Steekkaart Reizen 2014

advertisement
Versie: 24/07/2017
REIZEN
AANDACHTSPUNTEN

Meenemen op reis in handbagage:
o Insuline/incretinemimetica (eventueel in koeltasje) en/of orale medicatie
o Zelfzorgmateriaal
o Attest veiligheidscontrole (Security Declaration) en extra voorschriften op stofnaam
o Extra informatie, bv. benaming insuline in land van bestemming

Rekening houden met klimaat en type activiteit

Reizen met de wagen:
o Regelmatig stoppen
o Wagen fris houden en insuline in koeltasje bewaren

Reizen met het vliegtuig:
o Rekening houden met tijdzones
o Aangepast meet- en injectieschema

Temperatuur beïnvloedt metingen en glycemiewaarden

Voeding in het buitenland is anders dan in België

Informeren bij ziekenfonds naar mee te nemen documenten en dekking bij ziekte / ongeval

Voorwaarden van de reisbijstandsverzekering controleren (diabetes en vooraf bestaande
aandoeningen gedekt?)

Bij terugkomst insulinepen weggooien en nieuwe in gebruik nemen
DOORVERWIJZING


Doorverwijzing naar de huisarts en / of diabetesspecialist
Doorverwijzing naar de diëtist(-educator) bespreken met de huisarts
Initiatief van Huis voor Gezondheid, de Lokale Multidisciplinaire Netwerken Vlaanderen en de Diabetes Liga

INTERESSANTE BRONNEN


Infolijn diabetes: [email protected] of 0800/96.333
Reizen met de Diabetes Liga:
o Of via www.diabetes.be / home / werking voor jou / activiteiten / vakantie-aanbod
van de vereniging
Sweetbee: in het boekje is een deel over reizen. Boekje te verkrijgen via:
o www.sweetbee.be

EIGEN NOTITIES



…
…
…
Initiatief van Huis voor Gezondheid, de Lokale Multidisciplinaire Netwerken Vlaanderen en de Diabetes Liga
Download