Cursus Kracht van herinneringen

advertisement
De Kracht van Herinneringen
Bijeenkomsten voor dementerenden en hun mantelzorgers
in Amsterdam-Noord
In een situatie waarin een zelfstandig wonende oudere geheugenproblemen krijgt, is goede
begeleiding noodzakelijk. Mantelzorg door de partner, kinderen, vrienden of buren is voor een
dementerende van groot belang, zo niet onmisbaar. Echter, dementie heeft grote invloed op relaties.
In de cursus De Kracht van Herinneringen staat praten over vroeger (reminiscentie) centraal.
Dementerenden en mantelzorgers gaan op een positieve manier met elkaar in gesprek. Met behulp
van verschillende reminiscentietechnieken halen zij samen onder deskundige begeleiding mooie
herinneringen op. Bijna altijd is bij dementie het korte termijn geheugen eerder aangetast dan het
lange termijn geheugen. Informatie over gisteren is niet opgeslagen, maar ervaringen van vroeger
worden vaak tot in het kleinste detail herinnerd. Praten dementerenden en hun mantelzorgers over
vroeger, dan voelen zij zich weer gelijkwaardig. Bij zowel de dementerende als bij de mantelzorger
kan dit het gevoel van eenzaamheid verminderen. Bovendien vergroot de beleving van
gelijkwaardigheid het gevoel van eigenwaarde en het welbevinden van de oudere met dementie.
Voorlichting en informatie
Tijdens de bijeenkomsten van de cursus wordt ook informatie gegeven aan de mantelzorgers over
dementie. Voorlichting geeft inzicht in de belevingswereld van een dementerende. Dit kan het begrip
voor de verdergaande vergeetachtigheid vergroten en de zorgtaak verlichten.
In de praktijk
De cursus De Kracht van Herinneringen bestaat uit acht bijeenkomsten van tweeënhalf uur. Elke
bijeenkomst begint met een gezamenlijk gedeelte, waarin mantelzorgers en dementerenden met
elkaar over vroeger praten aan de hand van een thema. Thema’s zijn bijvoorbeeld de kindertijd,
school, spel en vrijetijdsbesteding, het huwelijk en werk. Verschillende benaderingen en stimuli (zoals
het gebruik van voorwerpen, plaatjes en foto’s, geluiden, tast, drama en beweging) worden gebruikt
om positieve herinneringen op te halen. Hierbij ontstaat een gezellige sfeer waarbinnen zowel de
dementerenden als de mantelzorgers aan het woord komen. De professionele begeleiders laten al
doende zien en ervaren welke mogelijkheden er zijn om op constructieve wijze het gesprek aan te
gaan met de persoon met dementie. De mantelzorger ervaart dat het op een andere manier
communiceren met de dementerende leidt tot een verbetering in de omgang.
Voor wie?
De cursus is bedoeld voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers, zoals hun
partner, zoon of dochter, broer of zus, vriend of vriendin. De deelnemer met dementie en/of diens
mantelzorger moet woonachtig zijn in stadsdeel Amsterdam-Noord.
Waar en wanneer?
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in het Korthagehuis of het Twiskehuis, een centrale plaats in in
Amsterdam-Noord. De locaties zijn zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar.
De cursus in 2017 start eind oktober en bij voldoende deelname in 2018 in maart.
Meer informatie en aanmelden
Aanmelden kan via de casemanagers van de dementieketen in Noord:
Carin te Hoonte [email protected]
Liesbet Jager [email protected]
Annet Reus [email protected]
Inge Nooij [email protected]
Connie Brasser [email protected]
of via het meldpunt Ouderenzorg in het BovenIJ ziekenhuis t.n.v Frieda Brugman, tel 020-6346253,
[email protected]
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards