PowerPoint-presentatie - Platform Communicatie Rotterdam

advertisement
In dialoog!
Over de kunst van een goed gesprek
Noelle Aarts
Rotterdam, 29 mei 2017
The art of thinking together
Mechanismen in communicatie
Selectieve waarneming
Beperkt luistervermogen
Polariserende strategieën
Mechanismen in communicatie
Selectieve waarneming
Beperkt luistervermogen
Polariserende strategieën
“ De ‘waarheid’ is het resultaat
van discussies met vrienden”
David Hume, 1711-1776
Mechanismen in communicatie
Selectieve waarneming
Beperkt luistervermogen
Polariserende strategieën
Vier vormen van luisteren
Scharmer (Theorie U)
‘downloaden’
luisteren ter bevestiging van wat
we al weten, wat we al vinden,
wat we al denken
gericht luisteren
luisteren naar nieuwe informatie,
naar wat we nog niet wisten
empathisch luisteren
zich verplaatsen in het perspectief
van een ander zonder oordeel
generatief luisteren
luisteren en iets nieuws
creëren
jij
oor
ogen
volledige
aandacht
hart
Mechanismen in communicatie
Selectieve waarneming
Beperkt luistervermogen
Polariserende strategieën
ze horen hier
ze horen hier niet
kans
bedreiging
aantallen moeten
worden beheerst
de natuur beheerst
zichzelf
Richtlijnen voor een dialoog
 Luister met aandacht en respect
 Erken meerdere ‘waarheden’
 Exploreer onderliggende normen en
aannames
 Blijf weg van dichotomieën: niet of-of maar en-en
 Neem emoties serieus
 Zoek samen naar een concrete en haalbare
volgende stap
Richtlijnen voor een dialoog
 Luister met aandacht en respect
 Erken meerdere ‘waarheden’
 Exploreer onderliggende normen en
aannames
 Blijf weg van dichotomieën: niet of-of maar en-en
 Neem emoties serieus
 Zoek samen naar een concrete en haalbare
volgende stap
Dank u wel!
Download