Aanbod voor mantelzorgers 2017

advertisement
Mantelzorg & Mee
r werkt
in de gemeenten
Aalsmeer,
Amstelveen, Haar
lemmermeer,
Ouder-Amstel en
Uithoorn.
Aanbod voor mantelzorgers 2017
Mantelzorg overkomt je. Je kiest er niet voor. Je krijgt te maken met allerlei emoties, dilemma’s,
begrippen en regels. Het kan verhelderend zijn om een cursus, gespreksgroep of infobijeenkomst bij
te wonen. Om zo nieuwe inzichten en kennis op te doen, ervaringen te delen en tips te krijgen voor
het omgaan met alle veranderingen. En om meer te horen over mogelijkheden voor ondersteuning.
In dit aanbod vindt u cursussen en gespreksgroepen gericht op mantelzorgers
van iemand met dementie, nah, parkinson, psychiatrische problematiek,
een chronische ziekte of een beperking. Nieuw in ons
aanbod zijn de oudercontactgroepen voor ouders van
een kind met autisme.
Wilt u deelnemen? Voor cursussen en informatie­
bijeen­komsten graag eerst aanmelden. Voor
een gespreks­groep hoeft dit alleen als u voor
het eerst deelneemt. Het Alzheimer Café kunt
u bezoeken zonder aanmelding.
Voor meer uitgebreide en actuele informatie
over het aanbod en de veelal kosteloze
dienstverlening van de mantelzorgconsulent,
de mantelzorg­makelaar en de inzet van een
vrijwilliger verwijzen wij u graag naar
www.mantelzorgenmeer.nl.
Het
team van
Mantelzorg
& Meer
staat voor
u klaar
Mantelzorgers van chronisch zieken en mensen met een beperking
CURSUS Omgaan met een chronische ziekte voor patiënten en hun partner: PPEP4all
Mantelzorg & Meer,
Haarlemmermeer
Acht dagdelen: 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 26/10, 2/11, 9/11,
16/11
10.30-12.00
Zorgcentrum De Horizon,
Kruislaan 54, Hoofddorp
7/6, 19/7, 30/8, 11/10, 29/11
10.30-12.30
In het Zomerpark,
Remmersteinpark 3-5, Nieuw Vennep
8/6, 20/7, 31/8, 12/10, 30/11
10.30-12.30
GESPREKSGROEP
Mantelzorgers van iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
CURSUS Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel
Amstelveen of Hoofddorp
Meer info over data en tijd via site
GESPREKSGROEP
Mantelzorg & Meer, Laan van de
Helende Meesters 431, Amstelveen
Amstelveen 1: 12/6, 24/7, 25/9, 30/10, 11/12
13.00-15.00
Amstelveen 2: 13/6, 25/7, 26/9, 31/10, 12/12
13.00-15.00
(020) 333 53 53 | [email protected] | www.mantelzorgenmeer.nl
Aanbod voor ouders van een kind met Autisme
OUDERCONTACTGROEP AUTISME
MOC gebouw De buurtkamer,
Lindenlaan 75, Amstelveen
4/7, 5/9, 3/10, 7/11
19.45-21.30
MEE Amstel en Zaan,
Boekanierlaan 2, Hoofddorp
20/9, 18/10, 15/11
19.30-21.30
Mantelzorgers van iemand met dementie
CURSUS Omgaan met dementie voor partners van iemand met dementie
Zorgcentrum De Horizon,
Kruislaan 54, Hoofddorp
Zes dagdelen: 11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 8/11, 15/11 en
10/01
10.30-12.30
TRAINING Omgaan met dementie voor kinderen van iemand met dementie (Bestaat uit twee delen)
Zorgcentrum De Meerstede,
Burgermeester Pabstlaan 260, Hoofddorp
13/9 en 20/9
19.30-21.30
Gebouw Irene, Kanaalstraat 12, Aalsmeer
10/10 en 17/10
19.30-21.30
GESPREKSGROEP voor partners van iemand met dementie (i.s.m lokale ontmoetingsgroepen)
In de wijk Middenhove, Amstelveen
19/6, 17/7, 21/8, 18/9, 16/10, 20/11
14.00-15.30
Laan v.d. Helende Meesters 431, Amstelveen 27/9, 29/11
10.30-12.30
Gebouw Floriande, Hankstraat 3, Hoofddorp
13/7, 14/9, 23/11
10.30-12.30
Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1, Uithoorn
3/7, 7/8, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12
14.00-15.30
GESPREKSGROEP voor kinderen van iemand met dementie
Gebouw Floriande, Hankstraat 3, Hoofddorp
13/7, 14/9, 23/11
19.30-21.00
Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1, Uithoorn
18/9, 20/11
19.30-21.00
Gebouw Irene, Kanaalstraat 12, Aalsmeer
6/6, 26/9, 12/12
19.30-21.00
INFORMATIEBIJEENKOMST voor mantelzorgers en andere belangstellenden
Gebouw Irene, Kanaalstraat 12, Aalsmeer
i.s.m. Ontmoetingsgroep Aelsmeer
14/9
13.30-15.00
30/11
19.30-21.00
ALZHEIMER CAFÉ (i.s.m. Alzheimer Nederland)
Woonzorgcentrum De Luwte,
Wimbledonpark 361, Amstelveen
22/6, 24/8, 28/9, 26/10, 23/11
19.00-21.00
Burgermeester Pabstlaan 260, Hoofddorp
22/8, 26/9, 24/10, 28/11
19.00-21.00
Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1, Uithoorn
1/6, 5/10, 7/12
19.00-21.00
Mantelzorgers van iemand met parkinson
GESPREKSGROEP
Mantelzorg & Meer, Laan van de Helende
Meesters 431, Amstelveen
14/6, 30/8, 4/10, 1/11, 13/12
10.00-12.00
Mantelzorgers van iemand met psychiatrische problematiek
CURSUS
Omgaan met psychische klachten
Acht dagdelen, meer info zie site
GESPREKSGROEP
Mantelzorg & Meer, Laan van de Helende
Meesters 431, Amstelveen
3/7, 11/9, 23/10, 4/12
12.30-14.00
Download