Referentie

advertisement
PROCESWERKBLAD
Informatievaardigheden voor
sociale wetenschappers
1. Definiëren van de onderzoeksvragen

Maak een mindmap ter oriëntatie en afbakening van het onderwerp.

Formuleer de hoofd- en deelvragen.

REFLECTIE: Hoe is de stap verlopen? Wat ging goed en wat minder? Wat heeft u gedaan om het bij
te sturen?
2. Zoeken naar wetenschappelijke bronnen

Bepaal mogelijke zoekstrategieën en prioriteer deze.

Genereer en documenteer trefwoorden.

Beoordeel de resultatenlijst en bepaal of u moet verfijnen of verbreden.

REFLECTIE: Hoe is de stap verlopen? Wat ging goed en wat minder? Wat heeft u gedaan om het bij
te sturen?
3. Selecteren van wetenschappelijke bronnen

Lees de relevant ogende publicaties globaal, beoordeel ze en sla relevante publicaties op (Endnote).

Werk de relevante publicaties voor zover mogelijk uit in de tabel ‘Bronnenoverzicht’.

REFLECTIE: Hoe is de stap verlopen? Wat ging goed en wat minder? Wat heeft u gedaan om het bij
te sturen?
4. Verwerken van informatie

Prioriteer de geselecteerde bronnen en lees ze kritisch, maak notities en werk de tabel
‘Bronnenoverzicht’ bij.

REFLECTIE: Hoe is de stap verlopen? Wat ging goed en wat minder? Wat heeft u gedaan om het bij
te sturen?
5. Presenteren van informatie

Maak een outline van het schrijfproduct en hou daarbij de gedachtengang en argumentatiestrutuur
in het oog.

Schrijf de tekst. Parafraseer en citeer op de juiste wijze (APA-richtlijnen).

REFLECTIE: Hoe is de stap verlopen? Wat ging goed en wat minder? Wat heeft u gedaan om het bij
te sturen?
Download