Folder diabetes - Huisartsenpraktijk Füssenich en Dral

advertisement
Bij u is diabetes mellitus geconstateerd.
Diabetes is suikerziekte, een ziekte waarbij de
suikerwaarde in het bloed te hoog is.
DIABETES MELLITUS
in de huisartsenpraktijk
Füssenich en Dral
Met hoge suikers hebt u meer kans op hart- en
vaatziekten, (zoals een hartinfarct of een
herseninfarct), of op afwijkingen aan ogen of
nieren.
Ons doel is om samen met u de diabetes zo
goed mogelijk te behandelen, om de gevolgen
te voorkomen.
Wat komt aan bod tijdens de controles?





Middels deze brief willen we u op de hoogte
brengen van enkele zaken rondom het
behandelen en omgaan met uw diabetes.
Wanneer wordt u voor uw diabetes
gecontroleerd?



U wordt elke drie maanden in de
huisartsenpraktijk gecontroleerd. Deze
controles zijn; 2x per jaar bij de
assistente, 1x per jaar bij de
praktijkverpleegkundige en 1x per jaar
bij de arts.
Als u insuline gebruikt komt u 1x per
jaar bij de huisarts en 3x per jaar bij de
praktijkverpleegkundige.
Bij elk bezoek wordt de volgende
controle gepland.
Voeding, beweging, roken en
alcoholgebruik, medicatie en de
eventuele bijwerkingen daarvan.
Bloeduitslagen (suiker, cholesterol,
nierfunctie), indien geprikt.
3x Per jaar de nuchtere bloedsuikermeting via een vingerprik als u geen
insuline gebruikt.
Uw bloeddruk en gewicht.
1x Per jaar worden uw voeten door de
praktijkverpleegkundige
gecontroleerd.
Wat is nuchter?


8 Uur voorafgaand aan het bloed
prikken mag u niets eten. Wel kunt u
wat water, of koffie of thee zonder
suiker en melk nemen.
U neemt uw diabetesmedicatie niet in.
Uw eventuele overige medicatie kunt
u wel innemen.
Wat kunt u zelf doen?
Hoe u zelf omgaat met uw voeding, beweging,
roken en alcohol kan gunstige invloed op uw
diabetes hebben. Daarom zijn de volgende
factoren van belang.
Wat is nog meer van belang?










Verstandige keuzes maken mbt eten
en alcoholgebruik.
Stoppen met roken.
Gewicht onder controle houden
5x Per week een ½ uur matig tot
intensief bewegen.
Houd zelf in de gaten dat u op tijd
bepaalde controles ondergaat; 4x per
jaar.
Kennis hebben over diabetes.
Jaarlijks de griepprik halen.
Controleer dagelijks de voeten.


Relevante sites
Het één- tot tweejaarlijks controleren
van uw ogen is wenselijk bij diabetes.
Dit kan bij het huisartsenlaboratorium
of bij uw oogarts in het ziekenhuis.
De organisatie van de diabeteszorg
wordt door de huisartsen in de regio
samen vormgegeven. Om de kwaliteit
van de zorg te meten en te verbeteren
worden uw gegevens (zoals
bloedwaarden) anoniem verwerkt.
Mocht u bezwaar hiertegen hebben,
of meer informatie willen, dan horen
we het graag.
Uw voeten te laten verzorgen door
een pedicure met
diabetesaantekening.
U te laten adviseren door een diëtiste
wat betreft uw voeding.
Ziek zijn en diabetes
Overleg met de praktijk verpleegkundige bij
braken , ernstige diarree, hoge koorts en vraag
of u bepaalde medicatie tijdelijk moet
stoppen, o.a. metformine, lisinopril of
plastabletten.
Als u insuline injecteert is het van belang om:





www. mijnhartvaten.nl

www.mijndiabetes.nl
www.fussenich-dral.nl
Uw suikerwaardes bij te houden en
deze mee te brengen naar het
spreekuur.
Contact op te nemen als de dagcurves
oplopen.
Te weten wat u moet doen bij een
hypo, een lage suikerwaarde.
Te weten op welke plaatsen u moet
spuiten.
Te letten op het ontstaan van harde
plekken waar u spuit.
U te laten informeren als u op reis
gaat.
Download