Snel internet in het buitengebied

advertisement
Snel internet in het
buitengebied
Najim Ouelaouch
Directie Telecommarkt
24 januari 2017
Hoogwaardige digitale infrastructuur
• Hoogwaardige digitale infrastructuur
van groot belang voor economie en
samenleving
• Beleid rijksoverheid gericht op creëren
juiste randvoorwaarden voor een
concurrerende, dynamische
telecommarkt
• In 2025 iedereen toegang tot
tenminste 100 Mbps
2
Ministerie van Economische Zaken
24 januari 2017
Breedband in het buitengebied
• 97% van de huishoudens en 91%
van de bedrijven heeft toegang tot
vast snel internet
• Circa 330.000 huishoudens en
bedrijven nog geen toegang tot
vast snel internet (begin 2015),
afstand tot wijkcentrale KPN te
groot
3
Ministerie van Economische Zaken
24 januari 2017
Ontwikkelingen in het buitengebied
• Door inspanningen marktpartijen, overheden en burgerinitiatieven
kunnen steeds meer adressen beschikken over snel internet
• Markt in beweging: uitrol van glasvezel, verbetering van bestaande
netwerken, draadloze oplossingen
• Burgerinitiatieven spelen belangrijke rol (vraagbundeling)
Onderzoek RUG naar succesen faalfactoren
4
Ministerie van Economische Zaken
24 januari 2017
Regionaal maatwerk
• Advies taskforce Next Generation Networks (2010): uitrol snel
internet vraagt regionaal maatwerk
• Per gebied verschillen kosten aanleg, behoefte, aanwezige
infrastructuur en daarmee mogelijke oplossingen
• Rol voor overheden om uitrol snel internet te bevorderen waar
markt niet voldoende in beweging is
5
Ministerie van Economische Zaken
24 januari 2017
Faciliterende rol Rijksoverheid/EZ
• Informatievoorziening, kennisuitwisseling,
advisering
• Ondersteuning bij toepassing regelgeving
omtrent staatssteun
• Europese financieringsmogelijkheden
faciliteren
• Frequentieruimte 3,5Ghz band voor vastdraadloze oplossingen
6
Ministerie van Economische Zaken
24 januari 2017
Download