Ouderen ondersteunen bij zelfredzaamheid

advertisement
Ouderen ondersteunen
bij zelfredzaamheid
Sandra Zwakhalen
6 november 2015
Department of
Health Services Research
Focusing on Chronic Care and Ageing
Andere kijk op gezondheid
Gezondheid als 'een toestand van volledig,
lichamelijk, psychisch en sociaal
welbevinden’ (WHO, 1948)
>>>>>>
Gezondheid is het vermogen zich aan te
passen en een eigen regie te voeren, in het
licht van de fysieke, emotionele en sociale
uitdagingen van het leven (Huber, 2011)
Ontwikkeling in de zorg
Ondersteuning van zelfmanagement;
"Verpleegkundigen zijn van oudsher gewend om zich
vooral te richten op wat mensen niet (meer) kunnen. Het
bevorderen van zelfmanagement krijgt tot nu toe weinig
aandacht in de zorg, vanwege de traditionele sterke
gerichtheid op behandeling en op het overnemen van
zorgtaken. De focus moet verlegd worden naar wat
patièˆnten wél kunnen, om van daaruit het
zelfmanagement te versterken."
Andere kijk op verplegen
Verpleegkundigen en verzorgenden
richten zich op het ondersteunen van het
zelfmanagement van mensen, hun
naasten en hun sociale netwerk.
Doel: het behouden/ verbeteren dagelijks
functioneren in relatie tot gezondheid en
ziekte en kwaliteit van leven.
Belang zelfredzaamheid ouderen
Zelfredzaamheid is een belangrijke
bouwsteen voor welbevinden. Het vermogen
van ouderen om hun leven vorm te geven.
Inactieve ouderen lopen risico restcapaciteit
te verliezen en (verder) achteruit te gaan.
Hoe kan zelfredzaamheid worden
bevorderd?
Welke factoren beïnvloeden de
zelfredzaamheid?
Psychische
Fysieke
Sociale
Cliënt is uitgangspunt bij
bevorderen zelfredzaamheid
Uit: Samen de kwaliteit van langdurige zorg verbeteren, Zorginsituut Nederland 2015
Zelfredzaamheid stimuleren door….
– … cliënten zelf beslissingen te laten nemen
– … samen oplossingen te bedenken
– … de cliënt zoveel als mogelijk zelf (zorg-)taken
uit te laten voeren
– Gebruik maken van
• Sociaal netwerk
• Slimme hulpmiddelen/ technologieën
• Collectieve zorg- en welzijnsvoorzieningen
Met zo min mogelijk steun zo
zelfstandig mogelijk leven!
Zelfredzaamheid met het oog op het
dagelijks functioneren
Behoud/verbeteren van dagelijks
functioneren
– ADL
– HDL
Bij welke activiteiten zijn verpleeghuisbewoners
betrokken gedurende de dag?
Observaties met tablet in 7
verpleeghuizen
–
19 psychogeriatrische & 11
somatische afdelingen bij 723
verpleeghuisbewoners
Activiteiten
Observatie moment
tijd van observatie
1
2
3
4
5
7-10uur
10-13uur
13-16uur
16-19uur
19-23uur
705
657
588
637
695
Inactiviteit* (%)
57
45
53
51
77
ADL (%)
32
38
28
32
15
HDL (%)
2
1
1
3
-
Overige (%)
8
16
16
13
6
N observaties
* Slapen, TV kijken en voor zich uit staren
Veel bewoners op de afdeling gedurende de dag
Groot deel observaties zijn inactiviteiten
HDL is zelden geobserveerd
Veel liggen en zitten gedurende de dag
Uiteindelijk doel
Ontwikkelen en evalueren van een
zorgbenadering verpleeghuis
– Verbeteren functionele status en zelfredzaamheid
– Reduceren beperkingen, verhogen mobiliteit
– Integratie in dagelijkse praktijk
Zorgomgeving en zelfredzaamheid?
GROOT
INNOVATIEPOTENTIEEL
IN DE LIMBURGSE
OUDERENZORG!
Een van deze innovaties …..
Wat zijn de effecten van wassen zonder
water voor de oudere cliënt en de
verpleging?
In de zorg voor de thuiswonende
ouderen ……
.. is zelfredzaamheid steeds belangrijker!
Zelfredzaamheid van thuiswonende
kwetsbare ouderen stimuleren?
Interventie ontwikkeld om zelfredzaamheid te
bevorderen; 'Blijf Actief Thuis'
Gericht op activiteiten in dagelijks leven zoals
mobiliteit, wassen en aankleden
‘Blijf Actief Thuis’
In kaart brengen:
– Wat kan de klant nog zelf doen?
Doelen stellen/ actieplan
– Wat wil de klant bereiken?
Stimuleren van zelfredzaamheid door
– (Zorg-) taken op een andere manier uit te voeren
– (Zorg-) taken m.b.v. hulpmiddel uit te voeren
– Communicatie aan te passen
Doelen/ actieplan evalueren
Zelfredzaamheid stimuleren
Traditionele zorgverlening
Alles uit handen nemen
Blijf Actief Thuis
Samen doen
Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor
onze ouderen.
Van “zorgen voor” naar “zorgen dat” !
Bedankt voor uw aandacht !
[email protected]
Department of
Health Services Research
Focusing on Chronic Care and Ageing
Download