PE-KLEP-12124 - Vrije Universiteit Brussel

advertisement
kschakel.psy.doc
Vrije Universiteit Brussel
Faculteit voor Psychologie
en Educatiewetenschappen
Academiejaar 2010/2011
Secretariaat
VERPLICHTE KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN
FORMULIER INGEVULD VOOR 15 OKTOBER*
OP HET ADMINISTRATIEF SECRETARIAAT (3C207) AFGEVEN OF MAILEN NAAR:
[email protected]
Naam en voornaam:
Rolnr.:
Schakelprogramma Psychologie
60 SP (enkel BA Toegepaste Psychologie)
Gelieve 2 profielen van de 4 te kiezen.
Profiel Klinische psychologie: Volwassenen- en Ontwikkelingspsychologie
Profile Clinical Psychology: Adult and Development Psychology
PE-KLEP-11202a
PE-KLEP-11203
PE-KLEP-12126
PE-KLEP-5187
Ontwikkelingspsychologie II – Development Psychology
Psychogerontologie – Psychogerontology
Basisvaardigheden psychologische begeleiding en interventie (Module A)*
Basic Skills in Counselling and Psychotherapy (Module A)*
Schoolpsychologische begeleidng – Guidance and Councelling in Schools
6 SP
3 SP
3 SP
Prof. W. Van Den Broeck
Prof. I. Kristoffersen
Prof. G. Loots
3 SP
Prof. W. Van Den Broeck
6 SP
5 SP
Prof. R. Pepermans
Prof. S. De Gieter
4 SP
Prof. M. Brengman
3 SP
Prof. P. Van Roy
6 SP
Prof. R. Cluydts
6 SP
Prof. E. Soetens
3 SP
Prof. G. Loots
6 SP
3 SP
Prof. J. Vanderfaeillie
Prof. C. Andries
3 SP
Prof. G. Loots
3 SP
3 SP
Prof. C. Andries
Prof. C. Eliaerts
Profiel Arbeids- en Organisatiepsychologie,
Profile Work and Organisational Psychology
PE-EXTO-8996
PE-EXTO-10780a
ESP-BEDR-226
Arbeids- en personeelspsychologie – Work and Personnel Psychology
Praktijkonderzoek arbeids- en personeelspsychologie
Research Practices in Work and Personnel Psychology
Marketing - Marketing
Profiel Klinische psychologie: Cognitieve en Biologische psychologie,
Profile Clinical Psychology: Cognitive and Biological Psychology
LK-EXAN-9476
PE-EXTO-11834
PE-EXTO-11205
Functionele neuranatomie met inbegrip van hersendissectie
Functional Neuro-anatomy, including Dissection of the Brain
Neuropsychologie en neurodiagnostiek
Neuropsychology and Neurodiagnostics
Onderzoekspracticum cognitieve psychologie
Exercises in Cognitive Psychology
Profiel Klinische psychologie: Orthopsychologie,
Profile Clinical Psychology: Orthopsychology
PE-KLEP-12126
PE-KLEP-11829a
PE-KLEP-12128
Basisvaardigheden psychologische begeleiding en interventie (Module A)*
Basic Skills in Counselling and Psychotherapy (Module A)*
Opvoeding en opvoedingsproblemen – Education and Educational Problems
Orthodidactiek (Module A)– Orthodidactics (Module A)
Keuzeopleidingsonderdelen Orthopsychologie (1 van de 3)
PE-KLEP-12127
PE-KLEP-12129
RC-SCRI-520
Basisvaardigheden psychologische begeleiding en interventie (Module B)
Basic Skills in Counselling and Psychotherapy (Module B)
Orthodidactiek (Module B)– Orthodidactics (Module B)
Jeugdrecht en jeugdcriminologie – Youth Law and Youth Criminology
Indien een opleidingsonderdeel 2x zou voorkomen (*) door een bepaalde keuze, dient men een ander opleidingsonderdeel
te kiezen met min. hetzelfde aantal studiepunten (3SP).
Voor 9 SP opleidingsonderdelen te kiezen uit deze lijst of 12 SP indien opleidingsonderdeel 2x in profielen.
PE-KLEP-12124
PE-EXTO-4814
PE-EXTO-8851
PE-EXTO-8847
PE-EXTO-4955
PE-KLEP-8853
PE-KLEP-11201
PE-EXTO-8857a
PE-EXTO-5189a
PE-EXTO-4601c
Datum :
Persoonlijkheidspsychologie I – Personality Psychology I
Klinische psychiatrie – Clinical Psychiatry
Cognitieve psychologie I – Cognitive Psychology I
Gezondheidspsychologie – Health Psychology
Biologische psychologie II – Biological Psychology II
Ontwikkelingspsychologie I – Developmental Psychology I
Orthopsychologie – Orthopsychology
Sociale psychologie II – Social Psychology II
Cognitieve psychologie II – Cognitive Psychology II
Arbeids- en organisatiepsychologie – Work and Organizational Psychology
24/07/2017
Handtekening/naam :
6
6
6
6
6
6
6
3
3
6
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
Prof. G. Rossi
Decaan PE
Prof. E. Soetens
Prof. E. Van Hoof
Prof. R. Cluydts
Prof. W. Van Den Broeck
Prof. G. Loots
Prof. F. Van Overwalle
Prof. E. Soetens
Prof. R. Pepermans
Download