Chemische Biologie

advertisement
Chemische Biologie
Aangeboden door:
Taal:
Doelgroep:
Voorkennis:
Contactpersoon:
Faculteit BMT
Nl/Eng
BMT/MWT
Biochemie (8RA00), Inleiding organische chemie (8SA00)
Rob van der Heijden ([email protected])
Inhoud en samenstelling
Het coherent keuzepakket “Chemische Biologie” is een van de verdiepende keuzepakketten van de
faculteit BMT. Dit pakket is vooral geschikt voor studenten die de BMT of MWT major volgen en
interesse hebben in de Chemische Biologie richting.
Vakcode
8RB10
8RB20
8P313
Vaknaam
Bio-organische chemie
Chemische biologie
Project instrumentele analyse Q3
Beschrijving vakken
Bio-organische chemie
Het college Bio-Organische Chemie is het natuurlijke vervolg op Inl. organische chemie (8SA00) en
Biochemie (8RA00), waarbij meer inzicht wordt gekregen in het belang van organische
reactiemechanismen op het micro- en macromoleculaire schaal voor eukaryote cellen en planten.
Tevens worden het belang van moleculen en moleculaire systemen gezocht vanuit een historisch
perspectief en wordt met aandacht voor de essentiële bijdragen in hun eigen tijd worden geplaats
Chemische biologie
Dit vak bevat een overzicht van de ontwikkeling en toepassing van chemische technieken,
methodologie en moleculen voor de studie van biologische systemen (eiwitten, nucleïnezuren, cellen,
organismen). Het vak integreert de opgedane chemische kennis met die van de moleculaire en
medische biologie. Het vak wordt rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden uit lopende onderzoek in het
gebied en van de faculteit.
Project
Verdiepend onderzoeksproject ter integratie en toepassing van de kennis uit de keuzepakketvakken.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards