T3
WERKSCHEMA
2010 – 2011
GESCHIEDENIS
De Grote lijn (hoofdstuk 1)
week 36 t/m week 37
- Wat weet je nog uit klas 1 & 2? Het terughalen van je kennis!
WEEK 37
REPETITIE OVERZICHTSKENNIS
(Hoofdstuk 1 + Stof 2e klas)
Rusland & de Eerste Wereldoorlog (hoofdstuk 2)
week 37 t/m week 44
-
Hoorcolleges over de Eerste Wereldoorlog & de voorgeschiedenis
-
Hoorcolleges over de grote veranderingen in Rusland & het Communisme
-
Leerlingen werken zelfstandig aan opdrachten werkboek
-
Video bekijken (‘Im Westen nichts Neues’)
-
FOTO OPDRACHT WOI (Bijlage I)
WEEK 47
REPETITIE HOOFDSTUK 2
- RUSLAND & DE EERSTE WERELDOORLOG
De Tweede Wereldoorlog & het Interbellum (hoofdstuk 3)
-
Hoorcolleges over het Interbellum en de Tweede Wereldoorlog
WEEK 02
REPETITIE HOOFDSTUK 3
- INTERBELLUM & TWEEDE WERELDOORLOG
Koude Oorlog (hoofdstuk 5)
-
-
week 44 t/m week 02
week 02 t/m week 11
Hoorcolleges over de Koude Oorlog en de Oorlog in Vietnam. (ook de rol van de
media in de Vietnamoorlog) O.a. Vergelijking van de huidige situatie in de wereld en
die van toen.
Hoorcolleges over het Kapitalisme & Communisme
OPDRACHT: PRESENTATIE KOUDE OORLOG (zie bijlage II)
WEEK 11
REPETITIE HOOFDSTUK 5
- DE KOUDE OORLOG
Nederland na 1945 & Staatsinrichting (hoofdstuk 6 & 7)
- Lessen over Nederland na 1945 en de Nederlandse politiek
- INTERVIEW OPDRACHT (zie bijlage III)
WEEK 22
INLEVEREN INTERVIEW
WEEK 23
REPETITIE HOOFDSTUK 7
week 11 t/m week 23
- STAATSINRICHTING
1
BIJLAGEN WERKSCHEMA T3 GESCHIEDENIS
In de bijlagen kun je lezen wat er bij elke opdracht van jou of jou groepje wordt verwacht.
Ook kun je zien wanneer je de opdracht moet inleveren.
Bijlage I
Bij deze opdracht is het de bedoeling dat je aan de slag gaat met foto’s uit de Eerste
Wereldoorlog. Over deze opdracht krijg je nog uitleg tijdens de lessen.
Aard van de opdracht: Aan deze opdracht werk je in groepjes van 3
Afname: Week ?
Waarde toets: 3
Bijlage II
Voor deze opdracht zijn extra stencils nodig die je nog van je docent krijgt.
Het is in ieder geval zo dat je een presentatie moet geven van 15 minuten.
Aard van de opdracht: Aan deze opdracht werk je in tweetallen
Presentatie: Week ?
Waarde presentatie: 3
2
Bijlage III
De interview opdracht.
Het is de bedoeling dat jullie in tweetallen iemand gaan interviewen die de jaren
zestig/zeventig bewust heeft meegemaakt. Dit kan een van je ouders, je opa of oma zijn, maar
natuurlijk ook een vriend of kennis.
Dit interview verwerken jullie vervolgens in een verslag. Het verslag moet anderhalf kantje
A4 (getypt) zijn, plaatjes en foto’s niet meegerekend.
Het stappenplan
Jullie moeten zo’n interview natuurlijk wel goed voorbereiden. Om niets over het hoofd te
zien, kunnen jullie het beste hier hieronder staande stappenplan volgen.
A Als eerste moeten jullie met z’n tweeën beslissen wie je wilt gaan interviewen.
(Je moet natuurlijk wel eerst aan degene vragen of hij/zij wel geïnterviewd wil worden!)
B Nu jullie weten wie je gaat interviewen moet je vragen gaan bedenken die jullie willen
stellen (min 10 vragen!)
De vragen moeten natuurlijk te maken hebben met de jaren ’60.
Nadat jullie de vragen hebben bedacht, moeten jullie ze laten goedkeuren door je docent
C Nu de vragen zijn goedgekeurd, kunnen jullie gaan interviewen. Maak een afspraak met
degene die jullie willen gaan interviewen (TIP! Doe dit ruim van tevoren en maak een goede
planning!!)
D Tijdens het interview moet je zorgen dat degene die je interviewt zich op zijn/haar gemak
voelt.
Een van jullie stelt de vragen en de andere maakt de aantekeningen.
(Zorg dat de aantekeningen duidelijk genoeg zijn om ze later in een verslag te verwerken!)
Als degene niet zoveel antwoorden weet op jullie vragen, vraag dan of hij/zij iets wil vertellen
over wat hij/zij zelf heeft meegemaakt in de jaren ’60.
E Tot slot verwerken jullie het interview in een verslag.
In dit verslag moeten de volgende dingen staan:
- Wie je hebt geïnterviewd
- Waar en wanneer je degene hebt geïnterviewd
- De naam, leeftijd en geslacht van de geïnterviewde
- De door jullie gestelde vragen en de antwoorden hierop
- Jullie eigen namen en klas
- Tip!  maak er een mooi verslag van evt. d.m.v. plaatjes, foto’s e.d.
Let op de kunst is dat je niet een reeks van vragen inlevert, met daarbij de antwoorden, maar
dat je het, net als een journalist, verwerkt tot een goed lopend verhaal.
Je moet de lezer zien te boeien!
Aard van de opdracht: Een interview & bijbehorend verslag gemaakt in duo’s
Afname: Week 22
Waarde verslag: 3
3
4
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards