De ambulante behandeling van anorexia nervosa

advertisement
DE AMBULANTE BEHANDELING VAN
ANOREXIA NERVOSA
1. De referentie van het artikel
de Haan, E. (2001). De ambulante behandeling van anorexia nervosa.
Directieve therapie, 21, maart 2001 (pp. 15-35). Houten: Bohn Stafleu
Van Loghum.
2. Een beschrijving van de onmiddellijke context van het artikel
Een belangrijk doel van de ambulante behandeling van anorexia nervosa
is aankomen in gewicht. Dit is tegenstrijdig met de gedachte van de
patiënt, want die wil dit meestal niet. De therapeut en de patiënt hebben
dus verschillende doelstellingen. Daarom is het van groot belang om die
verschillen niet meteen op tafel te gooien bij het begin van de therapie.
Onmisbaar is de empatische houding van de therapeut. Ten eerste wordt
er informatie gegeven (info omtrent BMI, minimumgewicht, in kleine
stapjes meer eten tot een normaal eetpatroon, …). De patiënt wordt niet
opgenomen. Dit gebeurt wel wanneer er een aantal ernstige indicaties
zijn, en de therapie dus niet op een ambulante manier kan worden
verdergezet.
3. Een beschrijving van de structuur van het artikel
Om een klare kijk te hebben op het artikel werd het verdeeld in
hoofdpuntjes. Ook werd een inhoudstafel voorzien:
1. Inleiding
2. Prognose
3. Etiologie
4. Therapie-effecten
5. Behandeling
5.1. Wanneer ambulante behandeling?
5.2. ‘Motivering’
5.3. Doel van de therapie
5.4. Informatie
5.5. Afspraken over minimumgewicht
5.6. Een normaal eetpatroon
5.7. Het bespreken van rare ideeën
5.8. Lichaamsbeleving
5.9. Angst om dik te worden
5.10. Angst niet meer te kunnen stoppen met eten
5.11. Veranderen van eetgewoonten
5.12. Het betrekken van ouders bij de behandeling
6. Casussen
7. Beschouwing
8. Referenties
4. Informatie over de auteur
Else de Haan (1948) werd aan Universiteit van
Amlsterdam (UvA) benoemd tot bijzonder
hoogleraar Cognitieve Gedragstherapie bij
Kinderen en Adolescenten.
Ze onderzoekt hoe
effectief
behandelingen
zijn
van
angststoornissen. In haar onderzoek richt ze
zich ook op de werking van de behandelingen
voor dergelijke stoornissen. Belangrijk is dat ze
de link legt tussen praktijk en wetenschap, en
het belang van die wederzijdse beïnvloeding.
Sinds 1997 werkt Else de Haan als psycholoog
en psychotherapeut in een centrum voor kinderen jeugdpsychiatrie. Ze is tevens hoofdredacteur
van het vaktijdschrift Kind en Adolescent
Praktijk.
Copyright 2009, Universiteit van Amsterdam, geraadpleegd op 5
december 2010 op
http://www.fmg.uva.nl/actueel/hoogleraarbenoemingen.cfm/CEA661CE1321-B0BE-A4E72915B6690DA7
5. Interessante bronnen
Bloks, J.A., Furth, E.F. van, & Hoek, H.W. (1999). Beslisbomen en
richtlijnen. In J.A. Bloks, E.F. van Furth, & H.W. Hoek,
Behandelingsstrategieën bij anorexia nervosa. Houten: Bohn Stafleu Van
Loghum.
Channon, S., Silva, P. de, Hemsley, D., & Perkins, R. (1989). A controlled
trial of cognitive-behavioural and behavioural treatment of anorexia
nervosa. Behaviour Research and Therapy, 27, 529-535.
Fairburn, C.G., Shafran, R., & Cooper, Z. (1999). A cognitive model of
anorexia nervosa. Behaviour Research and Therapy, 37, 1-13.
Kleifield, E.I., Wagner, S., & Halmi, K.A. (1996). Cognitive-behavioral
treatment of anorexia nervosa. The Psychiatric Clinics of North America,
19, 715-737.
Rijn, C.A. van (1999). Somatische afwijkingen en behandeling. In J.A.
Bloks, E.F. van Furth, & H.W. Hoek, Behandelingsstrategieën bij anorexia
nervosa. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
6. Organisaties betrokken bij het thema
www.anbn.be
Vereniging anorexia nervosa en boulimia nervosa.
www.eetexpert.be
Deze website richt zich tot al wie betrokken is in de zorg voor mensen
met: - gewichtsproblemen (ondergewicht, overgewicht, obesitas) - eetproblemen (anorexie of anorexia nervosa, boulimie of boulimia
nervosa, eetbuistoornis en binge eating, … ). En dit op vlak van preventie, behandeling, onderzoek en vorming.
www.eetstoornis.be Een website over eetstoornissen, een centrum voor preventie van
eetstoornissen, een centrum voor ambulante psychotherapeutische
behandeling van eetstoornissen.
7. Trefwoordenlijst
Volgende trefwoorden komen uit het artikel, en werden verklaard m.b.v.
het onlinewoordenboek Van Dale.
ambulant
chronisch
cognitie
eclectisch
egosyntoon
electrolytenstoornis
etiologie
exposure
follow-up
ineffectiviteit
klinisch
lanugobeharing
laxantia
poliklinisch
prognose
somatisch
zonder vaste plaats, heen en weer trekkend
langdurend, aanhoudend
het vermogen iets te leren
het beste uitkiezen
horend bij zichzelf
abnormaal lage bloedkaliumspiegel
onderdeel van de pathologie dat zich
bezighoudt met de oorzaken van de ziekten
aandacht
vervolg op een onderzoek
zonder voldoende uitwerking
op ziekteverschijnselen betrekking hebbend die
bij het onderzoek van een patiënt direct blijken
lichaamsbeharing; lichte dons
laxeermiddelen
betrekking hebbend op een afdeling van een
ziekenhuis, waar patiënten behandeld worden
die niet zijn opgenomen
uitspraak omtrent het vermoedelijke verloop
van iets
lichamelijk, op het lichaam werkend
Download