powerpoint-h4-Geluid

advertisement
G
E
L
U
I
D
Geluid
Geluid ontstaat wanneer lucht (of een ander
medium) in trilling wordt gebracht. Het geluid plant
zich vanuit de geluidsbron voort door het medium,
richting de ontvanger.
Geluidsbron
Medium
Ontvanger
Rollen van geluid
Communicatiemiddel: om iets te zeggen
Signaal: om iets duidelijk te maken
Ontspanning: waar je naar wilt luisteren
Bijverschijnsel: geluid dat
ontstaat zonder nut
Bron, medium, ontvanger
waar het geluid doorheen gaat (tussenstof)
medium
bron
wat het geluid maakt
(wat er trilt)
ontvanger
wat het geluid hoort
Oefenvraag: treinroof
Treinrovers maken gebruik
van het geluid door hun
oor op het spoor te leggen.
Op deze manier kunnen ze
bepalen of de trein er aan
komt.
a. Teken het blokschema dat
hoort bij deze situatie.
De snelheid waarmee het geluid zich door staal verplaatst is
5800 m/s. De trein bevindt zich op 18,6 km afstand.
b. Noteer de snelheid en de afstand in 2 significante cijfers.
c. Bereken de tijd waarin het geluid de treinrovers bereikt.
Licht vs geluid
Geluid heeft een medium nodig, licht niet
Als we de lucht (het medium)
wegzuigen, kan er niets trillen,
dus kan je de wekker niet horen
12
9
3
6
luchtpomp
Licht vs geluid
vacuüm
(er zitkun
niets
tussendus
de planeten
In de ruimte
je elkaar
wel zien,
en sterren)
maar niet horen
Licht vs geluid
Snelheid van het licht
300.000.000 m/s
Snelheid van het geluid
343 m/s
In werkelijkheid is het verschil nog veel groter!
Geluidssnelheid
Symbool: v
Eenheid: meter per seconde (m/s)
geluidssnelheid
𝑠
𝑣=
𝑡
De afstand het geluid per seconde
aflegt.
Geluidssnelheid
: 3,6
km/h
m/s
x 3,6
Bij 20oC en standaardlucht geldt, v = 343 m/s
Echo’s
Echo: Terugkaatsende geluidsgolf
Echoscopie
Sonar in lucht
Stel dat je de opdracht krijgt om de afstand van de bron tot het blok te bepalen.
Hoe doe je dat?
Blok
Bron
Geg: v = 343 m/s
t = 4 s (heen en terug)
t = 2 s (enkele reis)
00:03
00:02
00:01
00:00
00:04
Gevr: s = ? (enkele reis)
Opl: s = v ∙ t = 343 ∙ 2 = 686 m = 6,9 ∙ 102 m
Geluid in andere media
De geluidssnelheid in vloeistoffen en vaste stoffen is
vaak groter dan in lucht
lucht
water
Geluidsniveau
Symbool: L
Eenheid: decibel (dB)
geluidsniveau
Als de geluidssterkte 2 x zo
groot wordt, komt er 3 dB bij
Hoe hard een geluid is
Geluidsniveau
Stel
dat
je 90is
dBweer
produceert
als zoveel
je schreeuwt,
…
… dan
Vier
mensen
zullen
twee
mensen
twee keer
samen,
twee
alskeer
twee
mensen,
zoveel
“herrie”
dus wordt
maken,
het dus
geluidsniveau
het geluidsniveau
weer twee
verdubbelt.
keer
zo veel,Ditdus
wordt
weer
dus
3 dB
90 erbij.
+ 3 = 93
93 +dB
3 = 96 dB
Geluidsniveau
Andersom
kan
ook:
steldeze
dat
ze
samen
In zijn
…
daneentje
zullen
produceert
twee
mensen
samen,
schreeuwlelijk
de helft aan
schreeuwen
en
daardoor
produceren,
geluidsniveau
slechts
de helft:
overhouden.
84
- 3 = 8187
Dit
dB.dB
wordt
dus 87 - 3…=
84 dB.
Versterken
Geluidssterkte kun je vergroten door:
– Klankkasten
– Elektrische versterking
microfoon
Zacht geluid
versterker
klankkast
Kleine
Zacht
elektrische
geluid trilling
luidspreker
Grote
Hard
elektrische
geluid trilling
Hard geluid
Wat zeg je?!
Op het moment dat een geluid 10 dB of meer harder is,
kun je het andere geluid verwaarlozen.
WilCOLA?!
Hallo?
je cola?
Je hoeft niet zo te
schreeuwen..
Trillingstijd en frequentie
Trillingstijd (T): De tijd van één trilling
Frequentie (f): Het aantal trillingen per
seconde
Frequentie van gitaarsnaren
Trillingstijd
Symbool: T
Eenheid: seconde (s)
trillingstijd
1
𝑇=
𝑓
𝑇=
𝑡
aantal trillingen
De tijd van één trilling
Frequentie
Symbool: f
Eenheid: Hertz (Hz)
frequentie
1
𝑓=
𝑇
aantal trillingen
𝑓=
𝑡
Het aantal trillingen per
seconde
Grootheden en SI-eenheden
Grootheid
Symbool
Eenheid
Symbool
Afstand
s
meter
m
Tijd
t
seconde
s
Snelheid
v
meter per seconde
m/s
Geluidsniveau
L
decibel
dB
Frequentie
f
Hertz
Hz
Trillingstijd
T
seconde
s
Fase
φ
-
-
Trillingstijd en frequentie
Voorbeeld 1: 10 trillingen duren 4 seconden. Hoe lang
duurt één trilling?
Geg: φ = 10
t = 4Klik
s hier voor het antwoord op de vraag.
Gevr: T = ?
Opl: T  t  4  0,40s
 10
Trillingstijd en frequentie
Voorbeeld 2: 10 trillingen duren 4 seconden. Hoeveel
trillingen zijn er per seconde?
φ = 10
t = 4Klik
s hier voor het antwoord op de vraag.
Gevr: f = ?
Opl: f    10  2,5 Hz
Geg:
t
4
Trillingstijd en frequentie
Voorbeeld 3: De trillingstijd is 2 milliseconde. Wat is de
frequentie?
Geg: T = 2 ms = 0,002 s
Gevr: f = ?Klik hier voor het antwoord op de vraag.
Opl: f  1  1  500 Hz  5,0 102 Hz
T 0,002
Trillingstijd en frequentie
Voorbeeld 4: De frequentie is 2 kHz. Wat is de
trillingstijd?
Geg: f = 2 kHz = 2000 Hz
Gevr: T = ?Klik hier voor het antwoord op de vraag.
1
1
Opl:
T 
 0,0005s  0,50ms
f 2000
Zuivere tonen
Toon: Geluid wordt een toon genoemd als het
geluid de hele tijd dezelfde frequentie heeft.
Een zuivere c’ toon heeft
dus een frequentie van
260,741 Hz. Als iemand
zuiver zingt kan deze
persoon zijn/haar frequentie
goed beheersen met
zijn/haar stembanden.
Tonen produceren
Bij blaasinstrumenten kun je
de toonhoogte reguleren
door de luchtkolom
langer/korter te maken: hoe
korter de luchtkolom, hoe
hoger de toon
Bij snaarinstrumenten geldt:
• Kortere snaren leveren hogere tonen
• Dikkere snaren leveren lagere tonen
• Je kunt de toonhoogte vergroten door snaren
strakker te spannen
Elektrische trillingen
• Eén trilling
• Anderhalve trilling
• Twee trillingen
Elektrische trillingen
Hoeveel trillingen zijn op het plaatje te
zien?
1
2
2,5
Klik hier voor het antwoord op de vraag.
Elektrische trillingen
Als je een trilling wilt aanwijzen, maakt het niet uit
waar je begint, zolang je hem maar helemaal afmaakt.
Of hier
Bijvoorbeeld
hier
Of hier
Elektrische trillingen
Hoe kun je de trillingstijd bepalen?
Je moet dan onder andere weten hoeveel tijd het hele
Geg:
trillingen
= 2,5 we even een voorbeeld,
schermaantal
voorstelt.
Hier nemen
t = alsof
5 s de tijd 5φseconden
is 2,5 is.
we doen
Gevr: T = ?
Opl:
t
5
T

 2,0 s
aantaltrillingen 2,5
t=5s
Gehoorgrenzen
20000 Hz is de bovengehoorgrens: de hoogste
frequentie die je nog hoort
0 Hz
30000 Hz
frequentiegebied
20 Hz is de benedengehoorgrens: de laagste frequentie
die je nog hoort
Grenzen van geluidsniveau
Het geluidsniveau dat zo groot is dat het
140
dB
is de
pijn
doet
is 140
dB pijngrens
Het geluidsniveau dat zo klein is dat je
het nét niet kan horen is 0 dB
0 dB is de gehoordrempel
Horen en oud worden
Het frequentiegebied wordt kleiner; de
benedengehoorgrens ligt hoger en de
bovengehoorgrens ligt lager.
0 Hz
30000 Hz
frequentiegebied
De gehoordrempel wordt meer dan 0 dB, de pijngrens
minder dan 140 dB.
Beschadiging en hinder
Beschadiging: als het geluid te hard is geweest
waardoor je oren beschadigd raken.
Hinder: als het geluid irritant is.
Let op: een te hard geluid kan ook hinderlijk zijn
Maatregelen tegen geluid
Zorg
dat
jegehoorbescherming
isolatiemateriaal
gebruikt
Zorg
draagt
Zorg
datdat
dejebron
minder geluid produceert
De
houdt
het geluid
tegengeluid
Oordopjes
Degeluidswand
oorkappen
maken
minder
houden
geluid
het
dan een
tegen
luidspreker
Download
Study collections