PowerPoint-presentatie

advertisement
Persoonsgebonden budget
Informatiebijeenkomst
24 maart 2015
Persoongebonden budget
(PGB)
• Zorg in natura
• Persoongebonden budget
• Svb: Sociale verzekeringsbank
PGB: de voorwaarden
Voorwaarden PGB:
• cliënt moet in staat zijn de zaken te regelen;
• er mag geen sprake zijn van schulden;
• de zorg moet doeltreffend, cliëntgericht en veilig zijn;
• cliënt moet een plan opstellen over hoe hij het PGB
gaat besteden.
PGB is niet voor de kosten, gemaakt voorafgaand aan
de indiening/ toekenning van de aanvraag
PGB: de toekenning
Wmo 2015
Jeugdwet
Keuzevrijheid
Motiveren waarom het
aangeboden individuele
voorziening niet
voldoende is.
Budgetplan
PGB: de verordening
• Het college verstrekt een PGB;
• De voorziening mag nog niet gekocht, in gebruik of
gerealiseerd zijn;
• Maximaal ter hoogte van de goedkoopst adequate
voorziening in natura;
• Overstijgende kosten zijn voor eigen rekening;
• Er worden andere tarieven gehanteerd voor een
persoon die behoort tot het sociaal netwerk van de
belanghebbende.
PGB: de voorziening
Eenmalig
• Uitvoering: gemeente
(2015)
• Een bedrag, voor de
levensduur van de
voorziening
• Goedkoopst adequate
voorziening in natura
• Rekening houdend met
onderhoud en
verzekering
Periodiek
• Uitvoering: SVB
• Zorgovereenkomst
• Vast tarief
• Netto uitbetaling aan
ondersteuning verlener.
PGB: eenmalig
•
•
•
•
Budgetplan
Oordeel van de gemeente
Declareren middels facturen
Controle op realisatie
PGB: trekkingsrecht
• Moet fraude tegengaan
•
•
•
•
Toekennen (op basis van budgetplan)
Zorgovereenkomst
Declareren
Uitbetalen
• Niet voor PGB vanuit de zorgverzekering
Vragen?
Download