Jaarplan A4 Infographic_DEF.indd

advertisement
Jaarplan 2017
Met alles dat wij weten en kunnen
zetten wij ons in voor de ondersteuning van mensen met een
verstandelijke beperking en hun
verwanten, zodat zij een zo goed
mogelijk leven leiden.
Kernwaarden
Ontwikkeling
Passie
Samen
Betrokken
Visie
Omdat elk mens uniek is
en met zijn eigenheid onze samenleving verrijkt
Omdat elk mens behoefte heeft aan persoonlijke groei en ontwikkeling
en aan nieuwe ervaringen die het leven verrijken
Daarom ‘s Heeren Loo
Opdat jij – jong of oud –
een passend antwoord kan vinden
Op grote en kleine vragen
die er voor jou toe doen
Dichtbij en samen met de mensen
die belangrijk voor je zijn
Waar we samen leren
en jij je eigen keuzes maakt
Omdat het vooral gaat om wie jij bent
en wat jij kunt of nodig hebt
Doelstellingen in 2017
Hier werken we aan…
1 Optimaliseren van complexe zorg
2 Samen sterk (cliënt en verwant)
3 Versterken van de medewerker
werken
Missie
4 (Jeugd)ketens vormen en aanbieden van kennis
1
Optimaliseren van
complexe zorg
We willen voorkeursaanbieder
zijn voor degenen die intensieve
en complexe zorgvragen hebben.
Onze kwaliteit verhogen we
door zorgprogramma’s en onze
dienstverlening te blijven ontwikkelen met de laatste kennis uit de
wetenschap en praktijk, innovatie
en ervaringen. We meten de kwaliteit van onze zorg structureel
en bieden een prettige woon- en
werkomgeving voor cliënten.
2
Samen sterk (cliënt en
verwant)
Onze primaire focus ligt niet alleen op de cliënt: door samen te
werken met verwanten ligt onze
aandacht ook bij zijn of haar
sociale omgeving. De ingezette
koers uit 2016 om meer samen te
werken met verwanten zetten we
door met de diverse initiatieven.
en kunde in het sociaal domein
5 Vereenvoudigen van bedrijfsprocessen
en
Wat betekent dit in ons werk?
Luisteren is
daarbij een vaardigheid waarin we
in 2017 verder willen
ontwikkelen als organisatie.
6
3
Versterken van de
medewerker
We zijn een goede (potentiële)
werkgever. Dat vraagt om een
actueel HRM- en Arbeidsmarktbeleid. In 2017 gaan we dat
ontwikkelen. We gaan verder om
kennisdeling- en ontwikkeling
te stimuleren en doen alles voor
een zo laag mogelijk ziekteverzuim.
4
(Jeugd)ketens vormen en
aanbieden van kennis
Onze kennis en expertise in de
ondersteuning en behandeling
van kinderen en jongeren
willen we breder uitdragen.
m
a
S
Onze poliklinieken zijn daarbij
een belangrijke eerste stap in de
zorg. Wij gaan onze kennis meer
extern aanbieden op plekken
waar wij van waarde kunnen zijn.
5
Vereenvoudigen van
bedrijfsprocessen
In ons werk gaat het om zorg.
Alles er omheen moet ondersteunend zijn. Daarom gaan
we bedrijfsprocessen simpeler
maken. Elektronisch Cliënt Dossier, Cliënt Volgend Roosteren en
domotica zijn daar mooie voor
beelden van.
6
Samenwerken
Deze doelstellingen behalen
we niet in ons eentje. Dat doen
we samen. Dat doen we als één
organisatie, als collega’s met
elkaar. Dat doen we door integraal en multidisciplinair samen
te werken. Dat doen we samen
met de cliënt en zijn verwanten.
Dat doen we met verwijzers en
andere specialisten: ‘Sterk door
Samen’.
Download