Breken van een lightstick

advertisement
Breken van een lightstick
Kunnen we licht bekomen zonder elektrische stroom?
1. Benodigdheden : stoffen + materiaal
Een Lightstick
2. Werkwijze
Neem een lightstick. Breek deze lightstick en omschrijf de verandering die optreedt.
3. Waarneming
Kleur van de lightstick vóór het breken:
Rood, Geel, Groen of Blauw.
Wat gebeurt er met de lightstick na het
breken?
De lightstick licht op, de oorspronkelijke
kleur wordt feller.
4. Besluit
Bij het breken van de lightstick begint een chemische reactie.
Welke energieomzetting vindt plaats tijdens de chemische reactie?
Chemische energie wordt omgezet in lichtenergie.
In een endo-energetisch proces kan een chemische reactie optreden door toevoeging van licht.
In een exo-energetisch proces kan een chemische reactie optreden met afgifte van licht.
5. Tips:
Geef wel aan dat je de lightstick breekt om de reagentia die afzonderlijk aanwezig zijn in de
lightstick met elkaar te laten reageren. Door de optredende reactie wordt licht uitgestraald. De
lightstick is een toepassing van chemoluminescentie.
In chemie leeft vind je een aantal voorbeelden van chemoluminescentie. Je kan bij het uitvoeren
van de proef hiernaar verwijzen.
6. Reacties:
De reactie verloopt volgens onderstaand mechanisme, waarbij dye voor de gebruikte kleurstof
(zie tabel hieronder) staat, de asterisk een aangeslagen toestand aanduidt en hv voor het
uitgezonden foton staat.
7. Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glowstick
http://www.youtube.com/watch?v=wmlzJE80IJk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VcmbdTYvgNE&feature=related
8. Overeenkomende leerplandoelstelling (leerplan ASO tweede graad wetenschappen)
B17
Chemische reacties waarbij energie wordt verbruikt of vrijkomt onder vorm van warmte, licht of
elektriciteit, identificeren als endo- of exo-energetisch aan de hand van experimentele
waarnemingen en/of gegeven en herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven.
Download