weinig van anderen aan
o Werkt samen na aandringen
o Werkt goed samen, wil samen iets
bereiken, is behulpzaam
Productiviteit
o Werkt niet door
o Voert uit, maar te traag
o Is productief en werkt eventueel
spontaan
Nauwkeurigheid
o Werkt onnauwkeurig
o Werkt nauwkeurig onder toezicht
o Werkt nauwkeurig en onberispelijk
Netheid en ordelijkheid
Initiatief
Stiptheid
o Wacht af tot men zegt wat er moet
gebeuren
o Initiatief vermindert wanneer het
toezicht vermindert
o Neemt ook initiatief zonder toezicht/
externe hulp en betrekt anderen
Veiligheid (oa. labojas,veiligheidsbril;
haren samen)
o Houd geen rekening met de
veiligheidsvoorschriften
o Houd rekening met de
veiligheidsvoorschriften na herinnering
o Houd spontaan rekening met de
veiligheidsvoorschriften
o Werkt slordig en
onoverzichtelijk
o Werkt net, maar wanordelijk
o Volgt de regels van orde en
netheid goed op
o Is boeken, notities vergeten, te
laat in de les
o Heeft alles bij, maar geeft de
opdracht te laat af
o Heeft een onberispelijke
attitude qua stiptheid.
Andere…
A. Oriënteren
Inleiding
We kennen ondertussen het verschil tussen een chemische reactie en een fysische reactie dit
was:
Fysische
Reactie
Chemische
Reactie
Andere stoffen met andere
eig.
Stoffen en hun
eigenschappen blijven
behouden.
Welnu, een chemische reactie, waarvan de analyse van water met het toestel van Hoffman en
het verbranden van kolen twee voorbeelden zijn, vertoont specifieke eigenschappen. Het is
aan jou om uit te maken welke deze zijn.
Onderzoeksvraag
Wat zijn de typische kenmerken voor een chemische reactie ?
Enkele deelvragen kunnen zijn:
- Wat gebeurt er met de energie tijdens de chemische reactie?
- Welke veranderingen kan je zien bij de chemische reacties?
Hypothese
Een eerste typisch kenmerk is al zeker het ontstaan van andere stoffen, met andere
stofeigenschappen. Bij de verbranding van kolen komt ook warmte vrij. We zouden dus ook
kunnen zeggen dat bij een chemische reactie warmte kan afgegeven worden.
B. Voorbereiden
Voorzorgsmaatregelen
- Welke algemene voorzorgen, in verband met veiligheid, neem je steeds voor aanvang
van het practicum ?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
-
Zoek voor volgende stoffen de H-, en P-zinnen op. Houd hier tijdens het practicum
ook rekening mee !
 Huishoudazijn:
…………………………………………………………………………………………………...
 Bakpoeder (NaHCO3):
…………………………………………………………………………………………………...
 Badzout (Na2CO3):
…………………………………………………………………………………………………...
 Magnesium (Mg):
……………………………………………………………………………………………….......
 Waterstofchloride, verdund ( HCl):
…………………………………………………………………………………………………..
Experiment 1: Melk en huishoudazijn samenvoegen
-
Benodigdheden: melk, proefbuizen, huishoudazijn
Experiment 2: Bakpoeder en huishoudazijn samenvoegen
-
Benodigdheden: bakpoeder ( NaHCO3), proefbuis, spatel, huishoudazijn
Experiment 3: Rodekoolsap met huishoudazijn en met wit badzout ( Na2CO3)
samenvoegen
- Benodigdheden: blad van rode kool, pipetje, badzout, beker 100 ml, 2 proefbuizen,
huishoudazijn
Experiment 4: Mg-lint en waterstofchloride-oplossing ( HCl-oplossing) samenvoegen
- Benodigdheden: waterstofchloride-oplossing ( HCl-oplossing),schuurpapier,
proefbuis, magnesiumlint
C. Uitvoeren, waarnemen
Experiment 1:
 Breng in een proefbuis 1 ml melk ( ongeveer 1 cm in de proefbuis)
 Voeg ongeveer 1 ml kraantjeswater toe.
 Homogeniseer het mengsel door de proefbuis te kwispelen
 Voeg hierbij een paar druppels azijn
 Houd de proefbuis naar het licht en noteer de waarneming
Wat neem je waar ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Maak een kleine schets van de opstelling:
Experiment 2:
 Breng in een proefbuis ongeveer 3 ml azijn ( ongeveer 3 cm in de proefbuis)
 Voeg een spatelpunt bakpoeder toe en noteer waarneming 1
 Voel met de handpalm onderaan de proefbuis en noteer waarneming 2
Waarneming 1:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Waarneming 2:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Maak een kleine schets van de opstelling:
Experiment 3:
Experiment 3:
 Bereid rodekoolsap door een kleine hoeveelheid rodekool te versnipperen in een
minimale hoeveelheid kraantjeswater, even laten trekken en dan af te gieten.
 Doe in elk van de 2 proefbuizen ongeveer 2 ml sap van rodekool
 Voeg vervolgens aan de ene proefbuis enkele druppels huishoudazijn toe en aan de
andere een korreltje badzout
 Noteer de waarnemingen in onderstaande tabel.
Welke kleur krijgt het water bij het bereiden van rodekoolsap ?
…………………………………………………………………………………………….
Welke scheidingstechniek paste je toe bij de bereiding van rodekoolsap ?
…………………………………………………………………………………………….
Noteer de waargenomen kleur na toevoegen van huishoudazijn en badzout in de tabel:
Waargenomen kleur
Rodekoolsap + azijn
Rodekoolsap +
badzout
Maak een kleine schets van de opstelling:
Experiment 4:
 Neem een stukje Mg-lint en schuur het proper met het schuurpapier
 Breng het in een proefbuis, voeg 10 druppels HCl ( 2mol/l) toe en noteer waarneming
 Voel met de handpalm onderaan de proefbuis en noteer waarneming 2
 Verzamel het afval in de afvalbus van de zuren
Waarneming 1:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Waarneming 2:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Maak een kleine schets van de opstelling:
D. Reflecteren
D. Reflecteren
De vier bovenstaande proeven zijn elk een voorbeeld van een chemische reactie. Elk van de
reacties is door een zintuiglijke waarneming vast te stellen. Vermeld de visuele vaststelling
voor elk van de vier proeven.
- Proef 1:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- Proef 2:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- Proef 3:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- Proef 4:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Behalve de visuele waarneming stellen we bij een aantal proeven ook nog iets anders vast.
- Wat ?
……………………………………………..
- Bij welke experimenten?
……………………………………………
Probeer nu, aan de hand van je vaststellingen tijdens het uitvoeren van de experimenten, een
antwoord te geven de je onderzoeksvraag:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…
Download