Opdrachtenblad `Woordenlijst maken`

advertisement
Opdrachtenblad ‘Woordenlijst maken’
Opdracht: Maak een woordenlijst met 25 woorden en minstens 4 plaatjes.
Doen:
Maak de titel in Wordart: Woordenlijst + jouw naam.
Gebruik lettertype Comic Sans MS, lettergrootte 16.
Typ 25 woorden die in je opkomen en die jij makkelijk kunt onthouden.
Na elk woord gebruik je 4 of 5 keer de tabtoets. Daarna druk je twee
keer op Enter. (Er zit dus altijd ruimte tussen alle woorden).Je krijgt dan
twee rijen van 12 of 13 woorden die netjes onder elkaar staan.
 Zoek op www.google.com bij afbeeldingen ongeveer 4 of 5 plaatjes die bij
die woorden horen.
 Kopieer en plak die plaatjes bij jouw woordenlijst.




Let op: Gebruik de werkbalk Afbeelding.



Je kunt die gebruiken door bovenin op Beeld / Werkbalken / Afbeelding
te klikken.
In die werkbalk staat een hondje in een vakje (dit heet Tekstterugloop)
Klik op jouw foto en in de werkbalk op het vakje Tekstterugloop klik je op
Achter Tekst.
De foto drukt nu geen woordjes meer opzij en kan overal staan.
Nakijken:





Heb je de woordenlijst klaar?
Klopt het lettertype?
Klopt de lettergrootte?
Staan de woorden netjes onder elkaar?
Heb je 4 of 5 plaatjes geplakt?
Laat de lijst controleren door de leerkracht en print de lijst twee keer uit (één
voor jou en één voor de leerkracht)
Frankrijk
Schoolbord
Voetbal
Muismat
Ajax
Schaatsen
Rijssen
Racefiets
Boek
Weekjournaal
Goede Tijden
Voorjaarsvakantie
Cola Light
Vliegtuig
Praktijkonderwijs
Bonen
Pannenkoeken
Super de Boer
Schilder
Konijn
Apenheul
Printer
Bassie en Adriaan
Frans Bouwer
Marco van Basten
Opdrachtenblad ‘Woordenlijst overhoren’
De leerkracht kopieert jouw woordenlijst.
Elke leerling krijgt een kopie van die lijst.
De lijst wordt met elkaar gelezen.
Elke leerling krijgt 5 minuten om in stilte zoveel mogelijk woordjes uit het
hoofd te leren. Daarna worden de blaadjes opgehaald en krijgt iedereen een leeg
blaadje.
Je hebt nu 5 minuten om zo veel mogelijk woordjes uit die lijst weer op te
schrijven. Let op: je mag geen deel van een woord weglaten. Bijvoorbeeld: bij
Marco van Basten de voornaam en achternaam.
Na 5 minuten controleren we met elkaar het werk. Elk goed woord is een punt
waard. Je kunt dus maximaal 25 punten scoren.
De score wordt door de leerkracht op een lijst bij gehouden.
Voor de leerkracht:
Je kunt bijvoorbeeld elke week twee lijsten doen. In een klas van 15
leerlingen ben je dan na 8 weken door alle lijsten heen. De leerlingen kunnen
de slechtste scoren schrappen. De andere scores worden van alle leerlingen
door alle leerlingen in Excel getypt.
In kolom A alle leerlingen namen. In rij 1 de titel in Wordart: Woordenlijst
leerlingen ( of Woordenlijst groep 3)
In kolom A rij 3-18 staan de namen van de leerlingen. In kolom C-Q staan de
uitslagen van de leerlingen.
Je kunt nu van de scores een grafiek laten maken.
Voorbeelden grafieken:
Gegevens en uitslagen van eerste drie woordenlijsten:
12
10
15
18
16
11
6
14
12
9
15
12
10
7
16
18
16
21
14
15
9
7
11
16
17
12
11
14
20
19
17
12
16
10
10
12
14
14
13
25
20
Reeks1
15
Reeks2
10
Reeks3
5
0
Ch
ia
r
W a
ille
m
Sj
aa
k
A
W rja
ille n
m
He ien
nr
ie
Ka tte
ni
w
Ca a r
rm
Ro en
be
Ni rto
co
lie
n
Ke
es
Ha
Ac rry
hm
ed
Chiara
Willem
Sjaak
Arjan
Willemien
Henriette
Kaniwar
Carmen
Roberto
Nicolien
Kees
Harry
Achmed
Aantal woorden onthouden
Woordenlijst
25
20
Reeks1
15
Reeks2
10
Reeks3
5
hm
ed
es
Ac
Ke
R
ob
e
rto
ar
ni
w
k
m
ie
n
Ka
C
W
ille
Sj
aa
hi
a
ra
0
Namen van de leerlingen
Achmed
Kees
Roberto
Kaniwar
Reeks1
Willemien
Sjaak
Chiara
0
5
10
15
20
Download