De initiatiefgroep (naam) bestaat uit

advertisement
De initiatiefgroep (naam) bestaat uit:
De cliëntenorganisaties van:
 (opsomming)
AANMELDINGSFORMULIER
□
Ik wil meedenken met de initiatiefgroep.
□
Ik wil deelnemen aan een Wmo raad in mijn gemeente.
□
Ik wil eerst meer informatie.
Mijn gegevens zijn:
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Hebt u een psychische beperking?
Meedoen in de maatschappij?
Samen staan we sterker!
Uw gegevens kunnen telefonisch, schriftelijk of per e-mail gericht
worden aan:
Gegevens initiatiefgroep
Initiatiefgroep naam
Hebt u problemen met het huishouden door
psychische beperkingen?
Bent u zo bang, dat u niet durft te reizen?
Voelt u zich vaak eenzaam?
Waar gaat het om?
In Nederland moet iedereen zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen leven en wonen. Sommige mensen hebben daarbij
hulp nodig. Die hulp wordt voor een deel geregeld in de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze nieuwe wet is
op 1 januari 2007 ingevoerd en wordt uitgevoerd door uw
gemeente.
Wmo: ook voor u!
De Wmo is óók bedoeld voor mensen met psychische
beperkingen, mensen met verslavingsproblemen, dak- en
thuislozen en voor de direct betrokkenen van al deze mensen.
Belangrijk hierbij is:
 goede beeldvorming over mensen met psychische
problemen;
 goede (voorlichting over diverse) behandel- en begeleidingsmogelijkheden;
 voorkómen van vereenzaming.
Ook u kunt een beroep doen op de Wmo. Dit kan bijvoorbeeld
op gebied van hulp bij het huishouden, bij het invullen van
formulieren, bij vervoer, activiteiten gericht op het meedoen
aan de samenleving en lotgenotencontacten of hulp bij het
aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB).
Allemaal zaken die u aan kunnen gaan. De Wmo is er dus ook
voor u.

meer?
Wmo: ook ván u. Doet u mee?
Inwoners van gemeenten kunnen mede bepalen hoe de Wmo
uitgevoerd moet worden. Dat kan door bijvoorbeeld mee te doen
met de Wmo raad van uw gemeente of door advies te geven. Het
is goed dat mensen met psychische beperkingen (en/of hun
direct betrokkenen) hieraan meedoen.
Als ervaringsdeskundige weet u als geen ander wat mensen met
psychische beperkingen nodig hebben aan voorzieningen,
ondersteuning en zorg. Doet u mee?
Dat kan via de initiatiefgroep naam.
Wat doet de initiatiefgroep?
De initiatiefgroep versterkt de positie van mensen met
psychische beperkingen (en van hun direct betrokkenen). De
initiatiefgroep doet dit door:
 het zoeken en ondersteunen van mensen met psychische
beperkingen voor het behartigen van hun belangen in de
regiogemeenten, onder meer in Wmo raden;
 het samenwerken met andere speciale doelgroepen, zoals
mensen met een lichamelijke beperking en ouderen;
 het geven van voorlichting aan burgers en gemeenten over
mensen met psychische beperkingen.
De initiatiefgroep naam is een onderdeel van het landelijke
‘Programma Lokale Versterking GGz Wmo’. Dit programma wordt
ingezet om de achterstand van mensen met psychische
beperkingen op lokaal niveau, weg te werken.
Meer informatie over de Wmo?
Voor mondelinge informatie over de Wmo en over
voorzieningen waarop u mogelijk recht heeft, kunt u terecht
bij:
 het Wmo loket van uw gemeente;
 het telefonische klachtenmeldpunt van PCPZ: 09002437070
Want ook mensen met psychische problemen of
beperkingen doen mee!
Download