Diabetesvoorlichting in Ommoord

advertisement
PERSBERICHT
Diabetesvoorlichting in Ommoord druk bezocht
ROTTERDAM Na een bijzonder succesvolle en goed gewaardeerde open dag op zaterdag
5 november jongstleden was Gezondheidscentrum Ommoord op 22 november opnieuw
actief. Die middag werd een voorlichtingsbijeenkomst over diabetes georganiseerd in
samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis, diëtistenpraktijk Health Risk Control en de
Briand Apotheek. De bijeenkomst volgde op de landelijke diabetesweek van 14 t/m 19
november, die onder andere via spotjes op de radio en TV veel aandacht kreeg.
Grote opkomst
De organisatie en de diverse sprekers waren verrast door de grote opkomst. Maar liefst
180 mensen waren aanwezig bij deze vooral informatieve bijeenkomst. De zaal in het
zalencentrum Romeynshof, gelegen naast het gezondheidscentrum, was tot de laatste
stoel gevuld.
Verschillende zorgverleners
Diabetes is een aandoening waarbij de patiënt met diverse zorgverleners te maken
heeft. Een goede afstemming tussen deze zorgverleners is van belang. Tijdens de
bijeenkomst lichtte een aantal betrokken zorgverleners hun rol bij de diabeteszorg toe.
Huisarts K. Grimbergen beet de spits af met een toelichting op de ziekte diabetes. Het
aantal mensen met diabetes is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Men schat dat er
rond 1 miljoen diabeten zijn, van wie een aantal patiënten nog niet weet dat zij deze
ziekte hebben.
Internist H. van der Wiel van het IJsselland Ziekenhuis lichtte een aantal kenmerken van
het ziektebeeld toe. Hij gaf op heldere wijze inzicht in de oorzaak en effecten van deze
ziekte. In verhouding worden steeds meer diabeten in de huisartspraktijk behandeld. De
praktijkondersteuner speelt daarbij een centrale rol. Een deel blijft onder behandeling bij
de internist. Daarover maken de internisten en huisartsen samen specifieke
werkafspraken.
Mevrouw N. Hesam, apotheker van de Briand Apotheek, vertelde over de verschillende
medicijnen bij diabetes en wanneer deze worden voorgeschreven.
Voor mensen met diabetes is het van groot belang voldoende aandacht te besteden aan
een gezonde leefstijl. Daarbij zijn het stoppen met roken, goed bewegen en gezond eten
de belangrijkste en meest herkenbare aandachtsgebieden. Fysiotherapeut en tevens
leefstijladviseur mevrouw J. Rijm legde uit hoe zij en collegae in Gezondheidscentrum
Ommoord een aantal groepstrainingen ‘bewegen’ organiseert voor o.a. diabeten. De
deelnemers zijn enthousiast over deze training, zeker ook vanwege de ervaringen die zij
onderling met elkaar kunnen uitwisselen. Ook ontstaan er gezamenlijke initiatieven
buiten deze training.
Als laatste zorgverlener gaf diëtiste mevrouw A. van der Jagt van diëtistenpraktijk Health
Risk Control een presentatie over voeding. Zij benadrukte dat altijd sprake is van
maatwerk. Iedere patiënt is immers uniek.
Rol van de patiënt
De Diabetes Vereniging Nederland (DVN), regio Rotterdam – die in november haar 65jarig jubileum vierde - was ook vertegenwoordigd. Zij deelde informatie uit aan de
deelnemers en lichtte als laatste spreker toe welke rol de patiënt zelf kan vervullen bij
de behandeling van zijn ziekte. Belangrijk is ook dat de familie en anderen in de
omgeving van de patiënt weten wat diabetes inhoudt en welke invloed het heeft op het
dagelijks leven van de patiënt. Dat met diabetes goed is te leven, wordt gelukkig steeds
vaker bevestigd.
Noot aan de redactie, niet bestemd voor publicatie:
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Usha Orie, centrumcoördinator
Gezondheidscentrum Ommoord
Briandplaats 15
3068 JJ Rotterdam
Telefoon: 010 – 286 24 74
Download