Begeleiding van familie - Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

advertisement
Wegwijzer naar informatie over dementie
Begeleiding van familie – voor zorgverleners
3 febr 2015
De persoon met dementie in relatie tot zijn of haar mantelzorgers : oog voor kansen tot passende zorg
Claire Meire, Hilde Delameillieure (2014)
In: Dementie : van begrijpen naar begeleiden : handboek voor referentiepersonen dementie en andere
betrokkenen / Patricia Wildiers [red.]
Brussel : Politeia, 2012. – losbladig + cd-rom
Familiefabels. Theatervoorstelling
Theo Royers (auteur), Yvonne de Jong (acteur)
http://www.vilans.nl/thema-zorgmedewerker-in-verandering-workshop-theatervoorstellingfamiliefabels.html?highlight=royers&search=1
Motiverende gespreksvoering. Mensen helpen veranderen
William R. Miller, Stephen Rollnick
Ekklesia, cop. 2014 (3de ed). – 535 p.
Motiverende gespreksvoering. Waaier
Stijn van Merendonck
Ekklesia, cop. 2014. – 53 p.
Zicht op mantelzorg : gespreksleidraad voor de behoeftenanalyse bij mantelzorgers van thuiswonende
ouderen
De Koker, Benedicte ; De Vos, Lieve
Gent : Hogeschool ; Academia Press, 2013. - 47 p.
10 x thuiszorg : lastige situaties bij oudere cliënten / Geelen, Ronald - Amsterdam : Reed Business,
2013. - 133 p. : ill. - ISBN 978-90-352-3551-9
Reispakket mentaal welbevinden
[met landkaart, routekaarten, reisgids: Hoe voelt u zich vandaag? Mentaal welbevinden in de
langdurende ouderenzorg. Twaalf aanbevelingen voor zorgmedewerkers en teamleiders – zie
www.vilans.nl/mentaalwelbevinden]
Utrecht : Vilans, 2012
Ondersteuning aan oudere mantelzorgers
Jos Rochette (eindred.)
Impuls, 2012. – 79 p.
http://www.netwerknoom.nl/media/impulscahier4ouderemantelzorgers.pdf
Impulspakket samenspel : praktijkwijzer om het samenspel met mantelzorgers te bevorderen
Theo Royers
Utrecht : Expertisecentrum Mantelzorg, 2010. – 32 p. + cd-rom
‘Mijn moeder lag om 11 uur nóg in bed’. Omgaan met kritiek van familie: negen effectieve strategieën
Huub Buijssen
Houten : BSL, 2009. – 151 p.
Thuis voelen. Gids voor naasten en verpleeghuis als bondgenoten in waardige zorg. Lessen voor de
praktijk
Tineke van den Klinkenberg, Hetti Willemse; Vereniging Het Zonnehuis
Bilthoven : Vereniging Het Zonnehuis, 2009. – 67 p.
informatie-wegwijzer dementie
foton – documentatiecentrum dementie
Biskajersplein 2, 8000 Brugge
[email protected] - t 050 44 67 93
familie (zorgverl) 1 / 2
expertisecentrum dementie vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8, 2018 Antwerpen
www.dementie.be – t/f 070 224 777
Thuis wezen. Gesprekken over waardige zorg
Tineke van den Klinkenberg, Hetti Willemse; Vereniging Het Zonnehuis
Soesterberg : Vereniging Het Zonnehuis, 2007. – 75 p.
Gedeelde zorg: een ideeënboek
T. Royers
Utrecht : Vilans, nov. 2007. – 60 p.
ISBN 978-90-8839029-6
Hulpverlening aan mantelzorgers. Een leerboek voor verpleegkundigen
Huub Buijssen, Marian Adriaansen
Amsterdam : Boom, 2005. – 247 p.
ISBN 978-90-8506035-2
€ 26.90
Tijd en aandacht voor de ander: mantelzorgondersteuning door verzorgenden / Van Leeuwen, Petra Utrecht : NIZW, 2002. - 43 p.:ill. - (Verzorging in zicht, inzicht in verzorging). - ISBN 90-5050-966-5
Mantelzorgondersteuning door verzorgenden. Handleiding voor leidinggevenden
Petra van Leeuwen
Utrecht : NIZW, 2002. - 72p.
ISBN 90-5050-954-1
Keuzewijzer tussen thuiszorg en residentiële zorg
Bart Deltour; Claire Meire, Nele Van Schelvergem
Leuven : Garant, 1999. – 87 p.
ISBN 90-5350-930-5
Eerst luisteren, dan doen. Aandacht voor zorgende familieleden
Mia Duijnstee, Jolanda Keesom
Utrecht : NIZW, 1998. – 27 p.
ISBN 90-5050-699-2
Bejaarde – Familie – Hulpverlener : partners in zorg
A. Marcoen en L. Van de Ven (red.)
Leuven : Acco, 1992. – 143 p.
informatie-wegwijzer dementie
foton – documentatiecentrum dementie
Biskajersplein 2, 8000 Brugge
[email protected] - t 050 44 67 93
familie (zorgverl) 2 / 2
expertisecentrum dementie vlaanderen vzw
Lokkaardstraat 8, 2018 Antwerpen
www.dementie.be – t/f 070 224 777
Download