Ervaring van de patiëntenvereniging VDV

advertisement
Ervaring met Zorg TV
van de
Vlaamse Diabetes Vereniging
• Wie
• Waarom
• Wat
Ervaring met Zorg TV
van de
Vlaamse Diabetes Vereniging
• Wie zijn wij ?
• Waarom
• Wat
Vlaamse
Diabetes
Vereniging
vzw
 68 jaar werking
 Mensen met Diabetes én
Professionele Zorgverleners
 Vrijwilligersvereniging (571 actief)
328 leken – 243 professionelen
 Lokaal netwerk (26 afdelingen 125 contactpunten)
 23.000 leden
Publicaties
Publicaties voor zorgverleners
Wereld Diabetes Dag
•
•
•
Vrijdag 20, zaterdag 21, zondag 22 mei
2011
Expo, voordrachten, info
Gratis toegang voor leden
Ervaring met Zorg TV
van de
Vlaamse Diabetes Vereniging
• Wie
• Waarom onze interesse
• Wat
• Preventie en vroegdiagnose
bevorderen
• Bevorderen zelfzorg bij personen
met diabetes
• Verbeteren kwaliteit van de
zorgen
• Bestrijden sociale hinderpalen
• Geef diabetes een gezicht
Preventie en vroegdiagnose
bevorderen
Prevalentie van Diabetes Mellitus (DM) en Gestoorde Glucose Tolerantie (GGT) bij
volwassenen (20-79j) in België
Bron: Diabetes Atlas, IDF 2009
Zelfzorg bevorderen
www.diabetes.be
+ 200.000
bezoekers
in 2009
Verbeteren kwaliteit van de zorgen
Diabetespas
Zorgtraject Diabetes
Coördinator studie Kenniscentrum
over DM Type 2-zorg
Sociale hinderpalen bestrijden
Leeftijd leden

Van 16,42% is de leeftijd niet gekend
Geef diabetes een gezicht
Ervaring met Zorg TV
van de
Vlaamse Diabetes Vereniging
• Wie
• Waarom
• Wat heeft ons overtuigd
Nood aan informatie
Diabetes Infolijn : 0800/96 333
5.000 vragen per jaar
+ 65.000 vragen sedert start (1996)
67% van de oproepers heeft < 5 jaar
De onderwerpen
Algemene Info
Voeding
Medisch, materiaal
Educatie
Complicaties
Psychologisch
diagnose
10 %
11 %
11 %
9%
5%
2%
48 %
Rol voor Diabeteseducator
• Meer dan 20 jaar geleden creërde de VDV de opleiding
• Reeds meer dan 10 jaar ism Hogescholen
• Jaarlijkse update door VDV voor diabeteseducatoren
• Nog steeds geen officiële erkenning
Multi-disciplinariteit
Laagdrempelig – op mensenmaat
80%
70%
60%
50%
Materiaalverkoop
40%
30%
20%
10%
0%
kasverkopen
verzendnota's
Plaatselijke Afdelingen
Diverse Leden
2007
16,88%
7,78%
71,66%
3,69%
2008
16,11%
6,48%
72,56%
4,85%
2009 (30/09)
18,12%
7,24%
72,38%
2,26%
Innovatie
Innovatie
Download