de eerste wereldoorlog (1914 – 1918)

advertisement
DE EERSTE WERELDOORLOG (1914 – 1918). Correctiesleutel
1
Oorzaak.
Moord op de…..Oostenrijkse troonopvolger Ferdinand en zijn vrouw……door Princip , iemand
uit ……Servië………………
2
Kleur Duitsland blauw (nr 10) , Frankrijk ( nr 9) groen en België geel.( nr 6)
Zoals je ziet zit België ingesloten tussen 2 vijandige landen. Ons landje wilde neutraal blijven maar de
Duitsers hadden een aanvalsplan uitgewerkt om via België de Fransen te omsingelen. Onze toenmalige
koning …Albert I……….. weigerde de doortocht aan de Duitsers. De Duitse troepen trokken op 4
augustus 1914 ons land binnen. Zo werd België betrokken bij de Eerste Wereldoorlog.
3
Wapens die gebruikt werden: …mitrailleur, het gifgas Yperiet, tank, vliegtuig,
bommen gooien met de hand, onderzeeër
4
In een alles-of-niets-aanval probeerden de Duitsers in 1918 Parijs te veroveren. De Franse generaal
…Foch……… werd algemeen opperbevelhebber van alle strijdkrachten. Hij viel met zijn troepen
de Duitsers aan. Duitsland gaf zich over.
Op …11 november 1918………….. moesten zij de ……wapenstilstand……….….. tekenen.
Stefaan Phlypo 4de leerjaar Basisschool Boezinge 2003
5
De gevolgen van de Eerste Wereldoorlog.
1
Ongeveer …10…. miljoen doden, …20…. miljoen gewonden en enorme verwoestingen.
2
De kaart van Europa werd veranderd.
3
1919: ……De vrede van Versailles …………………………: Duitsland moest de schade
vergoeden die het aangericht heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog.
4
1919: oprichting van de …Volkerenbond………………: een grote samenwerking tussen
landen die afspraken dat er nooit meer zo’n grote oorlog mocht komen.
5
6
In heel wat landen kregen de vrouwen nu ook …kiesrecht, stemrecht……..
Welk woord past bij de omschrijving? Zoek op.
…Bondgenoten…………:
Landen die samenspannen, vrienden.
…Kolonies………………: Ingepikte gebieden in andere werelddelen.
…Neutrale………………landen:
Dit zijn landen die niet meevochten tijdens de oorlog, ze werden
ook niet aangevallen door andere landen.
…Nationalisme…………:
Je houdt heel erg van je eigen land en je hebt er alles voor over om je land
te verdedigen.
…Front……………...…:
Plaats waar er hevig gevochten werd.
…Loopgravenoorlog…..:
Oorlog waarbij de legers zich ingraven in modderige loopgravenstelsels,
beschermd door zandzakken en prikkeldraad.
…Slag bij Verdun……:
De grootste veldslag tijdens de Eerste Wereldoorlog (Frankrijk 
Duitsland)
…Yperiet………………:
Gifgas dat de eerste keer gebruikt werd te Ieper.
Stefaan Phlypo 4de leerjaar Basisschool Boezinge 2003
Download