Zorg dragen voor medewerkers

advertisement
Project 4245: Zorg dragen voor medewerkers
Begindatum: 1/1/2013 – einddatum 31/12/2014
Met dit project willen we voortbouwen op ons streven om ons beleid te gaan enten op
competentiebeleid waarbij medewerkers ingezet worden op basis van hun competenties en
vaardigheden.
We willen ons competentiebeleid verbeteren en hier een gedegen opleidingsbeleid aan koppelen
waarbij medewerkers in staat gesteld worden om zich aan te passen aan nieuwe, veranderende en
bijkomende taken en opdrachten binnen de zorgsector. We willen onze medewerkers in staat stellen
zich verder te ontplooien en zich goed te laten voelen binnen hun job en binnen onze organisatie.
Daarnaast bestaan ons HR beleid ook uit het beter voeren van evaluatiegesprekken met de
medewerkers en het voorzien van een degelijke instroom met bijhorende coaching en begeleiding
voor nieuwe medewerkers.
Het project wordt opgesplitst in verschillende deelprojecten:
-
Samenwerking binnen teams optimaliseren door in te zetten op zowel de teams als de
individuele medewerkers.
-
Leidinggevenden sterken in het coachen van de teams en individuele medewerkers, in het
opnemen van hun rol, zowel naar bewoners / familie, als naar medewerkers toe.
-
Het onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers optimaliseren.
Het opvolgen van het project wordt gemeten door het opvolgen van volgende indicatoren:
-
Meten tevredenheid medewerkers ahv. een teambarometer
-
Opvolgen ziekteverzuimcijfer
-
Het bevragen van nieuwe medewerkers
-
Het bevragen van leidinggevenden
Download