Lees hier het pamflet "“Een keten van vrouwen tegen het

advertisement
“Een keten van vrouwen tegen het besparingsbeleid van de
regering!”
Internationale Vrouwendag
Nationale actie van de Wereldvrouwenmars op 4 maart 2017, Muntplein
De Wereldvrouwenmars is een internationale, democratische, transparante en creatieve
feministische beweging. Het omvat meer dan 5000 netwerken, organisaties en militanten van
164 landen die eenzelfde doel hebben: stappen totdat alle vrouwen vrij zijn! De eisen van de
Wereldvrouwenmars 2017 zetten dit jaar twee thema’s op de voorgrond die zowel op
mondiaal als lokaal niveau van belang zijn. Het eerste thema gaat over de openbare diensten,
sociale bescherming en economische onafhankelijkheid van vrouwen en het tweede thema
is de strijd tegen het geweld op vrouwen, vrede en demilitarisering.
De actie van de WVM-België in 2017 klaagt het regeringsbeleid aan dat onze sociale zekerheid
wil ontmantelen (en het hele systeem van sociale bescherming). Enkele significante
voorbeelden:
In het kader van de besparingen heeft de regering het remgeld verhoogd met meer dan 45%
voor een bezoek aan specialisten zoals de gynaecoloog of de oogarts. Dit heeft natuurlijk een
rechtstreekse impact op 100.000den patiënten die hun gezondheidszorg hebben moeten
uitstellen (Dobbelaere, 2014).
Vanaf 2015 wordt van pas bevallen vrouwen verwacht dat ze een halve dag vroeger de
materniteit verlaten. Patiënten worden door deze maatregel overhaast naar huis gestuurd
wat zeer erge complicaties kan veroorzaken. Een professionele opvolging bij de patiënten
thuis zou ideaal zijn en had moeten samengaan met deze hervorming, maar dit zal niet
mogelijk zijn als de sociale beschermingsdiensten nog meer worden afgebouwd. Wij stellen
dus vast dat vooral vrouwen de rekening gepresenteerd krijgen, zowel op het vlak van
gezondheid als op financieel vlak.
Het budget van 2017 voorziet enorme besparingen in de gezondheidszorg, in de grootteorde
van 900 miljoen euro, meer bepaald in de prijs van ‘korte termijn’ antibiotica en in de
gezondheidsinfrastructuur. Dit alles zal een nefaste impact hebben op vrouwen (en de rest
van de bevolking die leeft met een armoederisico) “omdat in het bijzonder vrouwen, bij gebrek
aan middelen, zich behelpen met zelfmedicatie”. Deze situatie riskeert dus te leiden tot een
verhoging van ziektes bij vrouwen door enerzijds mentale overbelasting en anderzijds een
overmatige verantwoordelijkheid.1
1
Pourquoi les politiques d’austérité touchent davantage les femmes ?, Le Monde selon les femmes, Bruxelles,
2016, Marcela de la Peña Valdivia et Melania Giubbilei
Programma:
12u45: Samenkomst op het Muntplein
13u15: « Feministische keten » - Symbolische actie van de vrouwen van de
Wereldvrouwenmars. Elke deelneemster neemt een riem mee om ons allen te verbinden
tegen het besparingsbeleid!
13u45: Vertrek naar het Kartuizercenter
14u05: Vertrek naar het “Kartuizercenter”, Kartuizerstraat 70, 1000 Brussel
14u15–15u45 : Balans van de impact van het besparingsbeleid van de regering op vrouwen,
en in het bijzonder op de sociale zekerheid en de gezondheidzorg (met de deelname van het
ACV, het ABVV, een vertegenwoordigster van de internationale Wereldvrouwenmars, de
Commissie Gelijkheid van het Europese Parlement, V’la la facture)
15u15–15u45: Debat – uitwisseling met de zaal
16u–17u: Werkgroepen (creatief, lobbying, mobilisatie)
17u–17u15: Afsluiting
Kinderopvang te reserveren voor 2 maart
We nodigen je uit op de Flashmob van 8 maart om 12u45 op het Muntplein. We zullen een
Symbolische Solidariteitsactie houden ter gelegenheid van de Vrouwenstaking
(Wereldvrouwenmars, Internationaal Perucomité,…)
Wij zullen stappen tot alle vrouwen vrij zijn!
Contact : Marcela de la Peña V. [email protected]
Download