ZIF-Innovatieagenda 2012

advertisement
Symposium PROO
Activeren, Verbinden, Samenwerken
30 maart 2017
Karin Kalverboer
[email protected]
Persoonlijk
Karin Kalverboer (58)
weduwe
3 kinderen (32, 30, 27)
4 kleindochters (3,1)
bewindvoerder
Directeur ZIF
Coördinator ouderentafels Anders Oud 2030
Lid Adviesraad Sociaal Domein Haren
Healthy Ageing:
“More Life in Years”
Prevention/Maintenance
Gains for society
Ambition
Health
Prevention
Business
Intervention
Business
Age
Blue Zones
De vijf blauwe zones zijn als volgt:
• Okinawa, Japan
• Italiaanse eiland Sardinië
• Loma Linda, Californië
• geïsoleerde Nicoya in Costa Rica
Peninsula
• Ikaria, een geïsoleerd Grieks eiland
De 9 sleutels tot een lang en gelukkig leven
1. Natuurlijk bewegen: wandelen, tuinieren, licht
sporten
2. Doel: zorg voor een doel, een passie, in je leven
3. Terugschakelen: vind tijd om te ontspannen
4. De 80 procent regel: eet niet meer als je 80% vol
zit en geniet van je eten
5. Focus op plantaardig: niet vaker dan 2x per week
(een kleine portie) vlees
6. Wijn: drink regelmatig (biologische) wijn 1 tot 2
glazen
7. De juiste omgeving: sociale kringen met goede
familiebanden en vrienden zijn cruciaal
8. Geloof: ook in bepaalde normen en waarden, niet
perse een godsdienst
9. Geliefden eerst: familie komt op de eerste plaats
Burger-(patiënt), zelfmanagement,
empowerment & samenwerking
‘Ouderen’ zijn divers en pluriform..
Woonvorm naar leeftijdscategorie, bevolking van
55 jaar en ouder
(Den Draak, 2010)
Participatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zelfredzaamheid en eigen regie
Preventie
Verantwoordelijkheid
Co-creatie
fora van burgers en professionals; nieuwe partnerschappen
Informele zorg <-> formele zorg
Sociale netwerken
Voor iedereen
Regelruimte
Hoe kom je in contact?
Vitaliteit maartschappelijk benutten
10
Bijdrage vitaliteit aan zorg en ondersteuning
Vitaliteit
•Lichaam en
geest
•Sociale relaties
Houdbaarheid
Verminderde zorgvraag
zelfzorg
kosten
•Eigen
vermogen
Zorgen voor elkaar
•Participatie
Vrijwilligerswerk / informele zorg
•Waarden en
normen
financiële bijdrage
baten
11
Economische en maatschappelijke baten:








We leven langer
We zijn langer gezond
We werken meer en langer
We zijn slimmer en fitter
De zorgsector trekt innovatie aan
We kunnen langer meedoen
We voelen ons veilig en zeker
Goed burgerschap
(project baten van de zorg, MEVA 2010)
Anders Oud 2030
• BOEKJE
• PROJECTPLAN
• REGIOTAFELS:
Overijssel
Drenthe
Friesland
Groningen
voor: Ouderen en Organisaties
10 thema’s Anders Oud 2030
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Eigen regie thuis, zelfstandig wonen
Informele/formele zorg, mantelzorg
Rol ouderenzorg i.r.t. gemeente, WMO en aansluiting 1e lijn
Seniorvriendelijke omgeving
Empathie / bejegening
Eenzaamheid, sociaal isolement
Polyfarmacie
Gezondheid / voeding en beweging (mobiliteit)
Technologie, domotica, eHealth, veiligheid en verwerving van
ICT-vaardigheden
10. Onderwijs, rol professionals, intergenerationele
samenwerking
Overzicht thema’s regiotafel
Overijssel 2016
• Preventie - Wil Jaegers, ouderenvertegenwoordiger
• Welbevinden en Leefplezier (onderzoek) - Laura Dorland,
onderzoeker Espria Academy
• Ouderengeneeskunde - Hilde Royen, internet
ouderengeneeskunde Isala
• Polyfarmacie; visie van de huisarts - Henk Martens, huisarts
• Leren omgaan met multimorbiteit via preventieve interventies Gerjan Navis, internist, nefroloog, hoogleraar voeding en
geneeskunde
• Het e-diabetesproject – Wilfred de Jonge, Zorgbelang Groningen
Uit Ikigai,
Data regiotafels Overijssel 2017
en netwerkdag
- 23 mei 2017
- 20 september 2017
- 23 november 2017
- 2 november 2017 - Anders Oud 2030 netwerkdag
MEE DOEN?
Download