Patiëntenemancipatie Wanneer is het genoeg?

advertisement
Patiëntenemancipatie
Wanneer is het genoeg?
Margo Trappenburg
Diabetesdag, 20-3-2008
“Ziekenhuizen waren rond het jaar 1900
schoner dan nu.” Dat zei oud-inspecteur
Herre Kingma van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg in het Radio 1-programma
‘Wat nu’.
Hij vindt dat medisch personeel in ziekenhuizen tegenwoordig te weinig gespitst is
op simpele zaken als regelmatig handen
wassen.
Door een goede hygiene kunnen sterfgevallen
worden voorkomen.
Kingma riep patiënten op alert te zijn op de
handelingen van hun arts.”
Uit: Trouw, 26-2-2008.
Goed patiëntschap volgens de Raad voor
Volksgezondheid en Zorg
Patiënt moet meewerken aan behandeling,
informatie geven, meedenken en
meebeslissen, adviezen en instructies
opvolgen, leefregels in acht nemen.
 Patiënt zou jaarlijks een financieel overzicht
moeten krijgen om te zien wat hij de
gemeenschap kost.
 Bij schending van de criteria voor goed
patiëntschap moet de behandelrelatie kunnen
worden opgezegd.

Voorzitter Rien Meijerink
Patiënten uit een ver verleden tijd, toen
zieken nog mochten uitrusten …
Ook in de diabeteszorg is zelfredzaamheid
troef…
Het is een algemene trend
 SCP
analyse van de troonredes.
Sinds plm. 1980 toenemende nadruk
op de eigen verantwoordelijkheid van
de burger (zorg voor eigen sociale
zekerheid, eigen
ziektekostenverzekering, zorg voor
naasten op basis van de WMO).
Ook in het onderwijs
 Steeds
meer zelfwerkzaamheid:
Competenties aanleren
Studiehuis
Kindgericht, leerlinggericht, student_
gericht
En in het bedrijfsleven
 Econoom
Jaap van Duijn:
“Het kenmerk van een
dienstenmaatschappij is dat er hoe
langer hoe minder diensten worden
geleverd.”
Interview in Vrij Nederland, 6-10-2007
Voor de zorg betekent dit verandering van
de werkzaamheden


Voorbeeld. Antwan van Ooijen over de
kinderverpleegkundige: van verpleegkundige tot
coach en vraagbaak voor ouders.
Diabetes. Soortgelijke ontwikkeling, opvoeden tot
zelfredzaamheid.
Wat doen we dan nog wel in de
dienstverlening?
 Verkopen,
marketing, reclame
Wat doen we dan nog wel in de
zorg?
 Registreren,
administreren en
kwaliteit bewaken.
De Nederlandse politieke cultuur
 Als
beschreven door James Kennedy:
Meedenken met de tijdgeest.
Daardoor hebben wij
 Aanleg
om door te slaan
 Nog steeds te hameren op de
noodzaak van veranderingen, terwijl
die al lang zijn gerealiseerd
 Waardoor traditionele waarden in het
gedrang kunnen komen
Zoals in de zorg …
 Aandacht,
empathie, medelijden.
Mensen met diabetes hebben een
verhoogd risico op wonden aan de
voeten, die kunnen leiden tot
amputatie van het been.
Download