flyer at.groep Zorg WMO

advertisement
biedt
behandeling in
de school
at.groep zorg GGZ
at.groep zorg wmo
at.groep zorg onderwijs
personeel
werk
zorg
at.groep zorg
at.groep Zorg is een zorgaanbieder voor geestelijke gezondheidszorg en individuele begeleiding. We bieden behandeling
en begeleiding vanuit de WMO en de GGZ aan kinderen,
jeugd en volwassen. Daarbij kennen we geen wachtlijst.
We vinden het belangrijk om van toegevoegde waarde te zijn.
Dat is wat we nastreven en ook laten zien. Dat doen we door
bewust een keuze te maken hoe we zorg organiseren.
Dat kan heel gericht vanuit één specialisme, maar dat kan
ook door een probleem breder te bekijken en te organiseren.
Omdat wij geloven in de verbinding van gezin, onderwijs,
arbeid en zorg, kiezen wij voor een integrale aanpak. Op die
manier werken we aan een oplossing die past bij de cliënt en
zijn dagelijks leven.
We werken met een professioneel team van coaches,
psychologen, GZ-psychologen, sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen, speltherapeuten, psychomotorische
therapeuten, gezinstherapeuten en psychiaters.
zorg in wmo
Onze WMO zorg-programma’s zijn afgestemd op drie
verschillende leeftijdscategorieën: van 12 tot 16 jaar,
van 16 tot 23 jaar en van 23 jaar en ouder.Bij de jongste
categorie richten we ons op jongeren die vastlopen in het
onderwijs, sociale contacten en/of de thuissituatie. We
begeleiden hen en mensen uit hun eigen omgeving om meer
handvatten te krijgen en daarmee de controle over het eigen
leven terug te krijgen en te houden. Het doel is op die manier
schooluitval te voorkomen. Bij jong volwassenen van 16 jaar
tot en met 23 jaar richten we ons op jongeren die ‘vastlopen’
doordat in het volwassen leven meer zelfstandigheid wordt
gevraagd. Wij ondersteunen hen bij het dragen van die
verantwoordelijkheid. Dat kan zijn: het leren omgaan met
geld, het leren plannen en organiseren of bijvoorbeeld een
huishouden leren runnen. De mensen van 23 jaar en ouder
begeleiden we bij het vergroten van hun zelfstandigheid en
participatiemogelijkheden waardoor ze weer beter mee
kunnen doen in onze maatschappij.
aanpak
Wij bieden oplossingsgerichte hulpverlening volgens
het 8-fase-model. In 8 stappen wordt een probleemanalyse gemaakt en worden op vijf verschillende
leefgebieden doelen gesteld waar verandering nodig
is. Met dit model hebben we binnen enkele weken
helder aan welke doelen de cliënt wil werken en hoe
deze doelen bereikt worden. Ieder vraagstuk wordt
door ons vanuit verschillende invalshoeken bekeken.
Hiermee krijgen we een zo compleet mogelijk beeld
van de cliënt. Op die manier kunnen we een
zorgvoorstel aanbieden dat geheel op zijn eigen
situatie is afgestemd. We hanteren daarbij het ‘één
klant, één plan’-principe. Ons doel blijft altijd gelijk;
namelijk een laagdrempelige en effectieve oplossing
voor alle vraagstukken, alleen daarmee bereiken we
een duurzaam resultaat. Wat we daarbij belangrijk
vinden, is een tevreden cliënt! De begeleiding wordt
afgesloten op moment dat de doelen behaald zijn
en de cliënt zelf het gevoel heeft zelfstandig verder
te kunnen.
Aanmelden voor WMO begeleiding kan bij Joey Perlee:
Mobiel: 06 552 17 830 of E-mail: [email protected]
Coördinator WMO begeleiding
www.at-groep.nl/zorg
Download