Respectvol wonen voor mensen met een psychiatrische handicap

advertisement
Initiatiefgroep
Twente
• Opgericht in juni 2006, door de Regionale
Cliëntenorganisatie Trimaran
• Bestaat uit 8 personen vanuit verschillende
doelgroepen
Officieel startsein
Bovenregionale Conferentie
PLV
in Groningen
juli 2006
Plannen voor 2006
• Meepraten in 10 van de 14 Twentse
gemeenten,
• Het uitbreiden van de initiatiefgroep
• Het leggen van contacten met andere
koepelorganisaties
• Het werven van kandidaten uit onze
achterban, voor deelname aan lokale WMO
raden.
• Contact leggen met wethouders en
beleidsambtenaren
De Clustergroep
• De cluster WMO bestaat uit 12 leden
dmv een wervingsactie.
• Zij zijn kandidaat voor een plek in de
lokale WMO raden.
• De cluster vergadert 1x per maand.
Resultaten 2006
•We hebben contacten in 12 van de 14 gemeenten
•We praten mee in 10 gemeenten
•We hebben kandidaten geworven voor de lokale raden
Nog te bereiken
•Niet alle doelgroepen zijn vertegenwoordigd
•Jeugd en Zorgmijders zijn moeilijk te bereiken doelgroepen
Plannen 2007
•
•
•
•
3 nieuwsbrieven
3 workshops organiseren
Scholing
Het samenwerken met andere
doelgroepen uit de wmo raden i.o.
• Het betrekken van meer doelgroepen
vanuit de achterban.
• Het maken van een specifieke
wensenlijst voor participatie in de
samenleving.
Resultaten 2007
• De eerste nieuwsbrief is in februari
uitgekomen en verstuurd.
• De cursus ‘onderhandelen en samenwerken’
in WMO raden is gehouden
• De workshop voor beleidsambtenaren heeft
plaatsgevonden.
• Inmiddels zijn we bij alle 14 gemeenten in
beeld en praten we mee in 12 gemeenten.
• 4 zetels in de drie geïnstalleerde raden
Bedreigingen
* Gemeenten zijn bezig met structuur
* De ambtelijke taal
• Over je grens heenkijken
• Kwetsbare doelgroep
Kansen
• De WMO geeft onze doelgroep kansen om uit hun
isolement te komen
• Meedoen in de samenleving (participeren)
• Wensen aangeven in het kader van wonen, werken en
welzijn
• Door uit te gaan van je kracht. Dus door vooral te kijken
naar wat je nog wel kunt en niet te blijven steken in wat je
nog niet kunt
• Door mee te doen aan cliëntgestuurde projecten, regulier
werk of vrijwilligerswerk
Beeldvorming en structuur
• Begrip kweken
• Vrijwilligerswerk is ook werk
• Doelgroep is kwetsbaar
• Terug kunnen vallen op uitkering
Waarom dit initiatief
• Als de cliënt weer structuur krijgt in het
leven, zal hij/zij minder gebruik maken van
de zorg
• De WMO biedt kansen, laten we met z’n
allen proberen om zoveel mogelijk mensen
weer mee te laten doen
• Hier zullen we als PLV, gemeenten en
politiek gezamenlijk aan moeten werken en
blijven werken.
Conclusie:
Samenwerken om te komen tot
acceptatie en participatie van
mensen met een (tijdelijke)
psychische handicap in de
maatschappij.
Download