Sociale Teams gemeente Oss voor vragen over Zorg en Welzijn

advertisement
 Sociale Teams gemeente Oss voor vragen over Zorg en Welzijn
Heeft u een vraag of een probleem op het gebied van zorg en welzijn en komt u er alleen niet uit?
Of wilt u iets doen voor een ander of de leefbaarheid in uw buurt vergroten? Bij de Sociale Teams
kunt u terecht met uw vragen.
Wat is een Sociaal Team?
In de gemeente Oss werken vijf Sociaal Teams, verdeeld over de wijken en dorpen. De teams
zoeken samen met u naar een oplossing die bij u past. In een Sociaal Team werken mensen van
ONS welzijn met verschillende achtergronden zoals sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk,
ouderenadvies en leven met een beperking. Ook een wijkverpleegkundige en een Wmo-consulent
maken deel uit van het team.
Welke vragen kunt u stellen?
‐
De zorg voor mijn dementerende man wordt steeds zwaarder. Wie kan mij helpen?
‐
Ik zit niet lekker in mijn vel. Kan ik daar met iemand over praten?
‐
Ik ben gehandicapt en heb aanpassingen nodig in huis. Hoe regel ik dat?
‐
Ik wil graag iets voor de buurt organiseren. Hoe kan ik dat het beste aanpakken?
‐
Ik zit thuis en weet niet wat er te doen is. Wie kan mij de weg wijzen?
‐
Ik heb schulden. Hoe pak ik dit aan?
‐
Ik zou graag iets voor iemand anders betekenen. Waar begin ik?
Neem contact op met het Sociaal Team
Via het centrale telefoonnummer 14 0412 kunt u de Sociaal Teams, de afdeling Zorg en ook de
afdeling Werk & Inkomen bereiken. Zij helpen u graag verder.
Kijk voor meer informatie op onze website
www.oss.nl/sociaalteam
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards