Impact van de ingebruikname van de DSM-5

advertisement
Impact van de ingebruikname
van de DSM-5
Eetstoornissen als casus
Frédérique Smink
Daphne van Hoeken
H. Wijbrand Hoek
Lunchbijeenkomst NIVEL
18 maart 2014
Disclosure belangen
(potentiële) belangenverstrengeling
Voor bijeenkomst mogelijk relevante
relaties met bedrijven
 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere (financiële)
vergoeding
 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …
Geen
Bedrijfsnamen
Eetstoornissen als casus
•
•
•
•
Eetstoornissen
Eetstoornissen in de huisartsenpraktijk
DSM-IV vs. DSM-5
Registratie van eetstoornissen vanaf 2015
Yvonne Thein, 32 kg, no 4
Introductie
Anorexia nervosa
Crude mortality rate: 0.5% per jaar
Standardized mortality ratio: 5.9
(Arcelus et al. Arch Gen Psych, 2011)
DSM-IV Eetstoornissen
Anorexia & boulimia nervosa:
Overwaardering van gewicht en lichaamsvorm
Lijnen/diëten
– Anorexia: ondergewicht
– Boulimia: normaal of overgewicht
eetbuien en compensatie-gedrag
DSM-IV Eetstoornissen (vervolg)
• Eetstoornis niet anderszins omschreven
– Subklinische vormen van anorexia en boulimia
– Eetbuienstoornis (Binge Eating Disorder)
– Purgeerstoornis
Eetstoornissen in de huisartsenpraktijk
NIVEL-data over 3 decennia
Eetstoornis NAO is de vaakst voorkomende diagnose
Prevalentie bij jonge vrouwen
(Fairburn et al; Lancet 2003)
DSM-IV
DSM-5
Anorexia nervosa
Anorexia nervosa
Bulimia nervosa
Bulimia nervosa
Eating disorder NOS
Other specified feeding
and eating disorder
Binge eating disorder
Feeding disorders
Unspecified feeding and
eating disorder
Herstelpercentages
Anorexia nervosa
Keski-Rahkohnen et al.
Am J Psych, 2007
Boulimia nervosa
Keski-Rahkohnen et al.
Psychol Med, 2009
DSM-5: Severity rating
AN
BN
BED
Mild (1)
BMI 17-18.49
1-3 episodes of
inappropriate
compensatory behaviors
per week
1-3 binge eating
(BE) episodes per
week
Moderate (2)
BMI 16-16.99
4-7 episodes per week
4-7 BE episodes
per week
Severe (3)
BMI 15-15.99
8-13 episodes per week
8-13 BE episodes
per week
Extreme (4)
BMI<15
14 or more episodes per
week
14 or more BE
episodes per week
DSM-5 Criteria for Binge Eating Disorder
A. Recurrent episodes of binge eating:
-an objectively large amount of food is consumed within a short period of
time
- a sense of lack of control over eating during the episode
B. Binge eating episodes are associated with three (or more) of the following
1. Eating much more rapidly than normal.
2. Eating until feeling uncomfortably full.
3. Eating large amounts of food when not feeling physically hungry.
4. Eating alone because of embarrassment.
5. Feeling disgusted with oneself, depressed, or very guilty after overeating.
C. Marked distress regarding binge eating is present.
D. At least once a week for 3 months.
E. The binge eating is not associated with the recurrent use of inappropriate
compensatory behavior and does not occur exclusively during the course of Bulimia
Nervosa or Anorexia Nervosa.
“What are some of the most egregious invasions of normality suggested for DSM-V? "Binge
eating disorder" is defined as one eating binge per week for three months. (Full disclosure: I,
along with more than 6% of the population, would qualify.)”
In vergelijking met obesitas…..
- …komt de eetbuienstoornis (BED) minder vaak voor
(prevalentie obesitas 12% vs BED 2%)
- …komt bij BED ander eetgedrag voor
- …is bij BED sprake van meer eetstoornis psychopathologie
- …is bij BED sprake van meer psychiatrische comorbiditeit
- …is bij BED sprake van een hoger risico op het metabool
syndroom?
- …is bij BED de kwaliteit van leven lager
Bronnen:
NHG-Standaard Obesitas
Wonderlich et al. International Journal of Eating Disorders, 2009
Smink et al. Current Opinion in Psychiatry, 2013
Registratie van eetstoornissen vanaf 2015
• Anorexia Nervosa
• Boulimia Nervosa
• & Eetbuienstoornis (BED)!
Stellingen
• Voor huisartsen is globale kennis van de DSM-5 voldoende.
• Eetstoornispatiënten worden steeds jonger.
• Meer informatie?
Hoek H.W. Worden we beter van de DSM-5? Ned Tijdschr Geneeskd.
2013;157:A6602
Of email: [email protected]
Download