Invesco Asia Consumer Demand Fund Z

advertisement
Invesco Asia Consumer
Demand Fund
Z-aandelen kapitalisatie
Loop geen
onnodig risico.
Lager risico
Hoger risico
Doorgaans lager rendement
Doorgaans hoger rendement
1 2 3 4 5 6 7
31 mei 2017
risicometer
Lees de Essentiële
Beleggersinformatie.
Dit document is uitsluitend bestemd voor beleggers in
Nederland. Het is niet toegestaan dit document verder te
verspreiden buiten Nederland.
DIT
IS E
EN V
ER PL IC H T E M E DE D
ELI
NG
Beleggingsdoelstelling
Het beleggingsteam
Het fonds streeft naar kapitaalgroei op
lange termijn door minstens 70% van het
totale vermogen van het fonds te beleggen
in aandelen van Aziatische bedrijven die op
zakelijk gebied waarschijnlijk zullen
profiteren van, of gekoppeld zijn aan, de
groei van het binnenlandse verbruik op
Aziatische markten, met uitzondering van
Japan. Voor meer informatie over de
volledige doelstellingen en het
beleggingsbeleid kunt u het document met
de Essentiële Beleggingsinformatie (KIID)
of het huidige prospectus raadplegen.
Het fonds wordt beheerd door het Invesco's Equity Investment Team in Azië dat voornamelijk
in Hong Kong, Taipei en Singapore gevestigd is. Het Invesco's Equity Investment Team in Azië
beheert assets voor particuliere en institutionele beleggers. Het Invesco's Equity Investment
Team in Asia dat in aandelen van Asia Pacific ex Japan belegt bestaat uit 19
beleggingsexperts met gemiddeld 15 jaar ervaring in de sector (op 31 december 2016).
Belangrijkste feiten
Beleggingsstrategie
Op basis van de vooronderstelling dat de consumentenvraag in Azië een langdurige trend is
en de motor achter de groei in deze regio, zoekt het team naar de ondernemingen die het
best zijn gepositioneerd om te profiteren van de veranderende consumentendynamiek in
Azië. Het team concentreert zich op bottom-up fundamentele factoren voor aandelen, terwijl
top-down analyse wordt ingezet om een macro-economische context te leveren en
veranderende trends in consumentenuitgaven te identificeren. De kenmerken van de
kwalitatief hoogwaardige bedrijven waarnaar het team op zoek is, zijn duurzame groei,
aantrekkelijke waardering, sectorleiderschap en een concurrerend bedrijfsmodel met het
accent op merkontwikkeling. Het fonds baseert zich niet op een benchmark en neemt
posities in ondernemingen die profiteren van het thema van de consumentenvraag in een
geconcentreerde portefeuille.
Geïndexeerd rendement 21 augustus 2013 - 31 mei 2017*
Shekhar
Sambhshivan
Hong Kong
Beheert het fonds
sinds
maart 2015
Lanceringsdatum aandelenklasse
21 augustus 2013
Oorspr. lanceringsdatum van het fonds
25 maart 2008
Juridische aard
Subfonds van Invesco Funds, SICAV naar
Luxemburgs recht met UCITS statuut
Munteenheid
USD
Type
Kapitalisatie
Fondsvolume
USD 389.09 Mln
Index
MSCI AC Asia ex Japan Index-ND
Bloomberg-code
INVACUS LX
ISIN-code
LU0955860589
Betaling
Transactiedatum + 3 dagen
Morningstar RatingTM
AAA
William Yuen
Hong Kong
Beheert het fonds
sinds
maart 2008
SICAV
Index
140
130
120
110
100
90
80
07/13
05/15
05/16
05/17
Elke periode begint aan het einde van de aangegeven maand. De eerste aangegeven maand mag niet
een volledige maand vertegenwoordigen en mag alleen starten op de startdatum /
herstructureringsdatum die in de titel is aangegeven.
Cumulatief rendement*
in %
1 jaar
3 jaar
Sinds lancering
SICAV
25,64
13,49
27,90
Index
28,08
16,65
33,78
Jaarlijks rendement*
in %
2012
2013
2014
2015
2016
SICAV
-
-
4,87
-8,76
-1,63
Index
-
-
4,80
-9,17
5,44
31.03.12
31.03.13
31.03.13
31.03.14
31.03.14
31.03.15
31.03.15
31.03.16
31.03.16
31.03.17
-
-
7,10
-13,93
16,09
Prestaties over 12 maanden**
in %
SICAV
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
*Bron: © 2017 Morningstar. Alle gegevens dateren van 31 mei 2017 tenzij anders vermeld. **Mid to mid, geherinvesteerde bruto inkomsten op 31 maart 2017.
In de cijfers komen, de initiële kosten die door individuele beleggers verschuldigd zijn, niet tot uitdrukking. Alle rendementgegevens in deze factsheet zijn uitgedrukt
in de valuta van het fonds. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit
kunnen zowel dalen als stijgen. Index Bron: Factset.
-1-
Invesco Asia Consumer Demand Fund
Z-aandelen kapitalisatie
31 mei 2017
Holdings en actieve wegingen*
Top 10 belangrijkste posities
(Totaal posities: 52)
%
Top 10 positieve
+
Top 10 negatieve
-
Tencent
7,6
Bajaj Finance
3,5
Taiwan Semiconductor
4,2
Alibaba
4,8
Baidu ADR
3,3
Samsung Electronics
2,2
Baidu ADR
4,6
Tencent
2,7
China Construction Bank
1,7
Bajaj Finance
3,5
Indusind Bank
2,7
Hon Hai Precision Industry
1,3
Ping An Insurance
3,3
Hengan International
2,7
1,2
AIA
3,1
Ping An Insurance
2,5
Industrial and Commercial Bank of
China 'H'
Ctrip ADR
2,9
Maruti Suzuki India
2,4
Bank of China
1,0
0,9
Hengan International
2,8
Ctrip ADR
2,4
Housing Development Finance
Maruti Suzuki India
2,7
Eicher Motors
2,2
CK Hutchison
0,9
Samsung Electronics
2,7
2,2
SK Hynix
0,7
Hong Kong Exchanges & Clearing
0,7
Geografische weging van het fonds in %*
China
South Korea
g India
g Hong Kong
g Indonesië
g Taiwan
g Singapore
g Filipijnen
g Anderen
g Liquiditeiten
g
Yili
Geografische wegingen*
in %
Sectorverdeling*
SICAV
Index
in %
SICAV
Index
China
45,0
31,7
South Korea
17,0
18,0
Courante
consumptiegoederen
25,4
4,7
India
15,6
10,1
Niet-courante
consumptiegoederen
23,5
9,9
Hong Kong
9,6
11,9
Indonesië
4,0
2,9
Informatie technologie
19,6
29,3
Financiën
13,7
Taiwan
3,9
14,1
23,4
Singapore
1,8
4,1
Gezondheidszorg
6,0
2,1
Telecommunicatie
4,8
Filipijnen
1,2
1,4
5,0
Industrie
3,3
Anderen
0,9
5,8
7,8
Materialen
1,6
Liquiditeiten
0,9
0,0
4,5
Anderen
1,2
13,3
Liquiditeiten
0,9
0,0
g
Sectorverdeling van het fonds in %*
Courante
consumptiegoederen
g Niet-courante
consumptiegoederen
g Informatie technologie
g Financiën
g Gezondheidszorg
g Telecommunicatie
g Industrie
g Materialen
g Anderen
g Liquiditeiten
g
Financiële kenmerken*
Gemiddelde marktkapitalisatie
Marktkapitalisatie - middelgrote ondernemingen
USD 70,71 Mld
USD 8,82 Mld
NIW en kosten
Huidige NIW
USD 12.79
Hoogste NIW
USD 12.79 (31.05.17)
Laagste NIW
USD 10.02 (23.12.16)
Minimumbelegging 1
USD 1,500
Instapkosten
Max 5.00%
Jaarlijkse beheerkosten
0,75%
Lopende kosten
1.16% (schatting 10/05/2017)
Bron: *Invesco. Portfolio wegingen en allocaties zijn onderworpen aan wijzigingen.
-2-
Invesco Asia Consumer Demand Fund
Z-aandelen kapitalisatie
31 mei 2017
Risicowaarschuwingen
De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen (dit kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan
schommelingen in de wisselkoersen), en mogelijk krijgt u niet het volledige bedrag terug. Aangezien een groot deel van het Fonds belegd
is in minder ontwikkelde landen, dient u bereid te zijn om aanzienlijke schommelingen in de waarde van het Fonds te aanvaarden.
Belangrijke informatie
1
De minimale investeringsbedragen zijn : USD 1.500 /EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Voor meer informatie
over de minimale investering bedragen in andere valuta’s, neem contact met ons op of verwijs naar de meest actuele prospectus.
Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als een aanbod, advies of
aanbeveling met betrekking tot de aankoop of verkoop van een belegging of een belang erin. De informatie in dit document mag ook niet
worden beschouwd als fiscaal of juridisch advies.
Zero-rebates aandelen zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de vraag uit de markt voor beleggingsadviezen die op vergoedingen is
gebaseerd en waar beleggers aan hun distributeur een vergoeding betalen voor adviezen. Invesco zal de distributeur niet betalen voor het
advies, en de vergoedingen voor dergelijke adviezen vallen onder een afzonderlijke overeenkomst met beleggers.
“Z”-aandelen zijn alleen beschikbaar voor beleggers: (i) die bedrijfsmatig handelen en die een schriftelijke overeenkomst hebben met de
SICAV/ de Beheerder of met de wereldwijde distributeur of met de bevoegd aangeduide afgevaardigden, zoals platformen, distributeurs,
fondsen, beleggingsinstellingen of gelijkwaardige overeenkomsten; en (ii) de schriftelijke overeenkomst waarnaar hierboven in (i) wordt
verwezen, vereist dat het bedrijf (of zijn nominee) geregistreerd houder is of zal zijn van dergelijke aandelen. Resultaten uit het verleden
bieden geen garantie voor de toekomst. De door Invesco geuite standpunten en meningen kunnen onderhevig zijn aan verandering. Indien
investeerders er niet zeker van zijn dat dit voor hen het geschikte product is, dienen zij een financieel adviseur te raadplegen. Een
beslissing om te beleggen in aandelen van een fonds moet worden gebaseerd op de meest actuele juridische documenten. Deze
documenten (de aandelenklasse specifieke Essentiële Beleggersinformatie (KIID), het prospectus, de jaarverslagen en halfjaarverslagen)
zijn gratis beschikbaar in hardcopy bij Invesco Asset Management S.A., Louizalaan 235 1050 te Brussel, België. Tel: +32.2.641.01.70 Fax:
+32.2.641.01.75 of kijk op www.invesco.nl. Alle verwijzingen naar een ranking, een rating of een award geven geen garantie voor
toekomstige resultaten en prestaties zijn niet constant in de tijd. De lopende kosten en alle overige kosten, provisies en uitgaven, alsmede
de belastingen die via het fonds worden betaald, worden vermeld in het document met de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en het
prospectus. Eventuele andere kosten inclusief belastingen in verband met de transacties met betrekking tot het fonds kunnen rechtstreeks
voor rekening van de klant zijn. De huidige grondslagen voor de fiscale aanslag en aftrek kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.
Afhankelijk van de individuele omstandigheden kunnen deze wijzigingen van invloed zijn op de opbrengst van de belegging. Uitgegeven
door Invesco Asset Management S.A. Dutch Branch, UN Studio Building, Parnassusweg 819, 1082 LZ, Amsterdam, Netherlands.
www.invesco.nl. Dit document is marketingmateriaal en is niet bedoeld als een advies om te investeren in een bepaalde activaklasse, effect
of strategie. Regelgevende vereisten die de onpartijdigheid van de aanbevelingen voor beleggings- / investeringsstrategie vereisen, zijn
derhalve niet van toepassing, noch is het verboden om deze te verhandelen voor publicatie. De informatie is uitsluitend ter illustratieve
doeleinden, maar moet niet worden gebruikt als advies om effecten te kopen of te verkopen. Als gevolg van de invoering van een
belangrijke wijziging in de kostenstructuur is het cijfer van de doorlopende kosten dan ook een raming op basis van het verwachte
kostentotaal. Dit cijfer kan verschillen van jaar tot jaar. Het omvat niet de transactiekosten van de portefeuille, met uitzondering van de
instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het aandelen/deelnemingsrechten in een ander fonds koopt of verkoopt.
© 2017 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie die hier is weergegeven (1) is eigendom van Morningstar en/of haar
content/dataleveranciers; (2) mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel.
Noch Morningstar noch zijn dataleveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door het gebruik
van deze informatie.
Page1 Profile = [Page1Profile]
Page2 Profile = [Page2Profile]
Page3 Profile = [Page3Profile]
ISIN = [ISIN]
Fund Reg Loc = [Locale]
DeskNet Job ID = Not in Data to Tag
-3-
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards