Al-chemie 1 : handleiding (cd-rom)

advertisement
Bij het leerboek al-Chemie 1 behoort de gelijknamige cd-rom die als handleiding dient voor de
leerkracht. Ter herinnering: het gehele pakket dient voor het eerste jaar van de tweede graad, meer
bepaald voor de leerlingen die één uur chemie hebben per week.
De cd-rom is opgebouwd uit vijf eenheden. In de eerste plaats wordt een weelde aan vragen en
oefeningen aangeboden, een negentigtal voor elk van de beide thema’s. Het eerste thema handelt
over zuivere stoffen, mengsels, chemische reacties en de bouw van de stof. Thema twee bestudeert
de atoombouw, het periodiek systeem en de chemische bindingen.
Een tweede eenheid, die als titel ‘Figuren’ draagt, geeft in hoofdzaak een beeld van de eerste achttien
elementen uit het periodiek systeem, meer bepaald die tabel die door de Federatie der Chemische
Nijverheid van België werd uitgegeven.
Het derde deel is de handleiding zelf die een jaarplanning uitschrijft met aandacht voor de eindtermen.
Men rekent hierbij op 22 uur theorie, 3 uur practicum en één uur voor de integratie van de computer.
Daarbij krijgt u de oplossingen van de vragen en opgaven uit het leerboek en enkele tabellen.
Het vierde deel is voorbehouden voor ICT-toepassingen. Daarin worden een aantal websites
gegeven, in hoofdzaak handelend over suiker. Daarbij sluiten nog enkele tips aan, vooral in de richting
van een cd-rom die nuttig kan zijn om het periodiek systeem te leren verkennen.
Tot slot wordt u een aantal ‘smaakmakertjes’ gepresenteerd. Dit is een zoekpuzzel om de chemische
symbolen te hanteren, een kruiswoordraadsel over en met chemische begrippen en een bingospel om
leerlingen enkele eigenschappen en toepassingen van de eerste achttien elementen in het periodiek
systeem te leren kennen.
Al bij al enkele verrassende, originele en nuttige wenken om de chemie voor leerlingen van het derde
jaar optimaal te kunnen aanbrengen.
(M. Van Linthout // In: Nova et Vetera. - 2003-2004 nr. 4)
Download