looking back and forward - Pe

advertisement
In samenwerking met nationale en internationale
deskundigen op het gebied van eetstoornissen,
organiseert Accare Centrum voor Eetstoornissen
de Expertmeeting:
LOOKING BACK AND FORWARD
Tijdens deze meeting willen we graag met elkaar in gesprek over hoe we nu kijken naar
eetstoornissen en overgewicht bij jongeren. Het vertrekpunt hierbij zal niet de stoornis zijn, maar
de normale ontwikkeling van kinderen en adolescenten, om van daaruit de afwijkende ontwikkeling
te begrijpen. De voertaal is Engels.
Internationale sprekers zijn :
Simon Gowers
Hoogleraar Kinder- en Jeugd psychiatrie aan
de University of Liverpool, en auteur van het
boek:
“Eating Disorders; CBT with children and
young people”,(2010). Daarnaast heft hij veel
gepubliceerd, waaronder “Clinical
effectiveness of treatments for anorexia
nervosa in adolescents: randomized
controlled trial”.
British Journal of Psychiatry,(2007).
Søren Nielsen
Kinder en Jeugdpsychiater aan het Storstrom
County Hospital , Naestved, Denemarken.
Auteur van artikelen over o.a. eetstoornissen
en epidemiologie, mortaliteit en diabetes.
Kirsten Hørder
Hoofd van het Centrum voor Eetstoornissen en
Chief Consultant van de afdeling Kinder- en
Jeugdpsychiatrie aan het Universitair
Ziekenhuis van Odense. Zij is gespecialiseerd
in behandeling en onderzoek van
eetstoornissen en heeft hier veel over
gepubliceerd.
Michael Scholz
Emeritus Hoogleraar Kinder- en
Jeugdpsychiatrie, tot 2007 directeur van de
kliniek en polikliniek voor Kinder- en
jeugdpsychiatrie aan de Technische
Universiteit Dresden. Hij is met Eia Asen
auteur van het boek: “Praxis der
Multifamilientherapie”,(2009) .
Ulf Wallin
Hoofd Research and Development van de
afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, van de
Universiteit van Lund. Hij is mede auteur van
het artikel : “Classification of Eating
Disturbance in Children and Adolescent,
Proposed Changes for the DSM-V”, (European
Eating Disorders Review, 2010).
Ook uit Nederland mogen we groot aantal deskundigen vanuit verschillende disciplines op het
gebied van kinderen en adolescenten en eetstoornissen verwelkomen:
Hans Bloks, Ursula, Leidschendam
Simone Buitendijk, TNO Quality of Life, Leiden
Annemarie van Elburg, Rintveld Zeist
Miranda Fredriks, Curium, Leiden
Eric van Furth, Ursula, Leidschendam
Mini Hulscher, Triversum, Alkmaar
Chaim Huyser, De Bascule, Amsterdam
Greta Noordenbos, Universiteit van Leiden, Leiden
Mariette Robbe, Symfora, Hilversum
Rian Teeuw, Amsterdam Medisch Centrum, Amsterdam
PROGRAMMA:
9.30 -10.00
Arrival
10.00-10.15
Welcome. Hermien Elgersma, head of Center for Eating Disorders, Accare
10.15-12.15
First Round
Introductory presentation and discussion by members of the former COST adolescent
working group: “ Key issues we work with over the last 10 years ”. This working
group was a part of the COST ACTION B6 European working group on eating disorders
in which experts of all European union members were represented. They met
between 1996 and 2000.
Simon Gowers, Sören Nielsen, Kirstin Hörder, Michael Scholz, Ulf Wallin and Sonja
Fleminger
12.15-13.15
Lunch
13.15- 14.30
Second round
Panel of Dutch experts: their ideas on the themes
14.30-15.00
Tea
15.00-16.00
Third round
Discussion in 6 groups of all persons present about the themes of the day. The
former COST members circulate to answer questions and take temporary part in the
ongoing discussions.
16.00-16.15
Presentation of the recent translation in Dutch of: “Help your teenager beat an
eating disorder” by James Lock and Daniel le Grange: Ouders als Bondgenoten
16.15-16.45
“ Wiser and looking forward” by Peter Dijkshoorn, clinical director Accare, Division
Drenthe/ Overijssel
16.45 – 17.00
A word of goodbye
17.00 – 19.00
(Farewell)Reception
Het is nadrukkelijk de bedoeling de expertmeeting een interactief karakter te gegeven en we
hopen op actieve deelname.
Om het interactief karakter te waarborgen is er een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar voor geïnteresseerden om deze dag bij te wonen.
Samengevat:
Wat:
Wanneer:
Voertaal:
Locatie:
Kosten:
Expertmeeting
Donderdag 9 juni 2011
Engels
Almere
€ 150,00
Als u wilt deelnemen aan de expertmeeting dan vernemen wij dit graag per ommegaande. Wij
verzoeken u om uw deelname (Naam, Adres, Functie, Bedrijfsnaam) per email door te geven aan
[email protected]. Wij sturen dan zo spoedig mogelijk een bevestiging van deelname.
Met vriendelijke groet,
Joann Hinrichs
Manager Centrum voor Eetstoornissen
Accare
Download