Verslag - Erasmus MC

advertisement
Sophia Kinderziekenhuis
Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychogie
Woensdag 11 april 2012
16.00 – 17.00 uur
Colloquium
Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie
“Developmental Coordination Disorder bij kinderen met ADHD.”
Ellen Fliers
Kinderarts (subspecialisme sociale pediatrie), Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie Rotterdam
Abstract: Kinderen met ADHD hebben concentratieproblemen en vertonen hyperactief, impulsief
gedrag. Een derde van deze kinderen heeft daarnaast ook een motorische onhandigheid. Dit wordt
DCD genoemd: Developmental Coordination Disorder. Kinderarts Ellen Fliers, werkzaam bij Lucertis
Kinder-en Jeugdpsychiatrie, onderzocht de klinische en erfelijke aspecten van deze, relatief
onbekende, motorische stoornissen. Het onderzoek maakte deel uit van de International Multicentre
ADHD Genetics-studie. In Nederland deden 365 families waarin ADHD voorkomt, mee. Van de
deelnemende kinderen is de motoriek in kaart gebracht en er is DNA afgenomen voor genetisch
onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat bij kinderen met ADHD motorische stoornissen op alle
leeftijden voorkomen, en evenveel bij meisjes als bij jongens. Slechts de helft van deze kinderen is
hiervoor behandeld met fysiotherapie, terwijl er aanwijzingen zijn, dat fysiotherapie effectief is. In het
genetische onderzoek ontdekte Fliers een aantal genen dat te maken heeft met de ontwikkeling van
zenuwcellen en met de verbinding en communicatie tussen hersencellen. De genen blijken zowel in
zenuwcellen als in spiercellen tot expressie te komen. Mogelijk spelen deze genen een rol in het
ontstaan van de motorische stoornissen bij ADHD-kinderen.
Dit colloquium is geaccrediteerd voor psychiaters door NVvP (1 punt)
De Colloquia Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie worden georganiseerd door de
Vakgroep Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC-Sophia en vinden zes keer
per jaar plaats op woensdagmiddag in ErasmusMC-Sophia, Dr. Molewaterplein 60, 3015 GJ,
Rotterdam. Afd. polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie, Screen 1 (kamer SP-2500)
Voor informatie over onze colloquia kunt u terecht op onze website:
http://www.erasmusmc.nl/kinderenjeugdpsychiatrie_psychol/research/Colloquia
Tevens kunt u voor informatie contact opnemen met Dr.ir. F.V.A. van Oort (010-703 60 86)
of met mevr. M.A. van Ballegooijen-Balvers, secretaresse Onderwijs & Onderzoek
(010-703 20 85, ma/di/do - [email protected])
De overige colloquia voor 2012 staan gepland op: 30/5, 12/9, 7/11 en 12/12.
Download